Każdym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Każdym Cytaty: – Gdy­byś była moją dziew­czyną, kochałbym się z tobą w każdym po­koju, na każdym łóżku, na każdym dy­wanie, na każdym stole... – ... ma­my też piękne wczes­noame­rykańskie żyrandole. -Woody Allen
Każdym Cytaty: Umieramy za każdym ruchem słowa. -Mieczysław Jastrun
Każdym Cytaty: Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. -Platon
najważniejszy-w-każdym-działaniu-jest-początek
Każdym Cytaty: ...i żebyś był w każdym moim śnie. -opuszczona
i-żebyś-był-w każdym-moim-śnie
Każdym Cytaty: W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku. -Robert Louis Stevenson
Każdym Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson
Każdym Cytaty: W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca. -Mieczysław Jastrun
w-każdym-fanatyku-tkwi-potencjalny-morderca
Każdym Cytaty: Jakże wiele ludzkiego w każdym zwierzęciu. -Feliks Chwalibóg
jakże-wiele-ludzkiego-w każdym-zwierzęciu
Każdym Cytaty: (po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie  -falco2
Każdym Cytaty: Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem -Zig Ziglar
jeśli-celujesz-w-nic-trafisz-za-każdym-razem
Każdym Cytaty: Pycha op­la­ta nas na każdym stop­niu sprawności. -Jerzy Zawieyski
pycha-op­­-nas-na każdym-stop­niu-sprawnoś
Każdym Cytaty: W każdym fa­naty­ku tkwi po­ten­cjal­ny morderca. -Mieczysław Jastrun
w każdym-fa­naty­ku-tkwi-po­ten­cjal­ny-morderca
Każdym Cytaty: Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków. -Stanisław Jerzy Lec
za-każdym-rogiem-czyha-kilka-nowych-kierunków
Każdym Cytaty: Kocha­na ko­bieta pięknieje z każdym czułym spojrzeniem. -Saika
kocha­na-ko­bieta-pięknieje-z każdym-czułym-spojrzeniem
Każdym Cytaty: Koń ma czte­ry no­gi. Po jed­nej na każdym rogu. -Julian Tuwim
koń- czte­ry-no­gi-po jed­nej-na każdym-rogu
Każdym Cytaty: Kobiety trzeba kochać w każdym wieku, szczególnie w dwudziestym. -Miguel de Cervantes
kobiety-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-szczególnie-w-dwudziestym
Każdym Cytaty: Kobietę trzeba kochać w każdym wieku - zwłaszcza dwudziestym. -Maurice Chevalier
kobietę-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-dwudziestym
Każdym Cytaty: Kobiety trzeba kochać w każdym wieku. Zwłaszcza w dwudziestym. -Maurice Chevalier
kobiety-trzeba-kochać-w-każdym-wieku-zwłaszcza-w-dwudziestym
Każdym Cytaty: W każdym wyroku prostodusznie wyrokujący wyraża samego siebie. -Ricarda Huch
w-każdym-wyroku-prostodusznie-wyrokujący-wyraża-samego-siebie
Każdym Cytaty: Z każdym kap­slem na glebę, Upa­da ka­wałek Ciebie... -Wojtek_
z każdym-kap­slem-na glebę-upa­da-ka­wałek-ciebie
Każdym Cytaty: Za każdym razem, gdy mrugasz, poruszają się gwiazdy. -Emerson
za-każdym-razem-gdy-mrugasz-poruszają-ę-gwiazdy
Każdym Cytaty: Po każdym dniu trzeba wrócić kartkę i zacząć od nowa. -Anonim
po-każdym-dniu-trzeba-wróć-kartkę-i-zacząć-od-nowa
Każdym Cytaty: Kto nie ma przyjaciół, widzi w każdym człowieku nieprzyjaciela. -Ante Dukic
kto-nie-przyjaciół-widzi-w-każdym-człowieku-nieprzyjaciela
Każdym Cytaty: Mówić można z każdym - rozmawiać bardzo mało z kim. -Feliks Chwalibóg
mówić-można-z-każdym-rozmawiać-bardzo-ło-z-kim
Każdym Cytaty: W każdym kraju i czasie kapłan będzie wrogiem Wolności. -Thomas Jefferson
w-każdym-kraju-i-czasie-kapłan-będzie-wrogiem-wolnoś
Każdym Cytaty: Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. -Platon
naj­ważniej­szy-w każdym-działaniu-jest początek
Każdym Cytaty: Każdym ze zmysłów, chciałabym Cię przy sobie. To synestezja. -cytlopka
każdym-ze zmysłów-chciałabym-cię-przy-sobie-to-synestezja
Każdym Cytaty: Z każdym grzechem zwiększa się też podatność na dalsze grzechy. -Ferdinand Krenzer
z-każdym-grzechem-zwiększa-ę-też-podatność-na-dalsze-grzechy
Każdym Cytaty: cicha nadzieja głośno krzyczy każdym wy­powie­dzianym słowem  -AlexWolf
cicha-nadzieja-głośno-krzyczy-każdym-wy­powie­dzianym-słowem 
Każdym Cytaty: W każdym mieszka i dobro i zło, i tylko to drugie jest aktywne. -Bolesław Prus
w-każdym-mieszka-i-dobro-i-zło-i-tylko-to-drugie-jest-aktywne
Każdym Cytaty: Historia się powtarza lecz za każdym razem więcej kosztuje. -Kijan Halldor Laxness
historia-ę-powtarza-lecz-za-każdym-razem-więcej-kosztuje
Każdym Cytaty: Podobno po każdym spojrzeniu w niebo pozostaje w oczach odrobina błękitu. -Anonim
podobno-po-każdym-spojrzeniu-w-niebo-pozostaje-w-oczach-odrobina-błękitu
Każdym Cytaty: Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność. -Jerzy Drobnik
na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
Każdym Cytaty: Bój się za każdym razem, kiedy nie mówisz prawdy. -Lulio
bój-ę-za-każdym-razem-kiedy-nie-mówisz-prawdy
Każdym Cytaty: W każdym mieszka i dobro, i zło, i tylko to drugie jest aktywne. -Bolesław Prus
w-każdym-mieszka-i-dobro-i-zło-i-tylko-to-drugie-jest-aktywne