Kochać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kochać Cytaty: Najlepiej jest kochać mądrze, z ufnością, ale lepiej jest kochać głupio, niż nie móc kochać wcale. -William Makepeace Thackeray
najlepiej-jest-kochać-mądrze-z-ufnośą-ale-lepiej-jest-kochać-głupio-ż-nie-móc-kochać-wcale
Kochać Cytaty: Ciężko nie kochać, kochać - też ciężko, najciężej jednak kochać daremnie. -Anakreont
ciężko-nie-kochać-kochać-też-ężko-najciężej-jednak-kochać-daremnie
Kochać Cytaty: Kochać, kochać, bo któż nie kochał, jeśli już się zrodził? -Vicente Aleixandre
kochać-kochać-bo-któż-nie-kochał-śli-już-ę-zrodził
Kochać Cytaty: Trzeba kochać uparcie, kiedy się już przestało kochać. -Wolter
trzeba-kochać-uparcie-kiedy-ę-już-przestało-kochać
Kochać Cytaty: Nie można po raz drugi kochać tego, co przestaliśmy kochać. -Francois de la Rochefoucauld
Kochać Cytaty: Kochać ko­goś z li­tości to znaczy nie kochać go naprawdę. -Milan Kundera
kochać-ko­goś-z li­toś-to znaczy-nie kochać-go naprawdę
Kochać Cytaty: Lepiej kochać i stracić, niż nie kochać nigdy. -Richies
lepiej-kochać-i-stracić-ż-nie-kochać-nigdy
Kochać Cytaty: Kobieta rzadko rozumie, że kochać ją wiecznie, wcale nie znaczy kochać ją cały czas, bez przerw. -Jaques Deval
kobieta-rzadko-rozumie-że-kochać-ją-wiecznie-wcale-nie-znaczy-kochać-ją-cały-czas-bez-przerw
Kochać Cytaty: Kochać jest łat­wo, nie kochać - to sztuka. -jatoja
kochać-jest łat­wo-nie kochać- to sztuka
Kochać Cytaty: Gdy py­tasz dlacze­go nie mogę Cię kochać spo­koj­niej, od­po­wiadam, że kochać spo­koj­niej, to nie kochać wcale. -Jeanette Winterson
gdy-py­tasz-dlacze­go-nie mogę-cię-kochać-spo­koj­niej-od­po­wiadam-że kochać-spo­koj­niej-to nie kochać-wcale
Kochać Cytaty: Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić. -Henryk Sienkiewicz
nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-i-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-złość-wyplenić
Kochać Cytaty: Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich zło wyplenić. -Henryk Sienkiewicz
nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-zło-wyplenić
Kochać Cytaty: Kochać, to znaczy tak kochać istoty i rzeczy stworzone, jak boskie Słowo kochało je w chwili, gdy wyzbywszy się siebie przyjęło byt niewolniczy. -Simone Weil
kochać-to-znaczy-tak-kochać-istoty-i-rzeczy-stworzone-jak-boskie-słowo-kochało-w-chwili-gdy-wyzbywszy-ę-siebie-przyjęło-byt-niewolniczy
Kochać Cytaty: Nie kochać nigdy - ale to i żyć nie warto! Kochać. - to jest męczyć się całe życie! -Maria Wirtemberska
nie-kochać-nigdy-ale-to-i-żyć-nie-warto-kochać-to-jest-męczyć-ę-całe-życie
Kochać Cytaty: Nikt nie chce kochać, wszys­cy kochać boją się, a każdy chce być kochany. -Edyta Bartosiewicz
nikt-nie chce-kochać-wszys­cy-kochać-boją-ę-a każdy-chce-być-kochany
Kochać Cytaty: Łat­wiej za­kochać się, nie kochając, niż od­kochać, kiedy się kocha. -François de La Rochefoucauld
Kochać Cytaty: Kochać prawdziwie to kochać na zawsze. -Henry Drummond
kochać-prawdziwie-to-kochać-na-zawsze
Kochać Cytaty: Kiedy człowiek naprawdę nie chce dłużej kochać, wtedy kochać przestaje, ale ta decyzja nigdy nie jest przypadkowa. -Simone de Beauvoir
kiedy-człowiek-naprawdę-nie-chce-dłużej-kochać-wtedy-kochać-przestaje-ale-decyzja-nigdy-nie-jest-przypadkowa
Kochać Cytaty: Po­mimo wielu
po­mimo-wielu-miłos­nych-doświad­czeń-nig­dy-nie zro­zumiała-co znaczy-kochać-bo jak można-po­kochać-drugą-osobę-gdy
Kochać Cytaty: Nie jes­tem na ty­le bo­gaty, żeby cię tak kochać, jak bym pragnął, ani ty­le bied­ny, by cię kochać, jak­byś ty chciała. -Aleksander Dumas
nie-jes­tem-na ty­-bo­gaty-żeby-ę-tak-kochać-jak bym-pragnął-ani-ty­-bied­ny-by ę-kochać-jak­byś-ty chciała
Kochać Cytaty: Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać. -Janusz Leon Wiśniewski
chcę-mieć-coś-swo­jego-coś co będę-kochać-bo ja tak-nap­rawdę-naj­bar­dziej-w życiu-chcę-ko­goś-kochać
Kochać Cytaty: Ludzie samolubni nie są zdolni kochać innych, ale tak na prawdę nie są tez zdolni kochać siebie. -Erich Fromm
ludzie-samolubni-nie-są-zdolni-kochać-innych-ale-tak-na-prawdę-nie-są-tez-zdolni-kochać-siebie
Kochać Cytaty: Jest naturą kobiet nie kochać nas, kiedy je kochamy, a kochać, gdy my ich nie kochamy. -Miguel de Cervantes
jest-naturą-kobiet-nie-kochać-nas-kiedy-kochamy-a-kochać-gdy-my-ich-nie-kochamy
Kochać Cytaty: Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości. -Henryk Sienkiewicz
kochać-nie jest dość-trze­ba-umieć-kochać-i trze­ba-umieć-nau­czyć-miłoś
Kochać Cytaty: Dziewczę kochane, bądź przekonane - póki żyć będę, kochać Cię będę. A gdy mnie ciemne zakryją doły, kochać Cię będę moje popioły. -Anonim
dziewczę-kochane-bądź-przekonane-póki-żyć-będę-kochać-cię-będę-a-gdy-mnie-ciemne-zakryją-doły-kochać-cię-będę-moje-popioły
Kochać Cytaty: Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa. -Bolesław Prus
Kochać Cytaty: Rozumieć i kochać to nie sztuka, nie rozumieć, jednak kochać - to dopiero jest prawda. -Dina Kalinowska
rozumieć-i-kochać-to-nie-sztuka-nie-rozumieć-jednak-kochać-to-dopiero-jest-prawda
Kochać Cytaty: Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać. -Arundhati Roy
wiesz-co ę-dzieje-gdy-ko­goś-zra­nisz-zaczy­na-ę-mniej-kochać-ta­ki sku­tek-mają-nieos­trożne-słowa-ludzie zaczy­nają-ę-mniej
Kochać Cytaty: To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu:
Kochać Cytaty: Kochać to podziwiać sercem, podziwiać to kochać umysłem. -Theophile Gautier
kochać-to-podziwiać-sercem-podziwiać-to-kochać-umysłem
Kochać Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian
Kochać Cytaty: Kochać, o, kochać - i nie ma kogo! Śpiewać, o, śpiewać - i nie ma komu! -Bohdan Zaleski
Kochać Cytaty: Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. -Anonim
aby-być-szczęśliwym-z-mężczyzną-trzeba-go-bardzo-dobrze-rozumieć-i-trochę-kochać-aby-być-szczęśliwym-z-kobietą-trzeba-ją-bardzo-kochać
Kochać Cytaty: Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu  -bezoddechu
Kochać Cytaty: Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć. -Witold Zechenter
aby-być-szczęśliwym-z-mężczyzną-trzeba-go-bardzo-dobrze-zrozumieć-i-trochę-kochać-aby-być-szczęśliwym-z-kobietą-trzeba-ją-bardzo