Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty

Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Kiedy kanibal używa noża i widelca, czy jest to oznaką postępu? -Stanisław Lem


kiedy-kanibal-używa-noża-i-widelca-czy-jest-to-oznaką-postępu
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Kanibal to też człowiek. Nic, co ludzkie, nie jest mu obce. -Anonim


kanibal-to-też-człowiek-nic-co-ludzkie-nie-jest-mu-obce
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: świt przy­witał mnie krwawo z za­kończyom na os­trzu noża życiem..... Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem przy­witałam dzień niemym krzykiem, który od bloków mias­ta od­bja się czer­wo­nym echem..... Kiedy szczęście można naz­wać pechem??? Kiedy córeczka to ''cholera'' ,którą można pot­rakto­wać niżej od zera??? Seg­menty mo­jego życia..... Sta­rym z dziec­kiem współżycia poz­wa­lają mi na ta­ki odlot, że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!   -Angelique Cruelty


Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Nie stawiaj sprawy na ostrzu noża, bo możesz ją zarżnąć. -Anonim


nie-stawiaj-sprawy-na-ostrzu-noża-bo-możesz-ją-zarżnąć
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Nie sta­wiaj spra­wy na os­trzu noża, bo możesz ją zarżnąć. -Leonard Drzewiecki


nie-sta­wiaj-spra­wy-na os­trzu-noża-bo możesz-ją zarżnąć
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Niewiasty jednak mają osobliwą predylekcję do przyciskania noża, który rani im serce. -Klapka Jerome Jerome


niewiasty-jednak-mają-osobliwą-predylekcję-do-przyciskania-noża-który-rani-im-serce
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny. . . Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś. -John Dulles Foster


dla-pokoju-trzeba-ryzykować-tak-samo-jak-w-trakcie-wojny-jeśli-boisz-ę-postawić-sprawę-na-ostrzu-noża-już-przegrałeś
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Złem jest złe używa­nie dobra. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Ktoś kto czuje się nikim używa pięści . -Anonim


ktoś-kto-czuje-ę-nikim-używa-pięś
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Na budowę ołtarzy miłości najchętniej używa się materaców. -Wiesław Trzaskalski


na-budowę-ołtarzy-miłoś-najchętniej-używa-ę-materaców
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Kom­pu­ter ma nad mózgiem tę prze­wagę, że się go używa. -Gabriel Laub


kom­pu­ter- nad-mózgiem-tę prze­wagę-że ę-go używa
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Większość ludzi używa głowy nie do myślenia lecz do potakiwania. -Evelyn Waugh


większość-ludzi-używa-głowy-nie-do-myślenia-lecz-do-potakiwania
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Na bu­dowę ołtarzy miłości naj­chętniej używa się materaców. -Wiesław Trzaskalski


na bu­dowę-ołtarzy-miłoś-naj­chętniej-używa ę-materaców
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Głupo­ta - jest też pew­nym spo­sobem używa­nia umysłu. -Karol Irzykowski


głupo­- jest też-pew­nym-spo­sobem-używa­nia-umysłu
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Prawdziwym cudem jest fakt, że Bóg złych rzeczy używa do dobrego dzieła. -Orygenes


prawdziwym-cudem-jest-fakt-że-bóg-złych-rzeczy-używa-do-dobrego-dzieła
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Nie jest ubo­gim ten, które­mu wys­tar­cza to, cze­go używa. -Horacy


nie-jest ubo­gim-ten-które­mu-wys­tar­cza-to-cze­go-używa
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Fałszywa wrażliwość wcale nie czuje niuansów; zawsze używa, by się upięknić, kolorów najmocniejszych i zawszeć śmiesznie nimi szafuje. -Stephanie - Felicite De Genlis


fałszywa-wrażliwość-wcale-nie-czuje-niuansów-zawsze-używa-by-ę-upięknić-kolorów-najmocniejszych-i-zawszeć-śmiesznie-nimi-szafuje
Kiedy Kanibal Używa Noża Cytaty: Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć... -Wojciech Kuczok


był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć