Kołyszę W splo­cie Cytaty

Kołyszę W splo­cie Cytaty: os­tatniej nocy kołyszę w splo­cie wspomnień oczekiwanie  -Arisa


os­tatniej-nocy-kołyszę-w splo­cie-wspomnień-oczekiwanie 
Kołyszę W splo­cie Cytaty: W splo­cie wzniosłym dwa ciała drżące W miej­scu gdzie par­no i po­tem pachnące Na szczy­ty roz­koszy wspi­na się Ona Na mej męskości jak bluszczem opleciona  -PanBarnaba


w splo­cie-wzniosłym-dwa-ciała-drżą-w-miej­scu-gdzie-­no-i po­tem-pachną-na-szczy­ty-roz­koszy-wspi­na ę-ona-na-mej-męskoś
Kołyszę W splo­cie Cytaty: Kiedy masz kiep­ski nastrój całuję Twój brzuch wiesz jak... kładziesz głowę na łonie, wypoczywasz głaszczę włosy mo­je pier­si są dla Twoich ust wybrednych kołyszę Cię czułością ja, rzad­ki kwiat miłości... de­dyko­wane ukochanemu  -AMA


Kołyszę W splo­cie Cytaty:


Kołyszę W splo­cie Cytaty: Splo­tem tęsknień sen, świeżą raną wi­tać chce, znów nie­chciany dzień.   -Vergil


splo­tem-tęsknień-sen-świeżą-raną-wi­ć-chce-znów-nie­chciany-dzień- 
Kołyszę W splo­cie Cytaty: kołysze szeptem trwając, aż sen przybędzie- mat­czy­na miłość... -Natuuś


kołysze-szeptem-trwając-aż sen-przybędzie-mat­czy­na-miłość
Kołyszę W splo­cie Cytaty: morze kołysze nie mniej niż ocean cały spon­ta­niczny dryf  -Cykam


morze-kołysze-nie-mniej-ż-ocean-cały-spon­­niczny-dryf 
Kołyszę W splo­cie Cytaty: Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką: kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia. -Klementyna Hoffmanowa


nadzieja-jest-odwieczną-wszystkich-ludzi-piastunką-kołysze-nas-bezustannie-i-smutki-nasze-usypia
Kołyszę W splo­cie Cytaty: Noc,dzień wszys­tko się plącze jak na gałęzi nit­ki pajęcze, jak w og­rodzie krzak bluszczu op­la­ta miękkim powojem, jak ręce mo­je i Twoje. W uścis­ku,splo­cie,spoj­rze­niu i geście i ręce i us­ta i ciało w rytm ser­ca przyspiesza,opada by wznieść się w zachwycie i myśli się plączą i tchu braknie. Wszys­tko to dziw­ne i niezrozumiałe i od no­wa do końca, od końca do początku i już nie wiem na ja­kim zakątku, miej­scu,cza­sie to uniesienie, a może to wszystko... przez Two­je spojrzenie  -bongo


Kołyszę W splo­cie Cytaty: W mężczyźnie po­doba mi się to jak bar­dzo uwiel­biają spra­wiać nam przy­jem­ność i pat­rzeć jak ek­splo­duje­my na ty­siące kawałków. -AnDree


w mężczyźnie-po­doba-mi ę-to jak bar­dzo-uwiel­biają-spra­wiać-nam-przy­jem­ność-i pat­rzeć-jak ek­splo­duje­my-na ty­ą
Kołyszę W splo­cie Cytaty: Nadzieja jest od­wie­czną wszys­tkich ludzi pias­tunką: kołysze nas be­zus­tannie i smut­ki nasze usypia. -Klementyna Hoffmanowa


nadzieja-jest od­wie­czną-wszys­tkich-ludzi-pias­tunką-kołysze-nas-be­zus­tannie-i smut­ki-nasze-usypia
Kołyszę W splo­cie Cytaty: pow­ra­ca oddechem do me­go ciała kołysze spojrzenie przywoływaniem nim dot­knie naj­czys­tszą bielą i ciemność Mi­ke Skow­ron ,, uKołysan­ka ,,    -szpulka


pow­ra­ca-oddechem-do-me­go-ciała-kołysze-spojrzenie-przywoływaniem-nim-dot­knie-naj­czys­tszą-bielą-i-ciemność-mi­ke-skow­ron
Kołyszę W splo­cie Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta


Kołyszę W splo­cie Cytaty: Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ?  -kalina86


Kołyszę W splo­cie Cytaty: Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem... -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Kołyszę W splo­cie Cytaty: pod po­wieka­mi wpat­ruję się w cienie zrodzo­ne w jas­nych war­koczach zachłan­nie wykarmione światłem moim splo­tem słonecznym bez załamania roz­bi­cia lus­trza­ne blas­ki i cienie noszę w so­bie roz­prosze­nie tuż pod skle­pieniem z żeber  -Bise


Kołyszę W splo­cie Cytaty: Kocham Cię bo Cie potrzebuje.. Pot­rze­buje Cię bo kocham Cię... --Ewelcia92-


kocham-cię-bo cie-potrzebuje-pot­rze­buje-cię-bo kocham-cię
Kołyszę W splo­cie Cytaty: Siedzę na ław­ce. Upośledzo­na dziew­czyn­ka na huśtaw­ce kołysze się gra­witacją. To jej krótka chwi­la ra­dości, w zam­kniętym umyśle sa­mot­ności, bra­ku przej­rzys­tości. W mych chwi­lach słabości zaz­droszczę jej nieświadomości. -Wolnomyśliciel