Kim Jest Przyjaciel Cytaty

Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane


kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić. -Fryderyk Schiller


drogi-mi-jest-przyjaciel-ale-i-nieprzyjaciel-przydać-ę-może-bo-przyjaciel-pokazuje-mi-co-mogę-a-nieprzyjaciel-com-powinien-robić
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker


in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel wie bardzo dobrze, kim naprawdę jesteś - przy nim niczego nie musisz udawać ani niczego się bać. -Charlotte Gray


przyjaciel-wie-bardzo-dobrze-kim-naprawdę-jesteś-przy-nim-niczego-nie-musisz-udawać-ani-niczego-ę-bać
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel na świeczniku - to przyjaciel stracony. -Henry Adams Brooks


przyjaciel-na-świeczniku-to-przyjaciel-stracony
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują?  -Kuba Wojewódzki


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych?  -doorka


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel. -Pam Brown


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze. -Simone de Beauvoir


kiedy-człowiek-jest za­kocha­ny-uka­zuje ę-światu-­kim-ja­kim-po­winien-być-zawsze
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel jest tą osobą. -Anonim


przyjaciel-jest-tą-osobą
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest -Malcolm Forbes


zbyt-wielu-ludzi-przecenia-to-kim-nie-jest-i-nie-docenia-tego-kim-jest
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel kocha zawsze: jest bratem w niepowodzeniach. -Anonim


przyjaciel-kocha-zawsze-jest-bratem-w-niepowodzeniach
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem. -Arystoteles


przyjaciel-wszystkich-nie-jest-niczyim-przyjacielem
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia. -Ambroży Św


prawdziwie-wierny-przyjaciel-jest-korzeniem-życia
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Życzliwy i wierny przyjaciel jest balsamem życia. -Mercy Otis Warren


Życzliwy-i-wierny-przyjaciel-jest-balsamem-życia
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Pitagoras spytany, co to jest przyjaciel, odparł: - Drugi ja. -Pitagoras


pitagoras-spytany-co-to-jest-przyjaciel-odparł-drugi-ja
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Życie jest luby nieprzyjaciel, a śmierć znienawidzony przyjaciel. -Alojzy Żółkowski


Życie-jest-luby-nieprzyjaciel-a-śmierć-znienawidzony-przyjaciel