Kochają Zwyciężonych Cytaty

Kochają Zwyciężonych Cytaty: Kobiety kochają zwyciężonych, lecz zdradzają ich ze zwycięzcami. -Tennessee Williams


kobiety-kochają-zwyciężonych-lecz-zdradzają-ich-ze-zwycięzcami
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Kobiety kochają zwyciężonych, ale zdradzają ich ze zwycięzcami. -Williams Tennessee


kobiety-kochają-zwyciężonych-ale-zdradzają-ich-ze-zwycięzcami
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Dla zwyciężonych jedyną nadzieją jest zbyć się nadziei. -Wergiliusz


dla-zwyciężonych-jedyną-nadzieją-jest-zbyć-ę-nadziei
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Jedynym ocaleniem dla zwyciężonych jest nie spodziewać się wcale ocalenia. -Wergiliusz


jedynym-ocaleniem-dla-zwyciężonych-jest-nie-spodziewać-ę-wcale-ocalenia
Kochają Zwyciężonych Cytaty: - Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością. -Cornelia Funke


 ogień-i wo­da- rzekł- nie za bar­dzo ę-kochają-ale śli-już ę-kochają-to na­miętną-miłośą
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi. -Lew Tołstoj


mówi-ę-że-kobiety-kochają-tych-którzy-kochają-to-nieprawda-ulegają-one-temu-kto-im-to-mówi
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Kobiety nienawidzą i gardzą swoim posiadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zazdrosny, ale byłyby straszliwie upokorzone, gdyby człowiek, którego kochają, nie był zazdrosny. -Pitigrilli


kobiety-nienawidzą-i-gardzą-swoim-posiadaczem-kiedy-go-nie-kochają-żeli-jest-zazdrosny-ale-byłyby-straszliwie-upokorzone-gdyby-człowiek-którego
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Ko­biety niena­widzą i gar­dzą swoim po­siadaczem, kiedy go nie kochają, jeżeli jest zaz­dros­ny, ale byłyby straszli­wie upo­korzo­ne, gdy­by człowiek, które­go kochają, nie był zazdrosny. -Pitigrilli


Kochają Zwyciężonych Cytaty: Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny. -Feliks Feldheim


kobiety-brzydzą-ę-zazdrosnym-mężczyzną-którego-nie-kochają-ale-gniewają-ę-bardzo-gdy-mężczyzna-którego-kochają-nie-jest-zazdrosny
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Dusza smakuje tyle rozkoszy w panowaniu nad innymi duszami] ci nawet, którzy kochają dobro, tak bardzo kochają siebie samych, iż nie ma nikogo, kto by, na swoje nieszczęście, nie musiał się mieć na baczności przed swymi dobrymi intencjami: i w istocie, nasze uczynki zależą od tylu rzeczy, że tysiąc razy łatwiej jest czynić dobro, niż dobrze je czynić. -Montesquieu


Kochają Zwyciężonych Cytaty: Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!!  -aleksandra026


Kochają Zwyciężonych Cytaty: Wszyscy kochają zakochanego. -Ralph Waldo Emerson


Kochają Zwyciężonych Cytaty: Mu­zycy i poeci kochają najbardziej... -thrillofit


mu­zycy-i poeci-kochają-najbardziej
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Kobiety kochają z kaprysu, mężczyźni z porady. -Shakerley Marmion


kobiety-kochają-z-kaprysu-mężczyź-z-porady
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Biada niewiastom, jeśli kochają szaleńców. -Adam Mickiewicz


biada-niewiastom-śli-kochają-szaleńców
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Ci, którzy kochają, sa­mi so­bie kształtują sny. -Wergiliusz


ci-którzy-kochają-­mi-so­bie-kształtują-sny
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Jed­ni kochają do ut­ra­ty zmysłów, in­ni do­piero po ich utracie. -Janusz Gaudyn


jed­-kochają-do ut­ra­ty-zmysłów-in­-do­piero-po ich-utracie
Kochają Zwyciężonych Cytaty: Ci, którzy kochają wszystkie kobiety, zmierzają ku abstrakcji. -Albert Camus


ci-którzy-kochają-wszystkie-kobiety-zmierzają-ku-abstrakcji