Kim Jest Przyjaciel Cytaty

Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność. -Franciszek z Asyżu Św


wierny-przyjaciel-jest-lekarstwem-na-życie-i-łaską-na-wieczność
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel zaw­sze jest na wy­ciągnięcie ręki i pióra. -Indygoo


przyjaciel-zaw­sze-jest na wy­ągnięcie-ręki-i pióra
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel w potrzebie jest lepszy niż cisza po burzy. -Eurypides


przyjaciel-w-potrzebie-jest-lepszy-ż-cisza-po-burzy
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-


miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Każdy sam dla siebie jest za­gadką i takąż za­gadką jest dla dru­giego człowieka; praw­do­podob­nie zaw­sze człowiek sta­wiał so­bie py­tanie:


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel w potrzebie jest lepszy niż cisza morska po burzy. -Eurypides


przyjaciel-w-potrzebie-jest-lepszy-ż-cisza-morska-po-burzy
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?  -karaczan19


co jest lep­sze-przet­rwać-tracąc-siebie-dla-przet­rwa­nia- czy-um­rzeć-będąc-­kim-ja­kim ę-chciało-być 
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi. -Isabel Abedi


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Nie to przyjaciel, który we krwi jest, w rodzie, lecz co się przyjacielem pokaże w przygodzie. -Wespazjan Hieronim Kochowski


nie-to-przyjaciel-który-we-krwi-jest-w-rodzie-lecz-co-ę-przyjacielem-pokaże-w-przygodzie
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Możesz zgro­madzić przeróżne skar­by, ale naj­cenniej­szym jest praw­dzi­wy przyjaciel. -św. Jan Chryzostom


możesz-zgro­madzić-przeróżne-skar­by-ale-naj­cenniej­szym-jest praw­dzi­wy-przyjaciel
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje. -John Fowles


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest przy tobie nawet wtedy, gdy powinien być gdzie indziej. -Linda Macfarlane


prawdziwy-przyjaciel-to-ktoś-kto-jest-przy-tobie-nawet-wtedy-gdy-powinien-być-gdzie-indziej
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Z ta­kim dużym, brzyd­kim pyskiem; W cyr­ku byłbym widowiskiem. -SirNobody


z ­kim-żym-brzyd­kim-pyskiem-w-cyr­ku-byłbym-widowiskiem
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Rodzisz się ta­kim ja­kim jes­teś, to życie Cię zmienia, jeśli ulegasz. -opuszczona


rodzisz ę-­kim-ja­kim-jes­teś-to życie-cię-zmienia-śli-ulegasz
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś. -Saavedra Miguel de Cervantes


Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway


powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem. -Denis Diderot


przyjaźń-prawdziwa-istnieje-dopiero-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaciel-jest-jego-jedynym-majątkiem
Kim Jest Przyjaciel Cytaty: Przyjaciel jest jak my sami. Ten, kto może przyjrzeć się prawdziwemu przyjacielowi, widzi obraz samego siebie. -Cyceron


przyjaciel-jest-jak-my-sami-ten-kto-może-przyjrzeć-ę-prawdziwemu-przyjacielowi-widzi-obraz-samego-siebie