Ko­bieta Cytaty

Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta ma ty­le lat, na ile zasługuje. -Coco Chanel


ko­bieta- ty­-lat-na ile-zasługuje
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta niena­syco­na - stokrotka. -Hugo Dionizy Steinhaus


Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta kocha tyl­ko raz w życiu. -Honoré de Balzac


Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta kocha­na jest inaczej postrzegana. -Bujak Bogusław


ko­bieta-kocha­na-jest inaczej-postrzegana
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta nie jest ta­ka sa­ma dla wszystkich. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta? To mężczyz­na za zna­kiem ujemnym. -Dale Spender


ko­bieta-to mężczyz­na-za zna­kiem-ujemnym
Ko­bieta Cytaty: Morze, ogień i ko­bieta - to trzy nieszczęścia. -Eurypides


morze-ogień-i ko­bieta- to trzy-nieszczęścia
Ko­bieta Cytaty: To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wybierze. -Paul Géraldy


to ko­bieta-wy­biera-mężczyznę-który-ją wybierze
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden


Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta sek­suali­zuje świat. -Stefan Napierski


Ko­bieta Cytaty: Fa­cet to świ­nia ale ko­bieta to suka. -Bruno


fa­cet-to świ­nia-ale-ko­bieta-to suka
Ko­bieta Cytaty: Jak ko­bieta prze­no­si telewizor? Przew­ra­ca oczami  -bystry.76


jak-ko­bieta-prze­no­-telewizor-przew­ra­ca-oczami 
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta to fu­ria w do­mu, anioł w kościele i małpa w łóżku. -Jean Dauberval (Jean Bercher)


ko­bieta-to fu­ria-w do­mu-anioł-w kościele-i łpa-w łóżku
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta z anioła czar­ta zro­bić zdoła. -Józef Bułatowicz


Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta - cel, zbieżność, kon­flikt interesów. -fyrfle


ko­bieta- cel-zbieżność-kon­flikt-interesów
Ko­bieta Cytaty: Kocha­na ko­bieta pięknieje z każdym czułym spojrzeniem. -Saika


kocha­na-ko­bieta-pięknieje-z każdym-czułym-spojrzeniem
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta jest zap­rosze­niem do szczęścia. -Charles Baudelaire


ko­bieta-jest zap­rosze­niem-do szczęścia
Ko­bieta Cytaty: Ko­bieta od­da­je się tyl­ko te­mu, które­go nie kocha. -Michał Choromański


ko­bieta-od­da­ ę-tyl­ko-te­mu-które­go-nie kocha