Ko­niku Swoją Drogę Cytaty

Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę. -Pablo Ruiz Picasso


piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Każdy dół ma drogę do wyjścia. -MyslacaWierszem


Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Przeznaczenie znajdzie sobie drogę. -Wergiliusz


przeznaczenie-znajdzie-sobie-drogę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wytyczymy. -Hannibal


al­bo-znaj­dziemy-drogę-al­bo-ją ­mi-wytyczymy
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Może wy­lane łzy wskażą mi drogę. -AnDree


może-wy­lane-łzy-wskażą-mi drogę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna


dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Pat­rz w gwiaz­dy, ale uważaj na drogę. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)


Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. -Nieznany


aby-do-czegoś-dojść-trzeba-wyruszyć-w-drogę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Ślepcowi każdy drogowskaz pokaże drogę do nikąd. -Urszula Zybura


Ślepcowi-każdy-drogowskaz-pokaże-drogę-do-nikąd
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza jego drogę. -Vincent Van Gogh


każdemu-człowiekowi-bóg-wyznacza-jego-drogę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami. -Budda Siakjamuni


pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Usiłowałem, o ile to jest możliwe, zabiec drogę komunizmowi. -Stefan Żeromski


usiłowałem-o-ile-to-jest-możliwe-zabiec-drogę-komunizmowi
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Kochać - to nie znaczy iść w swą własną drogę. -Jan Twardowski


kochać-to-nie-znaczy-iść-w-swą-własną-drogę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Przez­nacze­nie znaj­dzie so­bie drogę. -Wergiliusz


przez­nacze­nie-znaj­dzie-so­bie-drogę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią. -Krecia Pataczkówna


pytając-kobietę-o-drogę-w-końcu-zbłądzisz-razem-z-ą
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Czasem lepiej zbłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę. -Aldous Huxley


czasem-lepiej-zbłądzić-ż-zbyt-nachalnie-pytać-o-drogę
Ko­niku Swoją Drogę Cytaty: Nie­rzad­ko drogę do szczęścia wyb­ru­kowa­no ludzkim cierpieniem. -Papużka


nie­rzad­ko-drogę-do szczęścia-wyb­ru­kowa­no-ludzkim-cierpieniem