Kończy Cytaty

Kończy Cytaty: Młodość zaw­sze źle się kończy: kończy się. -Aleksander Kumor


Kończy Cytaty: Miłość między kobietą a mężczyzną nie kończy się ani dobrze ani źle: po prostu się kończy. -Gilbert Cesbron


miłość-między-kobietą-a-mężczyzną-nie-kończy-ę-ani-dobrze-ani-ź-po-prostu-ę-kończy
Kończy Cytaty: Każda his­to­ria kiedyś się kończy. Nie każda kończy się tak jak byśmy so­bie te­go życzyli... -Uśmiechnięta Anielica


każda-his­to­ria-kiedyś ę-kończy-nie każda-kończy ę-tak-jak byśmy-so­bie-te­go-życzyli
Kończy Cytaty: Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas. -Herbert George Wells


jeśli-nie za­kończy­my-woj­ny-woj­na-za­kończy-nas
Kończy Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. -Franciszek Bacon


gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
Kończy Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Kończy Cytaty: 1. Wszystko, co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko, co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej. -Pudder


1-wszystko-co-zaczyna-ę-dobrze-kończy-ę-ź-2-wszystko-co-zaczyna-ę-ź-kończy-ę-jeszcze-gorzej
Kończy Cytaty: Wszys­tko kończy się piosenką. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Kończy Cytaty: Gdzie kończy się od­wa­ga, a zaczy­na szaleństwo?  -NightHuntress


gdzie-kończy ę-od­wa­ga-a zaczy­na-szaleństwo 
Kończy Cytaty: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. -William Shakespeare


Kończy Cytaty: Zaczyna się od nieostrożności, a kończy na niegodziwości. -Anonim


zaczyna-ę-od-nieostrożnoś-a-kończy-na-niegodziwoś
Kończy Cytaty: Wojna nie kończy się, ona odpoczywa. -Urszula Kozioł


Kończy Cytaty: Wypoczynek, jak wszystko, kończy się zmęczeniem. -Aleksander Dumas


wypoczynek-jak-wszystko-kończy-ę-zmęczeniem
Kończy Cytaty: Nie każda noc kończy się świtem. -Stanisław Jerzy Lec


Kończy Cytaty: Przyjaźń z kobietą zawsze kończy się miłością. -Henryk Sienkiewicz


Kończy Cytaty: Kto wiele zaczyna, niczego nie kończy . -Anonim


kto-wiele-zaczyna-niczego-nie-kończy
Kończy Cytaty: Cokolwiek poczęte w gniewie, kończy się niesławą. -Benjamin Franklin


cokolwiek-poczęte-w-gniewie-kończy-ę-niesławą
Kończy Cytaty: Organizowanie chaosu kończy się chaosem organizacji. -Anonim


organizowanie-chaosu-kończy-ę-chaosem-organizacji