Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty

Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: By­li niczym zwierzęta, które biją się, prze­bywając w tej sa­mej klat­ce, klatką tą był upływający czas. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Upływający czas ma nam po­kazać gdzie te­raz jes­teśmy, a nie gdzie aku­rat mu­simy biec. -Lanni


upływający-czas- nam-po­kazać-gdzie-te­raz-jes­teśmy-a nie gdzie-aku­rat-mu­simy-biec
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST... -patka5463


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Miłość - klatka z kratami ze szczęścia. -Claudia Cardinale


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Nie każda klatka pozwala na swobodny oddech. -Władysław Katarzyński


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Miłość jest klatką, w której umieramy ze szczęścia. -Karel Kryl


miłość-jest-klatką-w-której-umieramy-ze-szczęścia
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Po co la­birynt? Nie wys­tar­czy klatka?  -Jan Czarny


po co ­birynt-nie-wys­tar­czy-klatka 
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Był ta­ki (piękny) czas, że nie znałam większe­go trium­fu niż wy­wołać twój śmiech. -Gold Fishy


był-­ki-piękny-czas-że nie znałam-większe­go-trium­fu-ż-wy­wołać-twój-śmiech
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Ptak i klatka są dla siebie stworzeni. Ale człowiek nie chce klatki mniejszej niż cały świat. -Fryderyk Chrystian Hebbel


ptak-i-klatka-są-dla-siebie-stworzeni-ale-człowiek-nie-chce-klatki-mniejszej-ż-cały-świat
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: (...)był on 


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Był czas, gdy aktorki chciały zostać gwiazdami; teraz mamy coraz więcej gwiazd, które chciałyby zostać aktorkami. -Laurence Olivier


był-czas-gdy-aktorki-chciały-zostać-gwiazdami-teraz-mamy-coraz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zostać-aktorkami
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Po­piela­te chmu­ry prze­mie­rzały świat Ten nad moją głową. Każdy od­dech był co raz cięższy. Je­go za­pach wędro­wał w powietrzu. Czułam go tak moc­no, tak in­tensyw­nie. Oczy zachodziły mgłą. Chciałam by był. By był. -MartynaR


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą. -Anonim


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Był czas, gdy czczo­no Słońce. Przez wiele stu­leci bu­dowa­no mu wieże, złocis­te ołtarze, składa­no hołd o świ­cie, aż w to­ku wy­darzeń wy­gasł człowiek dla Słońca, które da­lej świeci. -Maria Pawlikowska-Jasnorzewska


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami. -Laurence Olivier


był-czas-gdy-ak­torki-chciały-zos­ć-gwiaz­da­mi-te­raz-­my-co­raz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zos­ć-aktorkami
Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Na początku Bóg zniszczył się sam w og­romnym wy­buchu i czas był miarą je­go roz­pa­du. Wszys­cy jes­teśmy ka­wałka­mi bos­kiego ciała, które wciąż umierają, jak wszys­tko wokół. Naszym zba­wieniem jest nieistnienie. -Olga Tokarczuk


Klatką Tą był Upływający Czas Cytaty: Wys­tar­czy byś był... Nic więcej Tyl­ko byś był By Two­je skrzydła otu­liły mnie  -Tośka_93


wys­tar­czy-byś-był-nic więcej-tyl­ko-byś-był-by-two­-skrzydła-otu­liły-mnie