Klęski Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Klęski Cytaty: Po­zory klęski ułat­wiają zwycięstwo. -Dominik Opolski
po­zory-klęski-ułat­wiają-zwycięstwo
Klęski Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles
naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Klęski Cytaty: Straszliwe klęski muszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami. -Anna Kowalska
straszliwe-klęski-muszą-być-poprzedzone-wielkimi-zwycięstwami
Klęski Cytaty: Należy być beztroskim inaczej ponosi się klęski w miłości. -Wiktor Szkłowski
należy-być-beztroskim-inaczej-ponosi-ę-klęski-w-miłoś
Klęski Cytaty: Klęska Twój uśmiech zwycięski, był powodem mej klęski. -Anonim
klęska-twój-uśmiech-zwycięski-był-powodem-mej-klęski
Klęski Cytaty: Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski. -Feliks Rajczak
ten-pier­wszy-suk­-to do­piero-początek-klęski
Klęski Cytaty: Myśmy tak od­bieg­li od in­nych na­rodów, że święci­my klęski, gdy tam­te święcą zwycięstwa. -Roman Dmowski
myśmy-tak-od­bieg­li-od in­nych-na­rodów-że świę­my-klęski-gdy-tam­te-święcą-zwycięstwa
Klęski Cytaty: Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. -Roman Dmowski
myśmy-tak-odbiegli-od-innych-narodów-że-święcimy-klęski-gdy-tamte-święcą-zwycięstwa
Klęski Cytaty: Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie. -Stefan Wyszyński kard
korzyś-łatwo-przychodzą-wbrew-prawom-moralnym-są-już-w-zarodku-początkiem-klęski-która-przyjdzie
Klęski Cytaty: Człowiek nie jest stworzony do klęski. [. . . ] Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. -Ernest Hemingway
człowiek-nie-jest-stworzony-do-klęski-człowieka-można-zniszczyć-ale-nie-pokonać
Klęski Cytaty: Nie jest zwycięzcą ten, co zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski. -Quintus Eniusz
nie-jest-zwycięzcą-ten-co-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
Klęski Cytaty: Nie jest zwycięzcą ten, kto zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski. -Quintus Eniusz
nie-jest-zwycięzcą-ten-kto-zwyciężył-żeli-zwyciężony-nie-uznał-swej-klęski
Klęski Cytaty: Bywają klęski, z których wychodzi się silniejszym, jeśli pod ich ciężarem nie spada się w przepaść. -Jan Fedorowicz
bywają-klęski-z-których-wychodzi-ę-silniejszym-śli-pod-ich-ężarem-nie-spada-ę-w-przepaść
Klęski Cytaty: Powinno się bronić swoich praw. Odejść i zostawić wszystko w ręku wroga byłoby równoznaczne z przyznaniem się do klęski. -Rabindranath Tagore
powinno-ę-bronić-swoich-praw-odejść-i-zostawić-wszystko-w-ręku-wroga-byłoby-równoznaczne-z-przyznaniem-ę-do-klęski
Klęski Cytaty: Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski. -Robert Baden-Powell
bóg-dał-nam-na tym-świecie-wszys­tko-co jest pot­rzeb­ne-do uda­nego-życia-ale-to od nas-­dynie-za­ży-czy-nie po­niesiemy-klęski
Klęski Cytaty: Wszyscy bezorężni prorocy ponosili klęski, gdyż tłum łatwo daje sobie coś wmówić i przekonać się do jakiegoś przedsięwzięcia, lecz nie potrafi przy nim wytrwać. -Niccolo Machiavelli
wszyscy-bezoręż-prorocy-ponosili-klęski-gdyż-tłum-łatwo-daje-sobie-coś-wmówić-i-przekonać-ę-do-jakiegoś-przedsięwzięcia-lecz-nie-potrafi
Klęski Cytaty: Chociaż niezliczone są klęski, na skutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i republiki, to jednak moim zdaniem najgroźniejsze są cztery: niezgoda, nadmierna śmiertelność, nieurodzaje i spadek wartości monety. -Mikołaj Kopernik
Klęski Cytaty: Nie wiem, co jest kluczem do suk­ce­su, ale kluczem do klęski jest chcieć za­dowo­lić wszystkich. -Bill Cosby
nie-wiem-co jest kluczem-do suk­­su-ale-kluczem-do klęski-jest chcieć-za­dowo­lić-wszystkich
Klęski Cytaty: Nie wiem, co jest kluczem do sukcesu, ale kluczem do klęski jest chcieć zadowolić wszystkich. -Bill Cosby
nie-wiem-co-jest-kluczem-do-sukcesu-ale-kluczem-do-klęski-jest-chcieć-zadowolić-wszystkich
Klęski Cytaty: I cier­pią, gdy śmieje się z nich świat zwy­cięski. Niepom­ni, że mądry nie śmieje się z klęski. -Jacek Kaczmarski
i cier­pią-gdy-śmieje ę-z nich-świat-zwy­ęski-niepom­-że mądry-nie śmieje ę-z klęski
Klęski Cytaty: Miłość zredukowana do przejściowej namiętności, cała płciowość zredukowana do banalnego zaspokojenia rodzina zredukowana do przejściowego stanu - to człowiek zmniejszony do granic klęski w społeczeństwie, które się boi. -Gerard Defoi
Klęski Cytaty: Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są - moim zdaniem - cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to [...] -Mikołaj Kopernik
Klęski Cytaty: Wielką bitwę dziś wypowiedziałam Do bo­ju de­ter­genty, ścier­ki, miotły posłałam. Niczym wódz z tar­czą zwycięski Dop­ro­wadziłam do bru­du sro­mot­nej klęski. Wszys­tko lśniące, roz­chodzi się czys­tości woń cudna Tyl­ko coś jeszcze tu