Kariery Cytaty

Kariery Cytaty: Niektóre szczeble kariery wiodą na szubienicę. -Stanisław Jerzy Lec


niektóre-szczeble-kariery-wiodą-na-szubienicę
Kariery Cytaty: Jej drabina do kariery, ma cztery litery. -Jan Sztaudynger


Kariery Cytaty: Najbardziej wyślizgany jest pierwszy szczebel kariery. -Anonim


najbardziej-wyślizgany-jest-pierwszy-szczebel-kariery
Kariery Cytaty: Kobiety stosunkowo rzadko robią kariery, bo nie mają żon, które by je popychały. -Krecia Pataczkówna


kobiety-stosunkowo-rzadko-robią-kariery-bo-nie-mają-żon-które-by-popychały
Kariery Cytaty: Wa­zeli­niar­stwo do nicze­go sie nie przy­da, chy­ba tyl­ko do szyb­kiego zro­bienia kariery. -Mikołaj Gogol


wa­zeli­niar­stwo-do nicze­go-sie-nie przy­da-chy­ba-tyl­ko-do szyb­kiego-zro­bienia-kariery
Kariery Cytaty: Niewol­nik ma jed­ne­go pa­na. Człowiek am­bitny ma ich ty­lu, ilu jest ludzi pot­rzeb­nych mu do zro­bienia kariery. -Jean de La Bruyére


niewol­nik- jed­ne­go-pa­na-człowiek am­bitny- ich-ty­lu-ilu-jest ludzi-pot­rzeb­nych-mu do zro­bienia-kariery
Kariery Cytaty: On nie wie nic, a zdaje mu się, że wie wszystko. Predestynuje go to wyraźnie do kariery politycznej. -George Bernard Shaw


on-nie-wie-nic-a-zdaje-mu-ę-że-wie-wszystko-predestynuje-go-to-wyraźnie-do-kariery-politycznej
Kariery Cytaty: Dla zrobienia kariery nie tyle konieczna jest inteligencja, ile jest zbędna subtelność. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


dla-zrobienia-kariery-nie-tyle-konieczna-jest-inteligencja-ile-jest-zbędna-subtelność
Kariery Cytaty: Istnieją dwa sposoby zrobienia kariery: albo się coś robi, albo udaje pracę. Polecam pierwszą metodę, bo tu mniejsza konkurencja. -Danny Kaye


istnieją-dwa-sposoby-zrobienia-kariery-albo-ę-coś-robi-albo-udaje-pracę-polecam-pierwszą-metodę-bo-mniejsza-konkurencja
Kariery Cytaty: Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał się klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. -Henry Ford


gdybym-na-początku-swojej-kariery-jako-przedsiębiorcy-zapytał-ę-klientów-czego-chcą-wszyscy-byliby-zgodni-chcemy-szybszych-koni-więc-ich-nie
Kariery Cytaty: Wystrzegajcie się tych, którzy odwracają się plecami do miłości, kariery, społeczeństwa. Zemszczą się za swoje wyrzeczenia. -Emil Cioran


wystrzegajcie-ę-tych-którzy-odwracają-ę-plecami-do-miłoś-kariery-społeczeństwa-zemszczą-ę-za-swoje-wyrzeczenia
Kariery Cytaty: My, księża zrezygnowaliśmy z tylu spraw: z założenia rodziny, z miłości, z kariery zawodowej. Ale w jednej dziedzinie pozostaliśmy naprawdę wolni i niezależni: możemy zawsze wyrażać się źle o swoich przełożonych. -Jan XXIII


Kariery Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére


iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
Kariery Cytaty: Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery. -Anonim


młoda-osoba-nigdy-nie-kocha-tak-bardzo-aby-interes-albo-ambicja-nie-mogły-spotęgować-jej-uczuć-iluż-to-dziewczętom-tyle-tylko-przychodzi-z-ich
Kariery Cytaty: FYR­FLE­RYK ZE ŚCIEŻKI KARIERY Więc słyszała bel­lissi­ma i łania gdy drwi­li klempa Z dumą myślała gdy ją chędożyli - muszę być ja Ma­rylin piękna Uda na FAŁ, biust XXL oto me­go lo­su atrybuty Oręż ka­riery przez z kierow­nic­twem w su­mie smaczne ksiuty A oni? Wciąż ją dy­mają, bo pus­ta, chętna i tempa  -fyrfle