Kobiet Leży W Tym Cytaty

Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini


siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard


siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości? -Wincenty Rzymowski


Kobiet Leży W Tym Cytaty: Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat. -Alojzy Żółkowski


im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard


siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
Kobiet Leży W Tym Cytaty: życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy. tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia. -thrillofit


życie-bu­dować-na­ży-w tym-cza­sie-i w tym-miej­scu-w którym ­mi-jes­teśmy-tam-gdzie-nas-nie -nig­dy-nie będzie-nasze­go-życia
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Im więcej kobiet zna mężczyzna, tym bardziej prymitywny pogląd o nich sobie wyrabia. -Francois Mauriac


im-więcej-kobiet-zna-mężczyzna-tym-bardziej-prymitywny-pogląd-o-nich-sobie-wyrabia
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Trafiłem na różne niedoróbki Pana Boga i w związku z tym moje zaufanie do kobiet uległo poważnej korozji. -Anonim


trafiłem-na-różne-niedoróbki-pana-boga-i-w-związku-z-tym-moje-zaufanie-do-kobiet-uległo-poważnej-korozji
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz


im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Na­leży po­niżać ciało, aby tym wyżej wznieść ducha. -Stanisław Lem


na­ży-po­żać-ciało-aby tym-wyżej-wznieść-ducha
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Największy urok projektów leży w tym, że nie zawsze się urzeczywistniają. -Rosalina Lisboa Coelho


największy-urok-projektów-ży-w-tym-że-nie-zawsze-ę-urzeczywistniają
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Życie nie na­leży tyl­ko do nas !  Po­win­niśmy o tym wiedzieć... -AnDree


Życie-nie na­ży-tyl­ko-do nas- -po­win­śmy-o tym-wiedzieć
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Ro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak na­leży myśleć. -Marek Hłasko


ro­zumu-nie można-zastąpić-wiedzą-o tym-jak na­ży-myść
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner


niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Dusze kobiece zdolne do bezgranicznej miłości to anielskie wyjątki; są one wśród kobiet tym, czym artyści wśród mężczyzn. -Honore de Balzac


dusze-kobiece-zdolne-do-bezgranicznej-miłoś-to-anielskie-wyjątki-są-one-wśród-kobiet-tym-czym-artyś-wśród-mężczyzn
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności. -Anonim


Kobiet Leży W Tym Cytaty: Jes­tem człowiekiem, który nie na­leży do ni­kogo a za­razem na­leży do wszystkich. -Charles de Gaulle


jes­tem-człowiekiem-który-nie na­ży-do ­kogo-a za­razem-na­ży-do wszystkich
Kobiet Leży W Tym Cytaty: Sekret


sekret-podbudowania-mężczyzny-ży-w-tym-by-pod-żadnym-pozorem-nie-starać-ę-go-zmienić