Kościół Cię Cytaty

Kościół Cię Cytaty: Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki. -Stefan Wyszyński kard


Kościół Cię Cytaty: Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. -Jan Kochanowski


kośół-cię-nie-ogarnie-wszędy-pełno-ciebie-i-w-otchłaniach-i-w-morzu-na-ziemi-na-niebie
Kościół Cię Cytaty: Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary! - Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. -Jan Kochanowski


czego-chcesz-od-nas-panie-za-twe-hojne-dary-kośół-cię-nie-ogarnie-wszędy-pełno-ciebie-i-w-otchłaniach-i-w-morzu-na-ziemi-na-niebie
Kościół Cię Cytaty: Od­po­wiada­cie, że to wiel­ka różni­ca, że wszys­tkie re­ligie są dziełami ludzi, a tyl­ko Kościół ka­tolic­ki, apos­tol­ski i rzym­ski jest dziełem Boga. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Kościół Cię Cytaty: Poezja Słowackiego jest to kościół bez Boga. -Adam Mickiewicz


poezja-słowackiego-jest-to-kośół-bez-boga
Kościół Cię Cytaty: Scena wielka otwarta, Kościół Boga czy Czarta. -Stanisław Wyspiański


Kościół Cię Cytaty: Apostołowie byli ubodzy i prości, a Kościół wtedy był wielki. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Kościół Cię Cytaty: Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Kościół Cię Cytaty: Kościół nasz po­winien się świecić w nas, a nie w naszych słowach. -Mikołaj Gogol


kośół-nasz-po­winien ę-świecić-w nas-a nie w naszych-słowach
Kościół Cię Cytaty: Kościół jest jedyną dyktaturą, która z powodzeniem utrzymuje się przez stulecia. -Erich Maria Remarque


kośół-jest-jedyną-dyktaturą-która-z-powodzeniem-utrzymuje-ę-przez-stulecia
Kościół Cię Cytaty: Przede wszystkim Kościół musi uczyć się pokory, tej, o której sam naucza. -George Bernard Shaw


przede-wszystkim-kośół-musi-uczyć-ę-pokory-tej-o-której-sam-naucza
Kościół Cię Cytaty: Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów. -Stefan Wyszyński kard


kośół-jest-w-drodze-choć-idzie-utartymi-szlakami-to-jednak-zawsze-do-nowych-czasów
Kościół Cię Cytaty: Kościół jest jedynym miejscem, w którym nie musze odpowiadać, gdy ktoś do mnie mówi. -Charles de Gaulle


kośół-jest-jedynym-miejscem-w-którym-nie-musze-odpowiadać-gdy-ktoś-do-mnie-mówi
Kościół Cię Cytaty: Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie. -~~Lotta


Kościół Cię Cytaty: To, czego potrzebuje i wymaga Kościół, to ślepe posłuszeństwo. To recepta wszystkich dyktatur. Temu służy systematyczne wychowywanie przyszłych wiernych. -Karlheinz Deschner


to-czego-potrzebuje-i-wymaga-kośół-to-ślepe-posłuszeństwo-to-recepta-wszystkich-dyktatur-temu-służy-systematyczne-wychowywanie-przyszłych
Kościół Cię Cytaty: Jeśli człowiek i świat w swej nieuda­nej pos­ta­ci pochodzą od Bo­ga, to może i in­ne Je­go dzieła są także niedos­ko­nałe, na przykład Bib­lia czy Kościół. -Peter de Rosa


jeśli-człowiek-i świat-w swej-nieuda­nej-pos­­-pochodzą-od bo­ga-to może-i in­ne-je­go-dzieła-są także-niedos­ko­nałe
Kościół Cię Cytaty: Rozumiem kościół występujący przeciwko aborcji, ale nie rozumiem jego braku praktycznej odpowiedzialności za przybyłe na świat dzieci. -Zofia Kucówna


rozumiem-kośół-występujący-przeciwko-aborcji-ale-nie-rozumiem-jego-braku-praktycznej-odpowiedzialnoś-za-przybyłe-na-świat-dzieci
Kościół Cię Cytaty: Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ?  -kalina86