Klient Nie Kupuje Cytaty

Klient Nie Kupuje Cytaty: Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego. -Adam Ygnasik


klient-nie-kupuje-dlatego-że-coś-jest-w-ogó-dobre-tylko-dlatego-że-jest-to-dobre-właśnie-dla-niego
Klient Nie Kupuje Cytaty: Klient ma zawsze rację, gdy nie zawraca głowy. -Anonim


klient-zawsze-rację-gdy-nie-zawraca-głowy
Klient Nie Kupuje Cytaty: Kiedy klient chce kupić coś tanio i najwyższej jakości odpowiadam: A po co Panu dwa urządzenia? -Rafał Markiewicz


kiedy-klient-chce-kupić-coś-tanio-i-najwyższej-jakoś-odpowiadam-a-po-co-panu-dwa-urządzenia
Klient Nie Kupuje Cytaty: Nie kupuje się róż tym, które są tańsze od kwiatów. -Anonim


nie-kupuje-ę-róż-tym-które-są-ńsze-od-kwiatów
Klient Nie Kupuje Cytaty: Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. -Dosso Dossi


wielu-ludzi-kupuje-honor-za-pieniądze
Klient Nie Kupuje Cytaty: Kto rzeczy zbyteczne kupuje, sprzedać na koniec będzie musiał niezbędne. -Benjamin Franklin


kto-rzeczy-zbyteczne-kupuje-sprzedać-na-koniec-będzie-musiał-niezbędne
Klient Nie Kupuje Cytaty: -wo­lisz trus­kawki czy banany? -a cze­mu py­tasz mój kochany? -pre­zer­wa­tywy kupuje i nie wiem ja­ki smak Ci pasuje........ -poeta wyklęty


wo­lisz-trus­kawki-czy-banany-a-cze­mu-py­tasz-mój-kochany-pre­zer­wa­tywy-kupuje-i-nie wiem-ja­ki-smak-ci pasuje
Klient Nie Kupuje Cytaty: Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje. -Gustaw Flaubert


serce-jest-bogactwem-którego-ę-nie-sprzedaje-ani-nie-kupuje-ale-które-ę-ofiarowuje
Klient Nie Kupuje Cytaty: Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani się nie kupuje, ale które się ofiarowuje. -Gustaw Flaubert


serce-jest-bogactwem-którego-ę-nie-sprzedaje-ani-ę-nie-kupuje-ale-które-ę-ofiarowuje
Klient Nie Kupuje Cytaty: Historia dowodzi, że im mniej się czyta, tym więcej kupuje się książek. -Albert Camus


historia-dowodzi-że-im-mniej-ę-czyta-tym-więcej-kupuje-ę-książek
Klient Nie Kupuje Cytaty: Mężczyzna przepłaca rzeczy mu potrzebne, kobieta kupuje bardzo tanio rzeczy zupełnie zbędne. -Janina Ipohorska


mężczyzna-przepłaca-rzeczy-mu-potrzebne-kobieta-kupuje-bardzo-tanio-rzeczy-zupełnie-zbędne
Klient Nie Kupuje Cytaty: Kiedy przyjaciel znajduje coś ciekawego na targu i okazuje się, że może to okazyjnie - dwa w cenie jednego - nabyć, kupuje myśląc, że tobie pewnie też się przyda. I, o dziwo, przydaje się. -Pam Brown


kiedy-przyjaciel-znajduje-coś-ciekawego-na-targu-i-okazuje-ę-że-może-to-okazyjnie-dwa-w-cenie-jednego-nabyć-kupuje-myśląc-że-tobie-pewnie
Klient Nie Kupuje Cytaty: Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś­lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi­sję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z pun­ktu widzenia klienta i rynku. -Peter Drucker


Klient Nie Kupuje Cytaty: Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi. -maria_anna


Klient Nie Kupuje Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Klient Nie Kupuje Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose


Klient Nie Kupuje Cytaty: Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć. -John Irving


Klient Nie Kupuje Cytaty: Próbo­wałam so­bie dziś wyob­ra­zić, że wca­le go nie poz­nałam. Że go nie było, nie ma i nie będzie. Naj­bar­dziej za­bolało „nie będzie”. Pew­nie dla­tego, że to aku­rat prawda. -Gold Fishy