Kim Jesteś Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kim Jesteś Cytaty: Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce  -Gold Fishy
Kim Jesteś Cytaty: Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. -John Wooden
koncentruj-ę-bardziej-na-własnym-charakterze-ż-na-własnej-reputacji-ponieważ-charakter-stanowi-o-tym-kim-naprawdę-jesteś-a-reputacja-to-jedynie
Kim Jesteś Cytaty: To, kim naprawdę jesteś, ujawnia się wtedy, gdy jesteś zły lub sfrustrowany. -H. Jackson Brown
to-kim-naprawdę-jesteś-ujawnia-ę-wtedy-gdy-jesteś-zły-lub-sfrustrowany
Kim Jesteś Cytaty: Po­wiedz mi, z kim przes­ta­jesz, a po­wiem ci, kim jesteś. -Saavedra Miguel de Cervantes
Kim Jesteś Cytaty: Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kim-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: Czekając na idealny moment, możesz nigdy nie rozpocząć dzieła. Zaczynaj już! Zaczynaj tam, gdzie jesteś i jako ten, kim jesteś. -H. Jackson Brown
czekając-na-idealny-moment-możesz-nigdy-nie-rozpocząć-dzieła-zaczynaj-już-zaczynaj-tam-gdzie-jesteś-i-jako-ten-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty:
to-nie-to-co-masz-ani-to-kim-jesteś-ani-to-gdzie-jesteś-ani-co-robisz-czyni-cię-szczęśliwym-bądź-nieszczęśliwym-chodzi-o-to-o-czym-myślisz
Kim Jesteś Cytaty: Lepiej być nienawidzonym za to, kim jesteś, niż być kochanym za to, kim nigdy nie byłeś. -Andre Gide
lepiej-być-nienawidzonym-za-to-kim-jesteś-ż-być-kochanym-za-to-kim-nigdy-nie-byłeś
Kim Jesteś Cytaty: Stań się tym, kim jesteś. -Viktor Frankl
Kim Jesteś Cytaty: Gdy słucham co mówisz, słyszę kim jesteś. -Ralph Waldo Emerson
Kim Jesteś Cytaty: Nie ważne kim jesteś, ale co dajesz. -Raoul Follereau
Kim Jesteś Cytaty: Po­wiedz mi, ja­kie książki masz w do­mu, a po­wiem ci, kim jesteś. -Jarosław Iwaszkiewicz
po­wiedz-mi-ja­kie-książki-masz-w do­mu-a po­wiem-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: - A Ty? Kim Ty jesteś? - Kimś kto chce Cię kochać. -opuszczona
 a ty-kim-ty jesteś-kimś-kto-chce-cię-kochać
Kim Jesteś Cytaty: Prawdziwym bogactwem jest to, kim jesteś, nie to, co masz. -H. Jackson Brown
prawdziwym-bogactwem-jest-to-kim-jesteś-nie-to-co-masz
Kim Jesteś Cytaty: Chcąc być kimś innym, trwonisz to kim jesteś -Kurt Cobain
chcąc-być-kimś-innym-trwonisz-to-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: Nie jest ważne to, co robisz, ale to, kim jesteś. -Anonim
nie-jest-ważne-to-co-robisz-ale-to-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś. -Friedrich Nietzsche
Kim Jesteś Cytaty: Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś. -Anonim
powiedz-mi-jakie-książki-masz-w-domu-a-powiem-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: To kim jesteś krzyczy tak głośno, że nie słyszę co mówisz. -Ralph Waldo Emerson
to-kim-jesteś-krzyczy-tak-głośno-że-nie-słyszę-co-mówisz
Kim Jesteś Cytaty: Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy. -Fryderyk Chopin
Żyjesz-czujesz-jesteś-żyty-jesteś-czuty-przez-innych-a-więc-jesteś-nieszczęśliwie-szczęśliwy
Kim Jesteś Cytaty: Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wielkim-mistrzem-musisz-uwierzyć-że-jesteś-najlepszy-jeżeli-nie-jesteś-udawaj-że-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia. -Andrea
Kim Jesteś Cytaty: Nieważne co myślą o tobie ludzie. Ważne kim jesteś dla samego siebie. -Anonim
nieważne-co-myślą-o-tobie-ludzie-ważne-kim-jesteś-dla-samego-siebie
Kim Jesteś Cytaty: Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś. -Anonim
jeśli-nie-możesz-być-z-tym-kogo-kochasz-kochaj-tego-z-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na byciem kimś, kim nie jesteś -Steve Jobs
twój-czas-jest-ograniczony-więc-nie-marnuj-go-na-byciem-kimś-kim-nie-jesteś
Kim Jesteś Cytaty:
wyzwania-stawiane-ci-przez-życie-nie-mają-cię-sparaliżować-one-mają-pomóc-ci-odkryć-kim-jesteś
Kim Jesteś Cytaty: In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker
in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był
Kim Jesteś Cytaty: Powiedz mi, kto są twoi przyjaciele, a powiem ci, kim jesteś. Od tej zasady historia zna jeden wyjątek: Judasz, którego znajomościom nie można nic zarzucić. -Ernest Hemingway
powiedz-mi-kto-są-twoi-przyjaciele-a-powiem-kim-jesteś-od-tej-zasady-historia-zna-jeden-wyjątek-judasz-którego-znajomościom-nie-można-nic
Kim Jesteś Cytaty: Przyjaciel wie bardzo dobrze, kim naprawdę jesteś - przy nim niczego nie musisz udawać ani niczego się bać. -Charlotte Gray
przyjaciel-wie-bardzo-dobrze-kim-naprawdę-jesteś-przy-nim-niczego-nie-musisz-udawać-ani-niczego-ę-bać
Kim Jesteś Cytaty: Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho)  -Odys syn Laertesa
Kim Jesteś Cytaty: -Mężczyz­na by coś w tej sy­tuac­ji zrobił...- -Nie jes­tem ste­reoty­powym mężczyzną.- -Nie, a kim jesteś?- -Żar­tem... I to dobrym.-  -karaczan19
mężczyz­na-by coś-w tej sy­tuac­ji-zrobił-nie-jes­tem-ste­reoty­powym-mężczyzną-nie-a kim-jesteś-Żar­tem
Kim Jesteś Cytaty: Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie
Kim Jesteś Cytaty: Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli -Rumi
nie-jesteś-kroplą-w-oceanie-jesteś-całym-oceanem-zawartym-w-kropli
Kim Jesteś Cytaty: Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
Kim Jesteś Cytaty: Jeśli nie jesteś niewinna, udawaj, że jesteś. -Baltazar Gracian Y Morales