Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet. -Oscar Wilde
brzydkie-kobiety-są-zawsze-zazdrosne-o-mężów-piękne-nigdy-piękne-nie-mają-na-to-czasu-są-zbyt-zazdrosne-o-mężów-innych-kobiet
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich. -Walter Bagehot
mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Żona - to wam­pir mężow­skiej kieszeni. -Alfred Aleksander Konar
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Zdradzony mąż wszędzie widzi zdradzonych mężów. -Marcel Proust
zdradzony-mąż-wszędzie-widzi-zdradzonych-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski
droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Ziewanie: jedyna możliwość otwierania ust dla niektórych mężów. -Maurice Chevalier
ziewanie-jedyna-możliwość-otwierania-ust-dla-niektórych-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia. -Adam Mickiewicz
mędrzec-zwyczajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadzwyczajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Mędrzec zwycajnych ludzi z rozmowy ocenia. A nadwycajnych mężów poznaje z milczenia. -Anonim
mędrzec-zwycajnych-ludzi-z-rozmowy-ocenia-a-nadwycajnych-mężów-poznaje-z-milczenia
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Żony by­wają zaz­dros­ne na­wet o mężów, których nie kochają. -Alfred Aleksander Konar
Żony-by­wają-zaz­dros­ne-na­wet-o mężów-których-nie kochają
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Nieszczęściem jest, kiedy mały kraj ma zbyt wielu wielkich mężów. -Żarko Petan
nieszczęściem-jest-kiedy-ły-kraj-zbyt-wielu-wielkich-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Wielu dobrych mężów często nie ma odwagi być czymś innym. -George Gordon Byron
wielu-dobrych-mężów-często-nie-odwagi-być-czymś-innym
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Błędy kobiet - to jeden akt oskarżenia przeciw egoizmowi, niedbalstwu i nicości mężów. -Honore de Balzac
błędy-kobiet-to-jeden-akt-oskarżenia-przeciw-egoizmowi-niedbalstwu-i-nicoś-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Ilu to uczonych mężów zgubiła głupota a wiedza na nic im się nie przydała. -Ali Ibn Abi Talib
ilu-to-uczonych-mężów-zgubiła-głupota-a-wiedza-na-nic-im-ę-nie-przydała
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Młode żony starych mężów zawczasu myślą o wyborze tego, który im otrze łzy. -Carlo Goldoni
młode-żony-starych-mężów-zawczasu-myślą-o-wyborze-tego-który-im-otrze-łzy
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może. -Giovanni Boccaccio
jeden-kogut-na-dziesięć-kur-starczy-ale-dziesięciu-mężów-zaledwie-jedną-białogłowę-ukontentować-może
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Kobiety są równie skore do strojenia kochanków w urojone przymioty, jak do ogałacania mężów z ich istotnych zalet. -Klementyna Hoffmanowa
kobiety-są-równie-skore-do-strojenia-kochanków-w-urojone-przymioty-jak-do-ogałacania-mężów-z-ich-istotnych-zalet
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Amerykanki oczekują od swoich mężów tak doskonałych zalet, jakich Angielki spodziewają się tylko u swych lokajów. -William Maugham Somerset
amerykanki-oczekują-od-swoich-mężów-tak-doskonałych-zalet-jakich-angielki-spodziewają-ę-tylko-u-swych-lokajów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Zawsze można rozpoznać kobiety, które cieszą się pełnym zaufaniem własnych mężów - wyglądają na doskonale nieszczęśliwe. -Oscar Wilde
zawsze-można-rozpoznać-kobiety-które-cieszą-ę-pełnym-zaufaniem-własnych-mężów-wyglądają-na-doskonale-nieszczęśliwe
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Pra­wa ko­biet to obo­wiązki mężczyzn. -Karl Kraus
pra­wa-ko­biet-to obo­wiązki-mężczyzn
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Co­raz więcej ko­biet marzy o równoupragnieniu. -Jacek Wejroch
co­raz-więcej-ko­biet-marzy-o równoupragnieniu
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Sława wielu mężów stanu polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego. -Albert Einstein
sława-wielu-mężów-stanu-polega-na-tym-że-mogąc-zrobić-wiele-dobrego-ostatecznie-nie-zrobili-nic-złego
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Najgorsze, co można powiedzieć o większości czyniących zło, od mężów stanu aż po złodziei, to to, że nie są na tyle ludźmi, żeby zostali potępieni. -Thomas Stearns Eliot
najgorsze-co-można-powiedzieć-o-większoś-czyniących-zło-od-mężów-stanu-aż-po-złodziei-to-to-że-nie-są-na-tyle-ludźmi-żeby-zostali
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso
is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko leniwe. -Helena Rubinstein
nie- brzyd­kich-ko­biet-są tyl­ko-leniwe
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Niegdyś kochankowie nie byli zazdrośni o mężów - stosunki małżeńskie były dla nich czymś całkowicie pozbawionym znaczenia erotycznego. -Rene Nelli
niegdyś-kochankowie-nie-byli-zazdroś-o-mężów-stosunki-łżeńskie-były-dla-nich-czymś-całkowicie-pozbawionym-znaczenia-erotycznego
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Mężów zaślepia po większej części nie miłość do żon, ale miłość własna. -Henryk Sienkiewicz
mężów-zaślepia-po-większej-częś-nie-miłość-do-żon-ale-miłość-własna
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Są ko­biety, z który­mi gdy się roz­ma­wia, ro­bi nam się żal ich mężów. -Janina Ipohorska
są ko­biety-z który­mi-gdy ę-roz­­wia-ro­bi-nam ę-żal-ich-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Są kobiety, z którymi gdy się rozmawia, robi nam się żal ich mężów. -Janina Ipohorska
są-kobiety-z-którymi-gdy-ę-rozmawia-robi-nam-ę-żal-ich-mężów
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane. -Coco Chanel
nie- ko­biet-brzyd­kich-są tyl­ko-ko­biety-zaniedbane
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Ko­biet nie można zro­zumieć – trze­ba je kochać. -Aurore Dudevant (George Sand)
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Dy­lemat wielu ko­biet: być różą czy kolcem?  -Autor nieznany
dy­lemat-wielu-ko­biet-być-różą-czy-kolcem 
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec
nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony. -Benjamin Disraeli
wszys­tkie-ko­biety-po­win­ny-mieć-mężów-ale-żaden-mężczyz­na-nie po­winien-mieć-żony
Ko­biet Po­pychających Mężów Cytaty: Miałem oczywiście zasady, na przykład, że żony przyjaciół są nietykalne. Po prostu z całą szczerością przestawałem czuć przyjaźń dla mężów kilka dni wcześniej. -Albert Camus
miałem-oczywiście-zasady-na-przykład-że-żony-przyjaciół-są-nietykalne-po-prostu-z-całą-szczerośą-przestawałem-czuć-przyjaźń-dla