Każe Swe­mu Mężowi Cytaty

Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii. -Janusz Korwin-Mikke


soc­ja­lizm-jest to us­trój-niewol­niczy-i możemy-so­bie-wyb­rać-właś­ciela-je­den właś­ciel-na­każe-nam-re­ligię-a dru­gi
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Chodź, złapię Cię za rękę, zap­ro­wadzę w in­ny świat, po­każę Ci rzeczy­wis­tość i żalu gorzki smak. Już tam ar­mia niewol­ników płaczących jak dzieci niesie na ple­cach swe ran­ne marzenia. Biały gołąb po­koju już daw­no zabłądził i szu­ka tej dob­rej nadziei ar­ki, niekończącej się wal­ki . -Chemicals


Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Co przystoi kobiecie? - Podobać się własnemu mężowi. -Teano


co-przystoi-kobiecie-podobać-ę-własnemu-mężowi
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Żona uczciwa ozdoba mężowi i najpierwsza podpora domowi. -Jan Kochanowski


Żona-uczciwa-ozdoba-mężowi-i-najpierwsza-podpora-domowi
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Kochanek posiada wszystkie zalety i wady, których brak mężowi. -Honore de Balzac


kochanek-posiada-wszystkie-zalety-i-wady-których-brak-mężowi
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Mężowi nie wolno pierwszemu zasypiać ani ostatniemu się budzić. -Honore de Balzac


mężowi-nie-wolno-pierwszemu-zasypiać-ani-ostatniemu-ę-budzić
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Kiedy zdradził ją kocha­nek, nie mogła ze wsty­du spoj­rzeć w oczy włas­ne­mu mężowi. -Ryszard Podlewski


kiedy-zdradził-ją kocha­nek-nie mogła-ze wsty­-spoj­rzeć-w oczy-włas­ne­mu-mężowi
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Miesiąc miodowy kończy się z chwilą, gdy pies przynosi mężowi ranne pantofle, a żona zaczyna warczeć. -Zsa Zsa Gabor


miesiąc-miodowy-kończy-ę-z-chwilą-gdy-pies-przynosi-mężowi-ranne-pantofle-a-żona-zaczyna-warczeć
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Ucz się młodzieńcze wszys­tkiego, co ja­ko mężowi może ci się przydać. -Arystyp z Cyreny


ucz ę-młodzieńcze-wszys­tkiego-co ja­ko-mężowi-może- ę-przydać
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Jeśli kobieta ubierając się pragnie przypodobać się własnemu mężowi -wkłada zeszłoroczną suknię. -Marlena Dietrich


jeśli-kobieta-ubierając-ę-pragnie-przypodobać-ę-własnemu-mężowi-wkłada-zeszłoroczną-suknię
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Jeśli ko­bieta ubierając się prag­nie przy­podo­bać się włas­ne­mu mężowi – wkłada zeszłoroczną suknię. -Marlena Dietrich


jeśli-ko­bieta-ubierając ę-prag­nie-przy­podo­bać ę-włas­ne­mu-mężowi- wkłada-zeszłoroczną-suknię
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Rzadko kobieta uczona jest dobrą gospodynią. Mężowie nie lubią żon filozofek, bo do podobania się mężowi nie filozofia i nauki żonie potrzebne, ale wdzięk i słodycz. -Mścisław Kamiński


rzadko-kobieta-uczona-jest-dobrą-gospodynią-mężowie-nie-lubią-żon-filozofek-bo-do-podobania-ę-mężowi-nie-filozofia-i-nauki-żonie-potrzebne
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: To miłość każe śpiewać życiu. -Chautard


to-miłość-każe-śpiewać-życiu
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Pan każe, sługa musi. -Adam Mickiewicz


Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Los iść Ci każe. Idź za Twym Aniołem. -Deotyma


los-iść-ci-każe-idź-za-twym-aniołem
Każe Swe­mu Mężowi Cytaty: Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. -Khalil Gibran


gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał