Kamieniem W Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kamieniem W Cytaty: Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca. -Mark Twain
rzuć-kamieniem-w-tłum-a-zawsze-trafisz-w-głupca
Kamieniem W Cytaty: Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. -Stanisław Czosnowski
cierpienie-jest-kamieniem-probierczym-naszej-własnej-wartoś
Kamieniem W Cytaty: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. -Jezus Chrystus
kto-z-was-jest-bez-grzechu-niech-pierwszy-rzuci-w-ą-kamieniem
Kamieniem W Cytaty: W kobietę nigdy nie ciskaj kamieniem, chyba że jest to kamień szlachetny. -Francoise Sagan
w-kobietę-nigdy-nie-ciskaj-kamieniem-chyba-że-jest-to-kamień-szlachetny
Kamieniem W Cytaty: Prawo, gdy nie ma nic z boskiego daru, jest kamieniem u szyi. -Kostis Palamas
prawo-gdy-nie-nic-z-boskiego-daru-jest-kamieniem-u-szyi
Kamieniem W Cytaty: Kamieniem probierczym modlitwy jest wydanie swego życia - określone i szczere - tym, którzy nas potrzebują. -Carlo Maria Martini kard
kamieniem-probierczym-modlitwy-jest-wydanie-swego-życia-określone-i-szczere-tym-którzy-nas-potrzebują
Kamieniem W Cytaty: Człowiek nie może tak rzucać kamieniem, żeby nie trafić w Boga. -Anna Kamieńska
człowiek-nie-może-tak-rzucać-kamieniem-żeby-nie-trafić-w-boga
Kamieniem W Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki
dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Kamieniem W Cytaty: Trzeba oderwać się od szumów świata i wniknąć w samego siebie. Oto jestem: moje ramię, moja dłoń, moje palce, mój paznokieć. Cząstka mojego ciała, które stanowi harmonijną jedność. Ta jedność nie kończy się obrysem kształtu: tworzę wspólnotę z kamieniem, na którym siedzę, z trawą, której dotykam, z powietrzem wypełniającym mi płuca, z pejzażem wokół. Jestem sobą i jednocześnie drzewem, słońcem, ptakiem, ziemią. Ja, składnik nieogarnionej, pulsującej, doskonałej natury. -Aleksander Minkowski
Kamieniem W Cytaty: Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie.. -I'm nothing