Kiedy Nie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kiedy Nie Cytaty: Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć... -Wojciech Kuczok
był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy jej do­tykał, nie mógł do nie mówić. Kiedy ją kochał, nie mógł od niej odejść. Kiedy mówił, nie mógł słuchać. Kiedy wal­czył, nie mógł wygrać. -Arundhati Roy
kiedy-jej-do­tykał-nie mógł-do nie mówić-kiedy ją kochał-nie mógł-od niej-odejść-kiedy mówił-nie mógł-słuchać
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś... -patka5463
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy jej nie było, to nie było jej od­wie­cznie; kiedy wra­cała, nie pa­miętałem, żebyśmy się kiedy­kol­wiek rozstawali. -Wojciech Kuczok
kiedy-jej-nie było-to nie było-jej-od­wie­cznie-kiedy-wra­cała-nie pa­mięłem-żebyśmy ę-kiedy­kol­wiek-rozstawali
Kiedy Nie Cytaty: Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę. -AnDree
gdy-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-piszę-kiedy-płacze-kiedy-myślę-a-ser­-wol­niej-kołacze-wierzę w to-że kiedyś-ci wybaczę
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy mówię pro­siłabym o słuchanie Kiedy piszę pro­siłabym o odpowiedź Kiedy coś Ci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócz dziękuję  -AgniM
kiedy-mówię-pro­łabym-o słuchanie-kiedy-piszę-pro­łabym-o odpowiedź-kiedy-coś-ci ofiaro­wuję-nie liczę-na nic-oprócz-dziękuję 
Kiedy Nie Cytaty: Cisza bo­li. Kiedy cze­kasz nie możesz jej znieść. Kiedy prag­niesz jeszcze bar­dziej cię do­bija. Kiedy nie wiesz co ro­bić od­bi­ja się echem w two­jej głowie. Cisza jest niekiedy ta­ka niezręczna prawda?  -Lanni
Kiedy Nie Cytaty: Pytał: - gdzie i kiedy można cię spot­kać śliczna ? Od­po­wie­działa z ra­dością, kiedy i gdzie. Te­raz wie­dział gdzie i kiedy by­wać nie powinien. Mo­rał z te­go jest ta­ki - nie ten miło o to­bie myśli, kto miło do ciebie gada. -onejka
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy się mylę, może to dostrzec każdy, kiedy kłamię - nie. -Johann Wolfgang Goethe
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy ko­bieta się starze­je? Kiedy nie jest kochana. -Nina Andrycz
kiedy-ko­bieta ę-starze­-kiedy-nie jest kochana
Kiedy Nie Cytaty: Jest jedną z najtrudniejszych rzeczy ocenić, kiedy się marnuje czas, a kiedy nie. -Anna Kowalska
jest-jedną-z-najtrudniejszych-rzeczy-ocenić-kiedy-ę-marnuje-czas-a-kiedy-nie
Kiedy Nie Cytaty: Śmiercią nie muszę się przejmować: kiedy my jesteśmy, nie śmierci - a kiedy jest śmierć, wtedy nas nie ma. -Epikur
Śmiercią-nie-muszę-ę-przejmować-kiedy-my-jesteśmy-nie-śmierci-a-kiedy-jest-śmierć-wtedy-nas-nie
Kiedy Nie Cytaty: Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje. -Wisława Szymborska
Kiedy Nie Cytaty: Czy wiesz kiedy Two­je życie do­bieg­nie końca ? - za­pytał umysł - Wte­dy, kiedy on przes­ta­nie od­dychać. - odpowiedziałam. -K.S.Dżekson
czy-wiesz-kiedy-two­-życie-do­bieg­nie-końca- - za­pytał-umysł- wte­dy-kiedy-on przes­­nie-od­dychać- odpowiedziałam
Kiedy Nie Cytaty: Dys­tans do sa­mego siebie, kiedy go masz ludzie na­zywają Cię wa­riatem, na­tomiast kiedy nie - pesymistą. -NieBędęJulią
dys­tans-do ­mego-siebie-kiedy-go masz-ludzie-na­zywają-cię-wa­riatem-na­tomiast-kiedy-nie - pesymistą
Kiedy Nie Cytaty: Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali. -Montesquieu
Kiedy Nie Cytaty: Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza. -Jean Paul
człowiek-nie-jest-nigdy-tak-piękny-jak-wtedy-kiedy-prosi-o-przebaczenie-czy-kiedy-sam-przebacza
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy byłem małym chłop­cem, płakałem, że nie mam butów na sto­pach. Przes­tałem płakać, kiedy zo­baczyłem dziec­ko, które płacze, bo nie ma stóp. -Bob Marley
kiedy-byłem-łym-chłop­cem-płakałem-że nie mam-butów-na sto­pach-przes­łem płakać-kiedy-zo­baczyłem-dziec­ko-które-płacze
Kiedy Nie Cytaty: Wiesz, że nie słodzę ka­wy, herbaty, Uwiel­biam, kiedy da­jesz mi kwiaty. Lecz wyz­nam szczerze: nie będzie wpadki, Kiedy przy­niesiesz mi czekoladki. /Joanna/  -Nutka67
wiesz-że nie słodzę-ka­wy-herbaty-uwiel­biam-kiedy-da­jesz-mi kwiaty-lecz-wyz­nam-szczerze-nie będzie-wpadki-kiedy-przy­niesiesz
Kiedy Nie Cytaty: [Kiedy za­pyta­no go, dlacze­go nie us­ta­nowił pra­wa prze­ciw­ko ojcobójcom.] Nie przy­puszczam aby ta­ka zbrod­nia miała się kiedy­kol­wiek zdarzyć. -Solon
kiedy-za­pyta­no-go-dlacze­go-nie us­­nowił-pra­wa-prze­ciw­ko-ojcobójcom-nie-przy­puszczam-aby ­ka-zbrod­nia-miała ę
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy krzyczysz, wszyscy cię słyszą. Kiedy szepczesz, tylko ci najbliżsi cię słyszą. Kiedy milczysz, słyszy cię twój najlepszy przyjaciel. -Linda Macfarlane
kiedy-krzyczysz-wszyscy-ę-słyszą-kiedy-szepczesz-tylko-najbliż-ę-słyszą-kiedy-milczysz-słyszy-ę-twój-najlepszy-przyjaciel
Kiedy Nie Cytaty: od kiedy ból da się nazwać czas bieg­nie wstecz na oślep przeg­ry­zając się w pół do istnienia od kiedy bliz­ny ot­worzyły wrota krzy­wiz­ny nieba sku­piają się w oku cyklopa od kiedy ćmy załamują światło ich skrzy­deł nie ima się mrok a popiół od nig­dy do teraz jest tyl­ko je­den cel by żyć i mi­lion po­wodów by umierać  -Papillondenuit
Kiedy Nie Cytaty: Miłość to raczej nie chemia To nie są małpie gaje Kiedy uśmie­cha­my się przez łzy Kiedy przek­li­namy się nawzajem  -Szymoński
miłość-to raczej-nie chemia-to-nie są łpie-gaje-kiedy-uśmie­cha­my ę-przez-łzy-kiedy-przek­li­namy ę-nawzajem 
Kiedy Nie Cytaty: Miłość, do­tyka nas kiedy chce. Naj­tkli­wiej, kiedy nie chce, lub nie może zostać. -onejka
miłość-do­tyka-nas-kiedy-chce-naj­tkli­wiej-kiedy-nie chce-lub-nie może-zostać
Kiedy Nie Cytaty: Nie sztu­ka być miłym, kiedy się kocha, lecz kiedy już kochać się przestało. -Alfred Aleksander Konar
nie-sztu­ka-być-miłym-kiedy ę-kocha-lecz-kiedy-już-kochać ę-przestało
Kiedy Nie Cytaty: Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Kiedy Nie Cytaty: Woj­ny zaczy­nają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz. -Niccolò Machiavelli
woj­ny-zaczy­nają-ę-kiedy-chcesz-ale-nie kończą-ę-kiedy-prosisz
Kiedy Nie Cytaty: Kiedy film zdobywa sukces, wówczas jest to interes, kiedy nie ma sukcesu - jest sztuką. -Carlo Ponti
kiedy-film-zdobywa-sukces-wówczas-jest-to-interes-kiedy-nie-sukcesu-jest-sztuką
Kiedy Nie Cytaty: Ataku należy oczekiwać w następujących sytuacjach: - kiedy jesteś ugotowany - kiedy jesteś nie przygotowany. -Anonim
ataku-należy-oczekiwać-w-następujących-sytuacjach-kiedy-jesteś-ugotowany-kiedy-jesteś-nie-przygotowany
Kiedy Nie Cytaty: Boimy się nieprzyjaciół, kiedy są daleko, aby nie bać się ich, kiedy są blisko. -Jacques Beninge Bossuet
boimy-ę-nieprzyjaciół-kiedy-są-daleko-aby-nie-bać-ę-ich-kiedy-są-blisko
Kiedy Nie Cytaty: Ludzie są przeważnie ciekawsi kiedy nic nie robią niż wtedy kiedy robią coś. -Gertruda Stein
ludzie-są-przeważnie-ciekawsi-kiedy-nic-nie-robią-ż-wtedy-kiedy-robią-coś
Kiedy Nie Cytaty: Pod drzewem nie pada, kiedy pada. Ale zaczyna, kiedy przestaje padać. -Anonim
pod-drzewem-nie-pada-kiedy-pada-ale-zaczyna-kiedy-przestaje-padać
Kiedy Nie Cytaty: Bronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę. -Sun Tzu
bronisz-ę-tylko-wtedy-kiedy-twoja-ła-nie-jest-porównywalna-z-łą-wroga-atakujesz-kiedy-masz-przewagę