Kościół Cytaty

Kościół Cytaty: Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale ludzki. -Stefan Wyszyński kard


Kościół Cytaty: Poezja Słowackiego jest to kościół bez Boga. -Adam Mickiewicz


poezja-słowackiego-jest-to-kośół-bez-boga
Kościół Cytaty: Scena wielka otwarta, Kościół Boga czy Czarta. -Stanisław Wyspiański


Kościół Cytaty: Apostołowie byli ubodzy i prości, a Kościół wtedy był wielki. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Kościół Cytaty: Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Kościół Cytaty: Kościół nasz po­winien się świecić w nas, a nie w naszych słowach. -Mikołaj Gogol


kośół-nasz-po­winien ę-świecić-w nas-a nie w naszych-słowach
Kościół Cytaty: Kościół jest jedyną dyktaturą, która z powodzeniem utrzymuje się przez stulecia. -Erich Maria Remarque


kośół-jest-jedyną-dyktaturą-która-z-powodzeniem-utrzymuje-ę-przez-stulecia
Kościół Cytaty: Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. -Jan Kochanowski


kośół-cię-nie-ogarnie-wszędy-pełno-ciebie-i-w-otchłaniach-i-w-morzu-na-ziemi-na-niebie
Kościół Cytaty: Przede wszystkim Kościół musi uczyć się pokory, tej, o której sam naucza. -George Bernard Shaw


przede-wszystkim-kośół-musi-uczyć-ę-pokory-tej-o-której-sam-naucza
Kościół Cytaty: Kościół jest w drodze. Choć idzie utartymi szlakami, to jednak zawsze do nowych czasów. -Stefan Wyszyński kard


kośół-jest-w-drodze-choć-idzie-utartymi-szlakami-to-jednak-zawsze-do-nowych-czasów
Kościół Cytaty: Kościół jest jedynym miejscem, w którym nie musze odpowiadać, gdy ktoś do mnie mówi. -Charles de Gaulle


kośół-jest-jedynym-miejscem-w-którym-nie-musze-odpowiadać-gdy-ktoś-do-mnie-mówi
Kościół Cytaty: To, czego potrzebuje i wymaga Kościół, to ślepe posłuszeństwo. To recepta wszystkich dyktatur. Temu służy systematyczne wychowywanie przyszłych wiernych. -Karlheinz Deschner


to-czego-potrzebuje-i-wymaga-kośół-to-ślepe-posłuszeństwo-to-recepta-wszystkich-dyktatur-temu-służy-systematyczne-wychowywanie-przyszłych
Kościół Cytaty: Jeśli człowiek i świat w swej nieuda­nej pos­ta­ci pochodzą od Bo­ga, to może i in­ne Je­go dzieła są także niedos­ko­nałe, na przykład Bib­lia czy Kościół. -Peter de Rosa


jeśli-człowiek-i świat-w swej-nieuda­nej-pos­­-pochodzą-od bo­ga-to może-i in­ne-je­go-dzieła-są także-niedos­ko­nałe
Kościół Cytaty: Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary! - Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. -Jan Kochanowski


czego-chcesz-od-nas-panie-za-twe-hojne-dary-kośół-cię-nie-ogarnie-wszędy-pełno-ciebie-i-w-otchłaniach-i-w-morzu-na-ziemi-na-niebie
Kościół Cytaty: Rozumiem kościół występujący przeciwko aborcji, ale nie rozumiem jego braku praktycznej odpowiedzialności za przybyłe na świat dzieci. -Zofia Kucówna


rozumiem-kośół-występujący-przeciwko-aborcji-ale-nie-rozumiem-jego-braku-praktycznej-odpowiedzialnoś-za-przybyłe-na-świat-dzieci
Kościół Cytaty: Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
Kościół Cytaty: Od­po­wiada­cie, że to wiel­ka różni­ca, że wszys­tkie re­ligie są dziełami ludzi, a tyl­ko Kościół ka­tolic­ki, apos­tol­ski i rzym­ski jest dziełem Boga. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Kościół Cytaty: Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza