Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty

Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski


Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Chy­ba mogę tak bar­dzo wszys­tko, że w re­zul­ta­cie nie mogę nic. -Piotr Czerwiński


chy­ba-mogę-tak-bar­dzo-wszys­tko-że w re­zul­­cie-nie mogę-nic
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Jak mogę być szczęśli­wa kochając, sko­ro to miłość czy­ni mnie słabą? Kiedy mogę wyg­rać, jeśli uczu­cia to przegrana?  -respirer


jak-mogę-być-szczęśli­wa-kochając-sko­ro-to miłość-czy­-mnie-słabą-kiedy-mogę-wyg­rać-śli-uczu­cia-to przegrana 
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic. -Montesquieu


Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty:


Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: W życiu nic nie dzieje się bez przyczy­ny, nicze­go nie wol­no żałować... brnę do przo­du, sta­ram się. -kitsh


w życiu-nic-nie dzieje ę-bez-przyczy­ny-nicze­go-nie wol­no-żałować-brnę do przo­-sta­ram-ę
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: (...) Dok­torze... to ta ku... ha ha ha... nie mogę... Bo mi się przy­pom­niały nasze dys­pu­ty u... uczo­ne...fe­nome­ny... fi­lozo­fia...Upa­nisza­dy... gwiaz­dy...duch i niebiosa, a kiedy po­pat­rzę na kupę, to... nie mogę! — wy­buchnął zno­wu śmie­chem — Co za duch? Kim jest człowiek? Ku­pa! Ku­pa! Kupa!  -Stanisław Lem


Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn   -szpiek


Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: ...dziś nie mogę już uczy­nić nic więc przynoszę Ci wiersze... tych kil­ka kryształków dob­rych słów składam na grób i dziękuję Ci z całego ser­ca za to, kim jestem... Mamie  -Seneka 18


Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Czy­ny są dob­re, jeśli przyczy­niają się do szczęścia, złe, jeśli przyczy­niają się do cze­goś prze­ciw­ne­go. Przez szczęście ro­zumie się przy­jem­ność i brak cier­pienia, przez nie­szczęście - cier­pienie i brak przyjemności. -John Stuart Mill


Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Nie mogę być sobą, kiedy tkwią we mnie dwie dusze. -Orhan Pamuk


nie-mogę-być-sobą-kiedy-tkwią-we mnie-dwie-dusze
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać, ale kiedy nie można nic ująć. -Antoine De Saint - Exupery


doskonałość-osiąga-ę-nie-wtedy-kiedy-już-nic-nie-można-dodać-ale-kiedy-nie-można-nic-ująć
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Sko­ro nie mogę bez ciebie żyć, to czy kiedy umrę będę szczęśliwa?  -Ewelius


sko­ro-nie mogę-bez-ciebie-żyć-to czy-kiedy-umrę-będę-szczęśliwa 
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty:


nie-mogę-nikogo-nauczyć-czegokolwiek-mogę-jedynie-sprowokować-do-myślenia
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Nie mogę porównywać się z Szekspirem. Ale mogę napisać własną książkę. -Raleigh Walter


nie-mogę-porównywać-ę-z-szekspirem-ale-mogę-napisać-własną-książkę
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Nie mogę pić, pa­lić ale wciąż umiem i mogę się bawić!  -szajbuss


nie-mogę-pić-pa­lić-ale-wciąż-umiem-i mogę ę-bawić 
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Kiedy mówię pro­siłabym o słuchanie Kiedy piszę pro­siłabym o odpowiedź Kiedy coś Ci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócz dziękuję  -AgniM


kiedy-mówię-pro­łabym-o słuchanie-kiedy-piszę-pro­łabym-o odpowiedź-kiedy-coś-ci ofiaro­wuję-nie liczę-na nic-oprócz-dziękuję 
Kiedy Mogę Przyczy­nić Cytaty: Kiedy mogę zasnąć przy To­bie, od­da­jesz mi cząstkę siebie Da­jesz mi ciepło i spra­wiasz, że czuję się bezpiecznie Wiem, że tej no­cy cze­kają mnie tyl­ko piękne sny A kiedy się budzę, widzę Anioła Da­jesz mi swój uśmiech i blask Do­dajesz sił na walkę z codziennością... -Andrea