Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty

Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość męska ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobieca ogarnia mało rzeczy, ale gruntownie. -Francoise Sagan


mądrość-męska-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobieca-ogarnia-ło-rzeczy-ale-gruntownie
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mądrość mężczyzny ogarnia wiele rzeczy powierzchownie. Mądrość kobiety ogarnia mało rzeczy, ale głęboko. -Francoise Sagan


mądrość-mężczyzny-ogarnia-wiele-rzeczy-powierzchownie-mądrość-kobiety-ogarnia-ło-rzeczy-ale-głęboko
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych. -Montesquieu


Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał. -Silvidian


Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mało rzeczy na tym świecie dorównuje swojemu obrazowi w sztuce. -Klapka Jerome Jerome


mało-rzeczy-na-tym-świecie-dorównuje-swojemu-obrazowi-w-sztuce
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Różnych rzeczy na świecie jest mało, ale ludzi to zawsze dosyć. -Zofia Nałkowska


różnych-rzeczy-na-świecie-jest-ło-ale-ludzi-to-zawsze-dosyć
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Kobieca polityka sięga daleko!... -Melania Parczewska


Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Kobieca dusza jest strefą erogenną. -Raquel Welch


kobieca-dusza-jest-strefą-erogenną
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Kobieca dusza łzami się karmi. -Wasilij Rozanow


Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Co to za piękna dola kobieca być sercem wielkiego dzwonu! -Henryk Sienkiewicz


co-to-za-piękna-dola-kobieca-być-sercem-wielkiego-dzwonu
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne? -Mikołaj Kopernik


cóż-piękniejszego-nad-niebo-które-przecież-ogarnia-wszystko-co-piękne
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare


Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Natura ludzka, a szczególnie kobieca, jest ciemna i pełna sprzeczności! -Borys Pasternak


natura-ludzka-a-szczególnie-kobieca-jest-ciemna-i-pełna-sprzecznoś
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. -Jan Paweł II


rodzina-bierze-swój-początek-w-miłoś-jaką-stwórca-ogarnia-stworzony-świat
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Zastanawiamy się zbyt mało: potrzeba posiadania trafnego rozeznania rzeczy ustępuje wobec innej potrzeby - odprężenia i pogrążenia się w błogim zapomnieniu. -Montesquieu


zastanawiamy-ę-zbyt-ło-potrzeba-posiadania-trafnego-rozeznania-rzeczy-ustępuje-wobec-innej-potrzeby-odprężenia-i-pogrążenia-ę-w-błogim
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania


Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mało nas, mało. Słońce, morze, plaża.Świat. Ur­lopów to czas. Krys­ty­na Sz. 06.07.2014r. -krysta


mało-nas-ło-słoń-morze-plażaŚwiat-ur­lopów-to czas-krys­ty­na-sz-06072014r
Kobieca Ogarnia Mało Rzeczy Cytaty: Mężczyzna kieruje się w życiu zasadami, kobieta tylko uczuciem, jakie ją w danej chwili ogarnia. -Anonim


mężczyzna-kieruje-ę-w-życiu-zasadami-kobieta-tylko-uczuciem-jakie-ją-w-danej-chwili-ogarnia