Kiedy Mogę Cytaty

Kiedy Mogę Cytaty: Jak mogę być szczęśli­wa kochając, sko­ro to miłość czy­ni mnie słabą? Kiedy mogę wyg­rać, jeśli uczu­cia to przegrana?  -respirer


jak-mogę-być-szczęśli­wa-kochając-sko­ro-to miłość-czy­-mnie-słabą-kiedy-mogę-wyg­rać-śli-uczu­cia-to przegrana 
Kiedy Mogę Cytaty:


Kiedy Mogę Cytaty: (...) Dok­torze... to ta ku... ha ha ha... nie mogę... Bo mi się przy­pom­niały nasze dys­pu­ty u... uczo­ne...fe­nome­ny... fi­lozo­fia...Upa­nisza­dy... gwiaz­dy...duch i niebiosa, a kiedy po­pat­rzę na kupę, to... nie mogę! — wy­buchnął zno­wu śmie­chem — Co za duch? Kim jest człowiek? Ku­pa! Ku­pa! Kupa!  -Stanisław Lem


Kiedy Mogę Cytaty: Nie mogę być sobą, kiedy tkwią we mnie dwie dusze. -Orhan Pamuk


nie-mogę-być-sobą-kiedy-tkwią-we mnie-dwie-dusze
Kiedy Mogę Cytaty: Sko­ro nie mogę bez ciebie żyć, to czy kiedy umrę będę szczęśliwa?  -Ewelius


sko­ro-nie mogę-bez-ciebie-żyć-to czy-kiedy-umrę-będę-szczęśliwa 
Kiedy Mogę Cytaty:


nie-mogę-nikogo-nauczyć-czegokolwiek-mogę-jedynie-sprowokować-do-myślenia
Kiedy Mogę Cytaty: Nie mogę porównywać się z Szekspirem. Ale mogę napisać własną książkę. -Raleigh Walter


nie-mogę-porównywać-ę-z-szekspirem-ale-mogę-napisać-własną-książkę
Kiedy Mogę Cytaty: Nie mogę pić, pa­lić ale wciąż umiem i mogę się bawić!  -szajbuss


nie-mogę-pić-pa­lić-ale-wciąż-umiem-i mogę ę-bawić 
Kiedy Mogę Cytaty: Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic. -Montesquieu


Kiedy Mogę Cytaty: Chy­ba mogę tak bar­dzo wszys­tko, że w re­zul­ta­cie nie mogę nic. -Piotr Czerwiński


chy­ba-mogę-tak-bar­dzo-wszys­tko-że w re­zul­­cie-nie mogę-nic
Kiedy Mogę Cytaty: Kiedy mogę zasnąć przy To­bie, od­da­jesz mi cząstkę siebie Da­jesz mi ciepło i spra­wiasz, że czuję się bezpiecznie Wiem, że tej no­cy cze­kają mnie tyl­ko piękne sny A kiedy się budzę, widzę Anioła Da­jesz mi swój uśmiech i blask Do­dajesz sił na walkę z codziennością... -Andrea


Kiedy Mogę Cytaty: Od chwili, kiedy poznałem, że Bóg jest, nie mogę Go nie kochać. -Karol de Foucauld


od-chwili-kiedy-poznałem-że-bóg-jest-nie-mogę-go-nie-kochać
Kiedy Mogę Cytaty: Świętym Cię zwać nie mogę; Ojcem się nie wstydzę, kiedy, wielki kapłanie syny Twoje widzę. -Jan Kochanowski


Świętym-cię-zwać-nie-mogę-ojcem-ę-nie-wstydzę-kiedy-wielki-kapłanie-syny-twoje-widzę
Kiedy Mogę Cytaty:


Kiedy Mogę Cytaty: Kiedy za­mykam oczy chciałabym, żeby tyl­ko ciem­ność w nich tkwiła, a nie ob­razki, których poz­być się nie mogę.. -AnDree


kiedy-za­mykam-oczy-chciałabym-żeby-tyl­ko-ciem­ność-w nich-tkwiła-a nie ob­razki-których-poz­być ę-nie mogę
Kiedy Mogę Cytaty: Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mogę zaakceptować braku próby -Michael Jordan


mogę-zaakceptować-porażkę-ale-nie-mogę-zaakceptować-braku-próby
Kiedy Mogę Cytaty: Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn   -szpiek


Kiedy Mogę Cytaty: Boże! Proszę, daj mi siłę, abym po­godził się z tym, cze­go zmienić nie mogę; od­wagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym pot­ra­fił odróżnić jed­no od drugiego. -Reinhold Niebuhr