Karierę Tylko Wtedy Cytaty

Karierę Tylko Wtedy Cytaty: W Ameryce można uważać, że się zrobiło karierę tylko wtedy, gdy ma się więcej guzików przy telefonie niż przy płaszczu. -Marlena Dietrich


w-ameryce-można-uważać-że-ę-zrobiło-karierę-tylko-wtedy-gdy-ę-więcej-guzików-przy-telefonie-ż-przy-płaszczu
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Prawdziwe oburzenie wybucha tylko w gromadzie, i tylko wtedy, kiedy na jaw wychodzą fakty od dawna już powszechnie znane. -Henryk Mann


prawdziwe-oburzenie-wybucha-tylko-w-gromadzie-i-tylko-wtedy-kiedy-na-jaw-wychodzą-fakty-od-dawna-już-powszechnie-znane
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard


Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Niejeden zaczyna swą karierę od gaszenia świec na cudzych ołtarzach. -Zbigniew Waydyk


niejeden-zaczyna-swą-karierę-od-gaszenia-świec-na-cudzych-ołtarzach
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Miłość: je­dyna fun­kcja fiz­jo­logiczna, która zro­biła karierę. -Julian Tuwim


miłość-­dyna-fun­kcja-fiz­jo­logiczna-która-zro­biła-karierę
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Kobiet kochających mało. Zwykle miłością chcą one zrobić karierę, jak mężczyzna działalnością. -Jan Fedorowicz


kobiet-kochających-ło-zwykle-miłośą-chcą-one-zrobić-karierę-jak-mężczyzna-działalnośą
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi. -Sokrates


odzywaj-ę-tylko-wtedy-gdy-wiesz-o-co-chodzi
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Życie schwytane w potrzask kompleksu ma jednak jeszcze inną drogę do wolności: sublimację, sztukę, ambicję, karierę. -Bruno Schulz


Życie-schwytane-w-potrzask-kompleksu-jednak-jeszcze-inną-drogę-do-wolnoś-sublimację-sztukę-ambicję-karierę
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Autobusy są punktualne tylko wtedy, gdy jadą w przeciwną stronę. -Anonim


autobusy-są-punktualne-tylko-wtedy-gdy-jadą-w-przeciwną-stronę
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają. -Czesław Banach


człowiek-jest-obecny-tylko-wtedy-gdy-inni-to-zauważają
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu. -Friedrich Ruckert


pieniądze-i-książki-tylko-wtedy-pożytek-przynoszą-gdy-są-w-obiegu
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Niepowodzenie jest tylko wtedy porażką, gdy zrezygnujemy z dalszych prób. -Anonim


niepowodzenie-jest-tylko-wtedy-porażką-gdy-zrezygnujemy-z-dalszych-prób
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój. -Jan XXIII


jestem-przekonany-ze-chrześcijanie-liczą-ę-tylko-wtedy-gdy-przynoszą-pokój
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Miłość jest tylko wtedy miłością, kiedy czyni ofiarę z samej siebie. -Lew Tołstoj


miłość-jest-tylko-wtedy-miłośą-kiedy-czyni-ofiarę-z-samej-siebie
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Na których tylko wtedy można liczyć, gdy się już nie liczą. -Anonim


na-których-tylko-wtedy-można-liczyć-gdy-ę-już-nie-liczą
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Tylko wtedy, gdy nie ma rzeczywistego przedmiotu, zastąpić go może wierny wizerunek. -Jan Amos Komeński


tylko-wtedy-gdy-nie-rzeczywistego-przedmiotu-zastąpić-go-może-wierny-wizerunek
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Tylko wtedy masz prawo skarżyć się na los, jeżeliś zasłużył na lepszy. -Jan Fedorowicz


tylko-wtedy-masz-prawo-skarżyć-ę-na-los-żeliś-zasłużył-na-lepszy
Karierę Tylko Wtedy Cytaty: Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortu -Harv Eker


naprawdę-rozwijasz-ę-tylko-wtedy-gdy-nie-masz-poczucia-komfortu