Końcem Cytaty

Końcem Cytaty: Język tonu jest początkiem i końcem języka słów, jak uczucie jest początkiem i końcem rozsądku, mit początkiem i końcem historii, zaś liryka początkiem i końcem sztuki poetyckiej. -Ryszard Wagner


język-tonu-jest-początkiem-i-końcem-języka-słów-jak-uczucie-jest-początkiem-i-końcem-rozsądku-mit-początkiem-i-końcem-historii-zaś-liryka
Końcem Cytaty: W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie... -Chemik -a


Końcem Cytaty: Konie końcem, szczygieł z dzwońcem. -Anonim


konie-końcem-szczygieł-z-dzwońcem
Końcem Cytaty: No­wy początek jest końcem te­go co było  -samothnick


no­wy-początek-jest końcem-te­go-co było 
Końcem Cytaty: Nie wiążmy końca z końcem na węzeł gordyjski. -Urszula Zybura


nie-wiążmy-końca-z-końcem-na-węzeł-gordyjski
Końcem Cytaty: ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam


­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
Końcem Cytaty: Ludzi gubi to, że nie umieją powiązać początku z końcem. -Alkman z Sardes


ludzi-gubi-to-że-nie-umieją-powiązać-początku-z-końcem
Końcem Cytaty: Czas pędzi.. A my jes­teśmy za­wie­sze­ni między początkiem a końcem.. -Lanni


czas-pędzi-a my jes­teśmy-za­wie­sze­-między-początkiem-a końcem
Końcem Cytaty: Koniec końcem, żaden ultra-czerwony promień nie zwycięży dolara. -Aleksy Tołstoj


koniec-końcem-żaden-ultra-czerwony-promień-nie-zwycięży-dolara
Końcem Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte


niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Końcem Cytaty: Znajomość ludzkiej natury powinna być początkiem i końcem wykształcenia każdego polityka. -Henry Adams


znajomość-ludzkiej-natury-powinna-być-początkiem-i-końcem-wykształcenia-każdego-polityka
Końcem Cytaty: I tak cokolwiek rodzi się pod słońcem Ledwie żyć pocznie, aż początek końcem. -Elżbieta Drużbacka


i-tak-cokolwiek-rodzi-ę-pod-słońcem-ledwie-żyć-pocznie-aż-początek-końcem
Końcem Cytaty: A to będę się śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem. -Stanisław Jerzy Lec


a-to-będę-ę-śmiał-gdy-nie-zdążą-ze-zniszczeniem-świata-przed-jego-końcem
Końcem Cytaty: Każdy kij ma dwa końce Ale co, gdy znaj­dziesz kończący trze­cim końcem  -Kazik Staszewski


każdy-kij- dwa-koń-ale-co-gdy-znaj­dziesz-kończący-trze­cim-końcem 
Końcem Cytaty: Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael


miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
Końcem Cytaty: spadł na ziemię z ogromnym łoskotem za­tańczył w powietrzu przed swym mar­nym końcem uj­rzałam je­go śmierć je­sienią liście umierają  -Angel Des Penseurs


spadł-na ziemię-z-ogromnym-łoskotem-za­ńczył-w-powietrzu-przed-swym-mar­nym-końcem-uj­rzałam-­go-śmierć-­sienią-liście-umierają 
Końcem Cytaty: Poklask jest zachętą dla znakomitych umysłów, a celem i końcem dla małych. -Charles Caleb Colton


poklask-jest-zachętą-dla-znakomitych-umysłów-a-celem-i-końcem-dla-łych
Końcem Cytaty: Oto macie początek nowego! A każdy początek jest związany z końcem czegoś innego! -Hans Helmut Kirst


oto-macie-początek-nowego-a-każdy-początek-jest-związany-z-końcem-czegoś-innego