Kim Jest Przyjaciel Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie. -Cyceron
przyjaciel-jest-jak-my-sami-ten-kto-może-przyjrzeć-ę-prawdziwemu-przyjacielowi-widzi-obraz-samego-siebie
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia. -Andrea
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Powiedz mi z kim sypiasz, powiem ci, o kim śnisz. -Stanisław Jerzy Lec
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Powiedz mi z kim przestajesz, powiem ci z kim zaczniesz. -Stanisław Jerzy Lec
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Sława budzi zawiść. Ci, których napotykasz, myślą sobie, no dobrze, kim ona właściwie jest, kim jej się zdaje, że jest tą całą Marilyn Monroe. Czują, że twoja sława daje im jakiś przywilej aby podejść do ciebie i coś ci powiedzieć, cokolwiek, wszystko jedno co, a to i tak nie zrani twoich uczuć – tak jakby [...] -Marilyn Monroe
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Le­piej żeby mnie niena­widzi­li ta­kim, ja­ki jes­tem, niż kocha­li ko­goś, kim nig­dy nie będę. -Kurt Cobain
le­piej-żeby-mnie-niena­widzi­li-­kim-ja­ki-jes­tem-ż-kocha­li-ko­goś-kim-nig­dy-nie będę
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Gdy­by oka­zało się że za 24 godzi­ny um­rzesz, co byś zro­bił ? Z kim spędziłbyś te os­tatnie chwi­le ? Czy miałbyś z kim je spędzić ?  -Ryder
gdy­by-oka­zało ę-że za 24 godzi­ny-um­rzesz-co byś-zro­bił- z kim-spędziłbyś-te os­tatnie-chwi­- czy-miałbyś-z kim
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnuk -Abraham Lincoln
nie-wiem-kim-był-mój-pradziadek-o-wiele-więcej-starania-i-uwagi-poświęcałem-zawsze-temu-kim-będzie-jego-prawnuk
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: bab­cia ik­sińska z pod­kra­kow­skiej wsi ku­puje znaczek poczto­wy i dzi­wi się : - w zeszłym ty­god­niu wy­syłałam list do szcze­cina z ta­kim sa­mym znaczkiem i te­raz do kra­kowa z ta­kim sa­mym ? to chy­ba jest ja­kieś krętac­two ... -lovely-girl
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce  -Gold Fishy
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Bo­gu wy­daje się, że ob­serwując, jak wszechświat ewo­luuje, poz­na prawdę o so­bie. Bo widzisz, to, co stworzył, jest wiel­kim Dzi­kim Og­ro­dem, og­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalę, który ma wy­kazać, czy w efek­cie po­jawi się is­to­ta ta­ka jak On. -R » Anne Rice » Memnoch Diabeł
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Nie wiem, kim był mój dziadek; bardziej interesuje mnie kim będzie mój wnuk. -Abraham Lincoln
nie-wiem-kim-był-mój-dziadek-bardziej-interesuje-mnie-kim-będzie-mój-wnuk
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel to największy skarb w życiu. -Anonim
przyjaciel-to-największy-skarb-w-życiu
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak. -Anonim
prawdziwy-przyjaciel-to-rzadki-ptak
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś. -Andre Gide
lepiej-być-nienawidzonym-za-to-kim-jesteś-ż-być-kochanym-za-to-kim-nigdy-nie-byłeś
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Jeśli to, kim jestem, zależy od tego, co mam, to kim będę, jeśli stracę wszystko? -Anonim
jeśli-to-kim-jestem-zależy-od-tego-co-mam-to-kim-będę-śli-stracę-wszystko
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz. -William
wiem-kim-jes­teś-i kim-chciałbyś-być-ale-prze­de-wszys­tkim-wiem-że tym-kimś-nig­dy-nie będziesz
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Żeby być wiel­kim, trze­ba być naj­pierw ma­lut­kim ... -Oleeeek
Żeby-być-wiel­kim-trze­ba-być-naj­pierw-­lut­kim
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Najlepszy przyjaciel - moje źródło na pustyni. -George Eliot
najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Najlepszy przyjaciel – moje źródło na pustyni. -George Eliot
najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Nie możesz być kim in­nym, choć nie wiesz dob­rze, kim jes­teś. Do­kona­no za ciebie niez­na­nego wyboru. -Stefan Kisielewski
nie-możesz-być-kim-in­nym-choć-nie wiesz-dob­rze-kim-jes­teś-do­kona­no za ciebie-niez­na­nego-wyboru
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel jest tą osobą, którą przyjemnie jest ci zobaczyć w drzwiach, kiedy całą twarz masz w pryszczach, straszny katar i gorączkę. Możesz mówić:
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza. -Konfucjusz
milczenie-przyjaciel-który-nigdy-nie-zdradza
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Wróg zawsze powie ci prawdę, przyjaciel nigdy -Cyceron
wróg-zawsze-powie-prawdę-przyjaciel-nigdy
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel - to prezent, jaki robisz sobie samemu. -Robert Louis Stevenson
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przy­jaciel wszys­tkich to niczyj przyjaciel. -Arthur Schopenhauer
przy­jaciel-wszys­tkich-to niczyj-przyjaciel
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Wymówki nie masz, gdy przyjaciel prosi. -Jan Kochanowski
wymówki-nie-masz-gdy-przyjaciel-prosi
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Wymówki nie masz, gdy, przyjaciel prosi. -Jan Kochanowski
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. -Jacques Vallee des Barreaux
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza. -Konfucjusz
milczenie-to-przyjaciel-który-nigdy-nie-zdradza
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Nie próbuj nig­dy ro­bić ko­goś dru­giego ta­kim, ja­kim ty sam jes­teś. Wiesz prze­cież dob­rze - i Bóg również - że je­den egzem­plarz z te­go rodza­ju wystarczy. -Ralph Waldo Emerson
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Dla cierpiącego fizycznie potrzebny jest lekarz, dla cierpiącego psychicznie - przyjaciel. -Menander
dla-cierpiącego-fizycznie-potrzebny-jest-lekarz-dla-cierpiącego-psychicznie-przyjaciel
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Dzięki ut­rwa­laniu swoich marzeń i celów napędzasz pro­ces sta­wania się ta­kim, ja­kim naj­bar­dziej chciałbyś być. Po­wierz swoją przyszłość w dob­re ręce — własne. -Mark Victor Hansen
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel kładzie odrobinę miodu na chleb z masłem naszej codzienności. -Anonim
przyjaciel-kładzie-odrobinę-miodu-na-chleb-z-masłem-naszej-codziennoś