Kimś Ko­go Cytaty

Kimś Ko­go Cytaty: Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. -Josephine Hart


szczęście-to być-z kimś-i być-dla-dru­giej-oso­by-kimś-jedynym
Kimś Ko­go Cytaty: Mam ochotę z kimś po­gadać, z kimś ko­go ob­chodzę cho­ciaż w naj­mniej­szym stop­niu. Zro­biło mi się smut­no, gdy zro­zumiałam, że nie ma ta­kiej osoby. -ktos-do-kochania


mam-ochotę-z kimś-po­gadać-z kimś-ko­go-ob­chodzę-cho­ciaż-w naj­mniej­szym-stop­niu-zro­biło mi ę-smut­no-gdy-zro­zumiałam
Kimś Ko­go Cytaty:


Kimś Ko­go Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś prze­zywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą - po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. -Janusz Leon Wiśniewski


Kimś Ko­go Cytaty: tęsknię za kimś kto odchodzi al­bo jeszcze nie przyszedł za kimś kto do­tykał mo­jej skóry lub nig­dy nie poczuł jej ciepła  -Deszcz


tęsknię-za kimś-kto-odchodzi-al­bo-jeszcze-nie przyszedł-za-kimś-kto-do­tykał-mo­jej-skóry-lub-nig­dy-nie poczuł-jej-ciepła 
Kimś Ko­go Cytaty: ,,Jest różni­ca pomiędzy kimś kto mówi, że cię kocha, a kimś kto rzeczy­wiście cię kocha.


jest-róż­ca-pomiędzy-kimś-kto-mówi-że-ę-kocha-a-kimś-kto-rzeczy­wiście-ę-kocha 
Kimś Ko­go Cytaty: Nie bądź kimś ko­go będą wsta­nie po­lubić ludzie Bądź kimś ko­go sam będziesz w sta­nie lubić  -Paulina_Ksiezniczka1997


nie-bądź-kimś-ko­go-będą-wsta­nie-po­lubić-ludzie-bądź-kimś-ko­go-sam-będziesz-w sta­nie-lubić 
Kimś Ko­go Cytaty: Ja nie dla ludzi chcę być kimś.Chcę być kimś dla siebie. -CyTatka^^


ja nie dla-ludzi-chcę-być-kimśchcę-być-kimś-dla-siebie
Kimś Ko­go Cytaty:


Kimś Ko­go Cytaty: Kiedy da­wać psu kiełbasę za­palając lam­pkę, po ja­kimś cza­sie pies będzie wydzielał ślinę na sam wi­dok światła. A kiedy człowieko­wi po­kazy­wać at­ra­men­to­we baz­gro­ty na pa­pie­rze, po ja­kimś cza­sie po­wie, że to wzór na nies­kończo­ność wszechświata. Wszys­tko to fiz­jo­logia mózgu, tre­sura, nic więcej. -Stanisław Lem


Kimś Ko­go Cytaty: Trze­ba być kimś, a nie czymś. -Édouard Herriot


Kimś Ko­go Cytaty: Kochać - w kimś drugim siebie pokonać. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Kimś Ko­go Cytaty: Piękna to rzecz, kiedy można z kimś pomilczeć. -Kurt Tucholsky


piękna-to-rzecz-kiedy-można-z-kimś-pomilczeć
Kimś Ko­go Cytaty: Gdy miłość kimś zawładnie, to przemienia go w to, co miłuje. -Augustyn Św


gdy-miłość-kimś-zawładnie-to-przemienia-go-w-to-co-miłuje
Kimś Ko­go Cytaty: - A Ty? Kim Ty jesteś? - Kimś kto chce Cię kochać. -opuszczona


 a ty-kim-ty jesteś-kimś-kto-chce-cię-kochać
Kimś Ko­go Cytaty: Chcąc być kimś innym, trwonisz to kim jesteś -Kurt Cobain


chcąc-być-kimś-innym-trwonisz-to-kim-jesteś
Kimś Ko­go Cytaty: Li­tować się nad kimś, to nie tyl­ko mu współczuć. -Jang Czu


li­tować ę-nad-kimś-to nie tyl­ko-mu współczuć
Kimś Ko­go Cytaty: Trze­ba być kimś is­totnym, by zwrócić czyjąś uwagę. -Bruno


trze­ba-być-kimś-is­totnym-by zwróć-czyjąś-uwagę