Kierunek Cytaty

Kierunek Cytaty: W sytuacji bez wyjścia wyznacz sobie nowy kierunek. -Anonim


w-sytuacji-bez-wyjścia-wyznacz-sobie-nowy-kierunek
Kierunek Cytaty: Postęp jest niewątpliwie rzeczą dobrą, jeśli tylko uzgodni się jego kierunek. -Aldous Huxley


postęp-jest-niewątpliwie-rzeczą-dobrą-śli-tylko-uzgodni-ę-jego-kierunek
Kierunek Cytaty: Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek. -Terry Pratchett


kiedy-człowiek-zstępuje-w-przepaść-jego-życie-zawsze-zyskuje-jasno-określony-kierunek
Kierunek Cytaty: Kiedy człowiek zstępu­je w prze­paść, je­go życie zaw­sze zys­ku­je jas­no ok­reślo­ny kierunek. -Terry Pratchett


kiedy-człowiek-zstępu­-w prze­paść-­go-życie-zaw­sze-zys­ku­-jas­no-ok­reślo­ny-kierunek
Kierunek Cytaty: Życie ma określony kierunek i cel; istnieje w nim postęp i ewolucja, nawet gdy czasami wydaje się nam, że krążymy w kółko. -Arianna Huffington


Życie-określony-kierunek-i-cel-istnieje-w-nim-postęp-i-ewolucja-nawet-gdy-czasami-wydaje-ę-nam-że-krążymy-w-kółko
Kierunek Cytaty: Kiedyś o miłości myślano jako o sile motywującej, nadającej w pewien sposób kierunek naszemu życiu. Obecnie i to stoi pod znakiem zapytania. Miłość sama dla siebie stała się problemem wymagającym rozwiązania. -Rollo May


Kierunek Cytaty: Bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia biegu, jak gdyby się wahało czy iść naprzód czy też zmienić kierunek. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej przytrafia się nieszczęście. -Robert Musil


Kierunek Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. -Fryderyk Chopin


Kierunek Cytaty: Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek. -Karol Witold Aleksandrowicz


Kierunek Cytaty: Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek. -Karol Witold Aleksandrowicz


Kierunek Cytaty: Słowa to diabelska pułapka, nam się zdaje, że pozwoliliśmy opuścić naszym ustom tylko to, co nam odpowiada, aż tu nagle pojawia się pomiędzy nimi jakieś niechciane słowo, nie mamy pojęcia, skąd się wzięło, nie wzywano go i to z jego powodu, a nierzadko mamy później problem z przypomnieniem go sobie, kierunek rozmowy raptownie zmiana kurs, [...] -José Saramago