Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty

Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-czyściec-dla-kieszeni
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-i-czyściec-dla-kieszeni
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea


jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Telewizja to guma do żucia dla oczu. -Frank Lloyd Wright


Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry. -George Bernard Shaw


jedyną-rzeczą-jaką-kobieta-może-zrobić-dla-zapewnienia-sobie-przyzwoitego-bytu-to-być-dobrą-dla-takiego-mężczyzny-którego-stać-na-to
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: zapłakało Niebo nad głową deszcz zmy­wa os­tatnie łzy z policzków zim­ne krop­le wypłukują smu­tek z oczu gdzieś za ho­ryzon­tem wyj­dzie tęcza stąpam w jej kierun­ku na­sycając się orzeźwiającą bryzą wiosen­nej burzy 24.05.2016 Malusia_035  -Malusia_035


Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Tylko sercem widzimy prawdę - to, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu. -Antoine De Saint - Exupery


tylko-sercem-widzimy-prawdę-to-co-najważniejsze-jest-niewidoczne-dla-oczu
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Tylko sercem widzimy dobrze. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. -Antoine De Saint - Exupery


tylko-sercem-widzimy-dobrze-najważniejsze-jest-niewidoczne-dla-oczu
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Is­tnieje niebo dla gangsterów. -Tupac Amaru Shakur


Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Samotność jest dla mnie jak kobieta dla walczącego żołnierza. -Nikos Kazantzakis


samotność-jest-dla-mnie-jak-kobieta-dla-walczącego-żołnierza
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu. -Antoine De Saint - Exupery


dobrze-widzi-ę-tylko-sercem-najważniejsze-jest-niewidzialne-dla-oczu
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Kobieta z charakterem poświęci tysiąc razy życie dla ukochanego, a poróżni się z nim na zawsze dla jakiejś urażonej ambicji, o głupstwo. -Stendhal


kobieta-z-charakterem-poświę-tysiąc-razy-życie-dla-ukochanego-a-poróż-ę-z-nim-na-zawsze-dla-jakiejś-urażonej-ambicji-o-głupstwo
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta. -George Bernard Shaw


nawet-którzy-mówią-że-dla-nich-jest-jeden-mężczyzna-czy-jedna-kobieta-na-świecie-przekonują-ę-że-nie-zawsze-jest-to-właśnie-ten
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Bo i raz przychodzi ta­ki czas, gdy spec­jalnie dla ciebie niebo się otwiera... -Devin


bo i raz-przychodzi-­ki-czas-gdy-spec­jalnie-dla-ciebie-niebo ę-otwiera
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Każde pokolenie musi przebyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego niebo gotuje. -Eliza Orzeszkowa


każde-pokolenie-musi-przebyć-swój-czyściec-z-nadzieją-że-dla-przyszłego-niebo-gotuje
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Każde pokolenie musi przeżyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego życia niebo gotuje. -Eliza Orzeszkowa


każde-pokolenie-musi-przeżyć-swój-czyściec-z-nadzieją-że-dla-przyszłego-życia-niebo-gotuje
Kobieta To Niebo Dla Oczu Cytaty: Dla przewagi wielu uciążlwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy: nadzeję, sen i śmiech. -Anonim


dla-przewagi-wielu-uciążlwoś-życia-niebo-ofiarowało-człowiekowi-trzy-rzeczy-nadzeję-sen-i-śmiech