Ko­biet Po­pychających Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich. -Walter Bagehot
mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Co­raz więcej ko­biet marzy o równoupragnieniu. -Jacek Wejroch
co­raz-więcej-ko­biet-marzy-o równoupragnieniu
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Pra­wa ko­biet to obo­wiązki mężczyzn. -Karl Kraus
pra­wa-ko­biet-to obo­wiązki-mężczyzn
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko leniwe. -Helena Rubinstein
nie- brzyd­kich-ko­biet-są tyl­ko-leniwe
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso
is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Ko­biet nie można zro­zumieć – trze­ba je kochać. -Aurore Dudevant (George Sand)
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane. -Coco Chanel
nie- ko­biet-brzyd­kich-są tyl­ko-ko­biety-zaniedbane
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec
nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Dy­lemat wielu ko­biet: być różą czy kolcem?  -Autor nieznany
dy­lemat-wielu-ko­biet-być-różą-czy-kolcem 
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval
mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Miał ''szczęście'' do ko­biet i dla­tego zos­tał kawalerem. -Niusza
miał-''szczęście''-do ko­biet-i dla­tego-zos­ł-kawalerem
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Przew­rotność ko­biet to nam da­je z siebie dob­re­go, że leczy zazdrość. -Jean de La Bruyére
przew­rotność-ko­biet-to nam-da­-z siebie-dob­re­go-że leczy-zazdrość
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Często kształce­nie ko­biet jest szcze­pieniem gruszek na wierzbie. -Aleksander Świętochowski
często-kształ­nie-ko­biet-jest szcze­pieniem-gruszek-na wierzbie
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. -Janusz Roś
nicze­go- a zwłaszcza-ko­biet- nie zdo­bywa ę-z założony­mi-rękami
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Sprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzem. -Henryk Ferdynand Kaden
sprze­daż-ko­biet-jest doz­wo­lona-tyl­ko-przed-ołtarzem
Ko­biet Po­pychających Cytaty: - De­wiza próżne­go fa­ceta: Wi­no, ko­biety i seks - Cieka­we. A u ko­biet to się na­zywa feminizm... -Lira99
 de­wiza-próżne­go-fa­ceta-wi­no-ko­biety-i seks-cieka­we-a u ko­biet-to ę-na­zywa-feminizm
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
Ko­biet Po­pychających Cytaty: U ko­biet prze­kona­nia są dopóty moc­ne, aż się nie zderzą z uczuciami. -Jerzy Putrament
u ko­biet-prze­kona­nia-są dopóty-moc­ne-aż ę-nie zderzą-z uczuciami
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Można mieć w swoim życiu wiele ko­biet, ale Przy­jaciela jednego. -MarzycielS
można-mieć-w swoim-życiu-wiele-ko­biet-ale-przy­jaciela-jednego
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Po­wodze­nie u ko­biet ma ten, kto umie się bez nich obejść. -Ambrose Bierce
po­wodze­nie-u ko­biet- ten-kto-umie ę-bez-nich-obejść
Ko­biet Po­pychających Cytaty: W szczęściu byłaby urocza: szczęście jest poezją ko­biet, jak strój ich barwiczką. -Honoré de Balzac
w szczęściu-byłaby-urocza-szczęście-jest poezją-ko­biet-jak strój-ich-barwiczką
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Dlacze­go wsród imig­rantów większość to młodzi mężczyźni? Bo ko­biet i dzieci na wojnę się nie zabiera... -Emmanuel
dlacze­go-wsród-imig­rantów-większość-to młodzi-mężczyź-bo ko­biet-i dzieci-na wojnę ę-nie zabiera
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Iden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą. -Stanisław Dygat
iden­tyczność-dwu-is­tnień-jest sza­lonym-wy­mysłem-ko­biet-zaj­mujących ę-literaturą
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Tak, jes­tem jedną z tych dziw­nych ko­biet, które na szyi za­miast pe­reł wolą mieć je­go pocałunki. -Riot
tak-jes­tem-jedną-z tych-dziw­nych-ko­biet-które-na szyi-za­miast-pe­reł-wolą-mieć-­go-pocałunki
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Złudze­nia to rzecz pas­kudna. Zwłaszcza u ko­biet pot­ra­fią żyć dłużej, niż trwa najdłuższa menopauza. -Barbara Kosmowska
złudze­nia-to rzecz-­kudna-zwłaszcza u ko­biet-pot­ra­fią-żyć-dłużej-ż-trwa-najdłuższa-menopauza
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Nie na­leży nig­dy porzu­cać ko­biet, które się kocha; ogar­nia je sa­mot­ność, zwątpienie, zniechęcenie. -Romain Gary
nie-na­ży-nig­dy-porzu­cać-ko­biet-które ę-kocha-ogar­nia- ­­ność-zwątpienie-zniechęcenie
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Nie ma ko­biet nie do zdo­bycia, są je­dynie mężczyźni do dupy. -Andrzej Klawitter
nie- ko­biet-nie do zdo­bycia-są ­dynie-mężczyź-do dupy
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Świat bez ko­biet byłby jak ogród bez kwiatów. -Pierre de Brantome
Świat-bez-ko­biet-byłby-jak ogród-bez-kwiatów
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Kto nie lu­bi ko­biet, wi­na i śpiewu po­zos­ta­nie głup­cem całe życie. -Martin Luther King
kto-nie lu­bi-ko­biet-wi­na-i śpiewu-po­zos­­nie-głup­cem-całe-życie
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko ko­biety, które nie wiedzą, że są ładne. -Vivien Leigh
nie- brzyd­kich-ko­biet-są tyl­ko-ko­biety-które-nie wiedzą-że są ładne
Ko­biet Po­pychających Cytaty: ... część ko­biet mu­si pochodzić od Diany, bo­gini łowów... te uwiel­biają je­lenie... i może dla­tego tak chętnie
część ko­biet-mu­-pochodzić-od diany-bo­gini-łowów-te uwiel­biają-­lenie-i może-dla­tego-tak-chętnie-przyp­ra­wiają
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie. -Henry Millon Montherlant
gniew-mężczyzn-wyłado­wuje ę-w czy­nach-gwałtow­nych-gniew-ko­biet-w głupocie
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Gdy znaw­ca ko­biet za­kocha się, po­dob­ny jest do le­karza, który się za­raził. Ry­zyko zawodowe. -Karl Kraus
gdy-znaw­ca-ko­biet-za­kocha-ę-po­dob­ny-jest do ­karza-który ę-za­raził-ry­zyko zawodowe
Ko­biet Po­pychających Cytaty: Zac­ny biz­nesmen, wszak to Stolica! Cnotę ko­biet na złote przeliczał. No­sy no­sił wysoko, aż nie wpadła mu w oko wy­pisz wy­maluj - Kaśka caryca. -Alfa Centauri
zac­ny-biz­nesmen-wszak-to stolica-cnotę-ko­biet-na złote-przeliczał-no­sy-no­ł-wysoko-aż-nie wpadła-mu w oko-wy­pisz-wy­maluj