Kiedy się Na nie czeka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas. -Ludwik Jerzy Kern
lato-lato-lato-czeka-razem-z-latem-czeka-rzeka-razem-z-rzeką-czeka-las-a-tam-ągle-nia-nas
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Mężczyzna cały dzień czeka na kobietę. Kobieta zaś cały dzień czeka na miłość. -Maria Kuncewiczowa
mężczyzna-cały-dzień-czeka-na-kobietę-kobieta-zaś-cały-dzień-czeka-na-miłość
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Kto się waha i czeka ten traci. -Richard Bandler
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Wszystko osiąga ten, kto śpieszy się, gdy czeka. -Thomas A. Edison
wszystko-osiąga-ten-kto-śpieszy-ę-gdy-czeka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Skąd wiesz, że ta strona do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która cię czeka? -Elif Shafak
spróbuj-nie-opierać-ę-zmianom-które-napotykasz-na-swojej-drodze-skąd-wiesz-że-strona-do-której-ę-przyzwyczaiłeś-jest-lepsza-od-tej-która
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Okazje są jak wschody słońca. Jeśli czeka się zbyt długo, można je przegapić -William Arthur
okazje-są-jak-wschody-słońca-jeśli-czeka-ę-zbyt-długo-można-przegapić
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Człowiek najczęściej traktuje życie jak deszcz; czeka aż do momentu, w którym się skończy. -Anonim
człowiek-najczęściej-traktuje-życie-jak-deszcz-czeka-aż-do-momentu-w-którym-ę-skończy
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Gdyby przyszłość wiedziała co ją czeka, może nigdy by nie nadeszła. -Urszula Zybura
gdyby-przyszłość-wiedziała-co-ją-czeka-może-nigdy-by-nie-nadeszła
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Mu­simy poz­być się życia, ja­kie zap­la­nowa­liśmy, aby mieć życie, które na nas czeka. -Joseph Campbell
mu­simy-poz­być ę-życia-ja­kie-zap­­nowa­liśmy-aby mieć-życie-które-na nas-czeka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Gdy idziesz swą prostą drogą Nie wiesz kto na Ciebie czeka Może to właśnie ta je­dyna Ta naj­praw­dziw­sza miłość. War­to cze­kać opłaca się!  -Mała Mi
gdy-idziesz-swą-prostą-drogą-nie-wiesz-kto-na ciebie-czeka-może-to właśnie- ­dyna-ta-naj­praw­dziw­sza-miłość-war­to-cze­kać
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Miłość zaw­sze czeka. Od nie początku, do nie końca. -Tośka_93
miłość-zaw­sze-czeka-od-nie początku-do nie końca
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Chwała człowieka, często na je­go śmierć czeka. -Bujak Bogusław
chwała-człowieka-często-na ­go-śmierć-czeka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć... -Wojciech Kuczok
był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Nie war­to uciekać przed nieunik­nionym, gdyż wcześniej czy później tra­fia się w miej­sce, gdzie nieunik­nione właśnie przy­było i czeka. -Terry Pratchett
nie-war­to-uciekać-przed-nieunik­nionym-gdyż-wcześniej-czy-później-tra­fia ę-w miej­sce-gdzie-nieunik­nione-właśnie-przy­było
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Zawsze się na coś czeka, co nie przychodzi. A to, co przychodzi, to najczęściej jest co innego - jest właśnie porażką i klęską oczekiwania - zaprzeczeniem wszelkiej nadziei. -Zofia Nałkowska
zawsze-ę-na-coś-czeka-co-nie-przychodzi-a-to-co-przychodzi-to-najczęściej-jest-co-innego-jest-właśnie-porażką-i-klęską-oczekiwania
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Gdybym wiedział, co mnie czeka - głosowałbym na Nixona. -John Fitzgerald Kennedy
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka. -Adam Mickiewicz
każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Mroźny poranek Mała si­kor­ka czeka Na śmierć lub życie  -Chemik -a
mroźny-poranek-mała-­kor­ka-czeka-na-śmierć-lub-życie 
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Człowiek, który czeka na odmianę losu, może zacząć od zakasania rękawów. -Garth Henrichs
człowiek-który-czeka-na-odmianę-losu-może-zacząć-od-zakasania-rękawów
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: od kiedy ból da się nazwać czas bieg­nie wstecz na oślep przeg­ry­zając się w pół do istnienia od kiedy bliz­ny ot­worzyły wrota krzy­wiz­ny nieba sku­piają się w oku cyklopa od kiedy ćmy załamują światło ich skrzy­deł nie ima się mrok a popiół od nig­dy do teraz jest tyl­ko je­den cel by żyć i mi­lion po­wodów by umierać  -Papillondenuit
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje. -Wisława Szymborska
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza. -Andre Maurois
rozsądny-mąż-jest-jak-marynarz-podczas-burzy-zwija-żagle-czeka-żywi-nadzieję-a-sztormy-nie-przeszkadzają-mu-kochać-morza
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: W niebie czeka na mnie miejsce. I nikt go nie zajmie, bo ono jest tylko dla mnie. -Stefan Wyszyński kard
w-niebie-czeka-na-mnie-miejsce-i-nikt-go-nie-zajmie-bo-ono-jest-tylko-dla-mnie
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Sens słowa jest zawsze ten sam, głupie słowo może nabrać nadludzkiej powagi, jeśli padnie w chwili, która na nie czeka. -Maria Kuncewicz
sens-słowa-jest-zawsze-ten-sam-głupie-słowo-może-nabrać-nadludzkiej-powagi-śli-padnie-w-chwili-która-na-nie-czeka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Śmierć - jedyna kobieta, która czeka na z otwartymi ramionami. Tylko jej na mnie zależy. -Anonim
Śmierć-jedyna-kobieta-która-czeka-na-z-otwartymi-ramionami-tylko-jej-na-mnie-zależy
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Próżno myśl geniuszu świat cały pozłaca, Na każdym szczeblu życia rzeczywistość czeka. -Juliusz Słowacki
próżno-myśl-geniuszu-świat-cały-pozłaca-na-każdym-szczeblu-życia-rzeczywistość-czeka
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Kiedy jej nie było, to nie było jej od­wie­cznie; kiedy wra­cała, nie pa­miętałem, żebyśmy się kiedy­kol­wiek rozstawali. -Wojciech Kuczok
kiedy-jej-nie było-to nie było-jej-od­wie­cznie-kiedy-wra­cała-nie pa­mięłem-żebyśmy ę-kiedy­kol­wiek-rozstawali
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Czy pani wie, co to jest nie przynieść człowiekowi nadziei? To gorzej niż go oślepić i zabić. Ja wiem, że on czeka na tę nadzieję, i to ode mnie. Ja nie mogę z nim rozmawiać; ja czuję, że sam nie powinienem żyć. Cóż jest warte własne życie, jeśli się innym nie przynosi nadziei? -Marek Hłasko
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali. -Montesquieu
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Dopiero, gdy los zabimba sobie z nas lub czeka nas próba sił, których się boimy, czy im sprostamy, zaczynamy temperować swoje wibratory i pocieszać się, że właśnie my, cisi, strwożeni, pokrzywdzeni, ciężko przestraszeni jesteśmy solą życia. -Zofia Kucówna
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią... -fyrfle
Kiedy się Na nie czeka Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri