Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Kat ma zawsze złą reputację. -Franz Kafka
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje. -Friedrich Nietzsche
zła-to-odpłata-nauczycielowi-gdy-ę-zawsze-jeno-uczniem-pozostaje
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej. -Władysław Grzeszczyk
na-czynienie-dobra-zawsze-ło-czasu-na-naprawianie-zła-jeszcze-mniej
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła. -Friedrich Nietzsche
cokolwiek-jest-zrobione-w-miłoś-zawsze-przekracza-ramy-dobra-i-zła
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Nie ważne, jak długo jechałeś złą drogą, zawsze możesz zawrócić -przysłowie japońskie
nie-ważne-jak-długo-jechałeś-złą-drogą-zawsze-możesz-zawróć
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Dzieci bały się go, bo in­ni się go ba­li. Był prze­rażający, bo taką miał reputację. -M » Ian McEwan » Marzyciel
dzieci-bały ę-go-bo in­ ę-go ba­li-był prze­rażający-bo taką-miał-reputację
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Kobiety w pewnym wieku, które miały kochanków, sądzą, że naprawią reputację, okazując surowość wobec błędów, które są im już niedostępne. -Stendhal
kobiety-w-pewnym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że-naprawią-reputację-okazując-surowość-wobec-błędów-które-są-im-już-niedostępne
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Zła ustawa zmusza zawsze ustawodawcę do wydawania innych, często także bardzo niedobrych, które mają usunąć złe skutki te; pierwszej lub co najmniej zapewnić spełnienie jej zadań. -Montesquieu
zła-ustawa-zmusza-zawsze-ustawodawcę-do-wydawania-innych-często-także-bardzo-niedobrych-które-mają-usunąć-złe-skutki-te-pierwszej-lub-co
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska
jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Naturalni. Zło wywierało zawsze wielkie wrażenie! A natura jest zła! Bądźmy więc naturalni - tak rozumują po cichu wielcy efekciarze ludzkości, których się nazbyt często zaliczało do wielkich ludzi. -Friedrich Nietzsche
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia. -John Wooden
dbaj-bardziej-o-swój-prawdziwy-charakter-ż-o-reputację-gdyż-twój-charakter-mówi-prawdę-o-tobie-podczas-gdy-reputacja-to-tylko-cudza-o-tobie
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa. -Józef Stanisław Tischner
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek. -Stanisław Jerzy Lec
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. -Wojciech Młynarski
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Ad­wo­kat dręczy sa­kiewkę, le­karz ciało, a teolog - duszę. -Cyrano de Bergerac
ad­wo­kat-dręczy-­kiewkę-­karz-ciało-a teolog- duszę
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Usłyszysz ciszę I to będę ja Kocha­nica szatana Niewol­ni­ca zła Dźwięki symfonii Nienapisanej Garść ob­razów z życia Bo­gini opętanej I zro­zumiesz od razu I zro­zumiem ja Nie wszys­tko jest złe Co do­tyka zła  -Andrea
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Łańcuch niewolniczy pokochasz po roku, spokojny kąt i dobrych ludzi, po miesiącu. -Stefan Żeromski
Łańcuch-niewolniczy-pokochasz-po-roku-spokojny-kąt-i-dobrych-ludzi-po-miesiącu
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Lep­szy du­kat przed pro­cesem, niźli trzy po procesie. -Samuel Adalberg
lep­szy-­kat-przed-pro­cesem-źli-trzy-po procesie
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Jeszcze nic nie stracone.
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Pra­wo ka­riero­logii: kąt wspi­nania równa się kąto­wi spadania. -Włodzimierz Scisłowski
pra­wo-ka­riero­logii-kąt-wspi­nania-równa ę-kąto­wi-spadania
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby. -Arthur Schopenhauer
le­karz-zna-cho­roby-człowieka-ad­wo­kat-­go-złe-działania-a kapłan-­go-potrzeby
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Nieoświecomy lekarz niczym kat ulecza: Jego leki śmierć niosą niby ciosy miecza. -Aliszer Nawoi
nieoświecomy-lekarz-niczym-kat-ulecza-jego-leki-śmierć-niosą-niby-ciosy-miecza
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Cza­sem jest tak źle, że naj­chętniej rzu­ciła by to w kąt... ale prze­cież kocha to nad życie... -Majka08
cza­sem-jest tak-ź-że naj­chętniej-rzu­ła-by to w kąt-ale prze­cież-kocha-to nad-życie
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi. -John Grisham
dob­ry-ad­wo­kat-nig­dy-nie za­daje-py­tania-nie znając-odpowiedzi
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart
najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Bez­senność. Błądzę po po­koju z wspomnień Rzu­cam w kąt sercem Myśl ciężka spa­da mi na głowę Chłodu i ciepła brak mi naraz Nie po drodze mi z sobą  -PannaDygresja
bez­senność-błądzę-po po­koju-z wspomnień-rzu­cam-w kąt-sercem-myśl-ężka-spa­da-mi na głowę-chłodu-i ciepła-brak-mi naraz
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć. -Malwina Meysenburg
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo. -Robert Fulghum
zawsze-kochaj-sąsiada-ale-zawsze-wybieraj-sobie-dobre-sąsiedztwo
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Ładna dziewczyna i wybrakowany towar zawsze zawsze znajdą amatora. -Anonim
Ładna-dziewczyna-i-wybrakowany-towar-zawsze-zawsze-znajdą-amatora
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Zawsze ufaj drugiemu człowiekowi. Ale zawsze znacz karty. -Robert Fulghum
zawsze-ufaj-drugiemu-człowiekowi-ale-zawsze-znacz-karty
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz. -Klaudiusz
nie-zawsze-mów-co-wiesz-ale-zawsze-wiedz-co-mówisz
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi. -Paulo Coelho
Kat Ma Zawsze Złą Reputację Cytaty: Eros był zawsze bratem śmierci, a jego strzały zawsze były zatrute. -Mieczysław Jastrun
eros-był-zawsze-bratem-śmierci-a-jego-strzały-zawsze-były-zatrute