Kobiety światem Jest Serce Cytaty

Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce. -Christian Grabba


dla-mężczyzny-sercem-jest-świat-dla-kobiety-światem-jest-serce
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie. -Honore de Balzac


serce-kobiety-cnotliwej-jest-o-jedną-strunę-bogatsze-lub-uboższe-ż-serce-innych-kobiet-zależnie-od-tego-zasługuje-ona-na-bezgraniczny-podziw-lub
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Kobiety serce zanadto jest małe, aby tak wiele objąć w sobie mogło: Jej miłość można nazwać apetytem Tam serce niczym, wszystkim podniebienie - Miłość tę kończy przesyt i odraza. -William Shakespeare


kobiety-serce-zanadto-jest-łe-aby-tak-wiele-objąć-w-sobie-mogło-jej-miłość-można-nazwać-apetytem-tam-serce-niczym-wszystkim-podniebienie
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Dla mężczyz­ny ser­cem jest świat, dla ko­biety światem jest serce. -Christian Grabbe


dla-mężczyz­ny-ser­cem-jest świat-dla-ko­biety-światem-jest serce
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością. -Albert Camus


Świat-bez-miłoś-jest-martwym-światem-i-zawsze-przychodzi-godzina-kiedy-człowiek-zmęczony-błaga-o-twarz-jakiejś-istoty-i-o-serce-olśnione
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: My rządzimy światem, a nami kobiety. -Winston Churchill


Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety. -Ignacy Krasicki


mi­mo-że tak-wiel­kie-pł-naszej-za­lety- my rządzi­my-światem-a na­mi-kobiety
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Mimo tak wielkiej płci naszej zalety My rządzimy światem, a nami kobiety. -Ignacy Krasicki


mimo-tak-wielkiej-pł-naszej-zalety-my-rządzimy-światem-a-nami-kobiety
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Serce kobiety jest fortepianem, na którym mężczyzna, artysta egoistyczny, wygrywa melodie, a wszystkie klawisze odpowiadają. -Gustaw Flaubert


serce-kobiety-jest-fortepianem-na-którym-mężczyzna-artysta-egoistyczny-wygrywa-melodie-a-wszystkie-klawisze-odpowiadają
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Serce kobiety jest cząstką nieba; lecz również jak widnokrąg zmienia się we dnie i w nocy. -George Gordon Byron


serce-kobiety-jest-cząstką-nieba-lecz-również-jak-widnokrąg-zmienia-ę-we-dnie-i-w-nocy
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Serce kobiety jest gąbką najchciwszą wilgoci, suchą, która pęcznieje natychmiast, skoro padnie na nią kropla uczucia. -Honore de Balzac


serce-kobiety-jest-gąbką-najchciwszą-wilgoci-suchą-która-pęcznieje-natychmiast-skoro-padnie-na-ą-kropla-uczucia
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Serce kobiety światowej jest na kształt róży, z której każdy kochanek po listku odrywa, tak że dla męża tylko cierń pozostaje. -Zofia Arnould


serce-kobiety-światowej-jest-na-kształt-róży-z-której-każdy-kochanek-po-listku-odrywa-tak-że-dla-męża-tylko-cierń-pozostaje
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: W walce o serce kobiety nie wolno się spóźnić. -Romain Hereux


w-walce-o-serce-kobiety-nie-wolno-ę-spóźć
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Miłość kobiety zmienia ukochanego, aż widzi go takim, o jakim jej serce marzy. -Jeffery Farnol


miłość-kobiety-zmienia-ukochanego-aż-widzi-go-takim-o-jakim-jej-serce-marzy
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Miłość bez nadziei i żądań bardziej wzrusza serce kobiety niż wszelkie uwodzicielskie manewry. -Aleksander Puszkin


miłość-bez-nadziei-i-żądań-bardziej-wzrusza-serce-kobiety-ż-wszelkie-uwodzicielskie-manewry
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Zakochane serce mężczyzny umie podsycać swoje uczucie nawet tym, co wypada na niekorzyść kobiety kochanej. -Henryk Sienkiewicz


zakochane-serce-mężczyzny-umie-podsycać-swoje-uczucie-nawet-tym-co-wypada-na-niekorzyść-kobiety-kochanej
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Serce kobiety to cenna księga oprawna w srebro i złoto; rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą. -Adam Asnyk


serce-kobiety-to-cenna-księga-oprawna-w-srebro-i-złoto-rzadko-mężczyzna-czyta-ją-pilnie-każdy-przerzuci-z-ochotą
Kobiety światem Jest Serce Cytaty: Serce kobiety doznaje w życiu więcej zawodów niźli jej nerwy. Ale te ostatnie bywają dla niej bardziej nieukojone. -Wacław Berent


serce-kobiety-doznaje-w-życiu-więcej-zawodów-źli-jej-nerwy-ale-te-ostatnie-bywają-dla-niej-bardziej-nieukojone