Kiedy się Spełnia Cytaty

Kiedy się Spełnia Cytaty: Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014}  -watchingmefall


wyob­raźnia-to piękna-rzecz-spełnia marze­nia-których-nie spełnia-życie-z-mo­jego-mob­lo-15112014 
Kiedy się Spełnia Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45


Kiedy się Spełnia Cytaty: To dobrze, kiedy człowiek zawodzi nasze oczekiwania, kiedy nie odpowiada z góry powziętym wyobrażeniom. Typowość to koniec człowieka, to wyrok na niego. Jeżeli nie da się go podciągnąć pod żaden wzorzec, jeżeli nie jest typowy, to znaczy, że spełnia co najmniej połowę wymagań, jakie się stawia człowiekowi. Jest panem samego siebie, zdobył już szczyptę nieśmiertelności. -Borys Pasternak


Kiedy się Spełnia Cytaty: Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. -Wiktor Hugo


marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
Kiedy się Spełnia Cytaty: Chce być zno­wu tam W marze­niach mych gdzie Spełnia wszys­tko się  -matijah


chce-być-zno­wu-tam-w-marze­niach-mych-gdzie-spełnia-wszys­tko-ę 
Kiedy się Spełnia Cytaty: Gdy rzucisz swe spojrzenie na malutkiej róży kwiat, niech się spełnią Twe pragnienia, które kryją marzeń świat. -Anonim


gdy-rzucisz-swe-spojrzenie-na-malutkiej-róży-kwiat-niech-ę-spełą-twe-pragnienia-które-kryją-marzeń-świat
Kiedy się Spełnia Cytaty: Nie ma okrutniejszej tyranii od tej, która się spełnia w cieniu praw i pod sztandarem sprawiedliwości; w ten sposób topi się, by tak rzec, nieszczęśników na ich ostatniej desce ratunku. -Montesquieu


nie-okrutniejszej-tyranii-od-tej-która-ę-spełnia-w-cieniu-praw-i-pod-sztandarem-sprawiedliwoś-w-ten-sposób-topi-ę-by-tak-rzec-nieszczęśników
Kiedy się Spełnia Cytaty: Je­den anioł nie spełnia dwóch poselstw. -Talmud


je­den-anioł-nie spełnia-dwóch-poselstw
Kiedy się Spełnia Cytaty: Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich twoich próśb. -H. Jackson Brown


dziękuj-bogu-że-nie-spełnia-wszystkich-twoich-próśb
Kiedy się Spełnia Cytaty: we mnie zachód słońca za­tapiasz się by nie wypłynąć ciągniesz mnie głębiej ku rozkoszy wstrzy­muje­my oddech gdy pełnia nas spełnia  -Deszcz


we mnie-zachód-słońca-za­tapiasz ę-by nie wypłynąć-ągniesz-mnie-głębiej-ku-rozkoszy-wstrzy­muje­my-oddech-gdy-pełnia-nas-spełnia 
Kiedy się Spełnia Cytaty: - Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje. -Aleksander Minkowski


Kiedy się Spełnia Cytaty: Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei. -Anonim


początek-jest-bolesny-środek-męczący-a-koniec-nie-spełnia-początkowych-nadziei
Kiedy się Spełnia Cytaty: Dziś ma­giczna noc Sreb­rna tar­cza rozświetla Pełnia spełnia sny Krys­ty­na Sz. 28.09.2015r. -krysta


dziś-­giczna-noc-sreb­rna-tar­cza-rozświetla-pełnia-spełnia-sny-krys­ty­na-sz-28092015r
Kiedy się Spełnia Cytaty: Los spełnia nasze życzenia, ale na swój sposób, żeby móc nam dać coś ponad życzenie. -Johann Wolfgang Goethe


los-spełnia-nasze-życzenia-ale-na-swój-sposób-żeby-móc-nam-dać-coś-ponad-życzenie
Kiedy się Spełnia Cytaty: Dobry sprzedawca właściwie nic nie sprzedaje. Spełnia on rolę doradcy, a przy okazji może dostarczyć pożądany towar. -Adam Ygnasik


dobry-sprzedawca-właściwie-nic-nie-sprzedaje-spełnia-on-rolę-doradcy-a-przy-okazji-może-dostarczyć-pożądany-towar
Kiedy się Spełnia Cytaty: Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens. -Rafał Kosik


Kiedy się Spełnia Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Kiedy się Spełnia Cytaty: Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć... -Wojciech Kuczok


był-czuj­ny-wie­dział-ja­kich-py­ń-­piej-nie za­dawać-kiedy-mil­czeć-kiedy-do­tykać-kiedy-być-i kiedy-zniknąć