Kochani  Cytaty

Kochani  Cytaty: Cóż pisać o miłości, gdyśmy nie kochani. -Joachim Du Bellay


Kochani  Cytaty: Pragniemy być kochani brutto, nie netto. -Fryderyk Chrystian Hebbel


Kochani  Cytaty: w życiu różnili szu­kając siebie na tle całkiem kochani  -Cykam


w życiu-różnili-szu­kając-siebie-na tle-całkiem-kochani 
Kochani  Cytaty: Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani... -Aleksander Dumas (syn)


gdyby-mężczyź-wiedzieli-co-można-uzyskać-za-jedną-łzę-byliby-bardzo-kochani
Kochani  Cytaty: Gdyby mężczyźni wiedzieli, co można uzyskać za jedną łzę, byliby bardzo kochani. . . -Aleksander Dumas


gdyby-mężczyź-wiedzieli-co-można-uzyskać-za-jedną-łzę-byliby-bardzo-kochani
Kochani  Cytaty: Popełniamy błąd, kiedy chcemy być kochani, zamiast samemu kochać. Strach przed utratą miłości robi z nas tchórzy. -Charlotte Yonge


popełniamy-błąd-kiedy-chcemy-być-kochani-zamiast-samemu-kochać-strach-przed-utratą-miłoś-robi-z-nas-tchórzy
Kochani  Cytaty: pełni swobody szczerze mówią i milczą w pełni kochani  -Cykam


peł-swobody-szczerze-mówią-i milczą-w-peł-kochani 
Kochani  Cytaty: Tak długo jak jesteśmy kochani, jesteśmy niezastąpieni; i żaden człowiek nie jest bezużyteczny, jeśli ma przyjaciela. -Robert Louis Stevenson


tak-długo-jak-jesteśmy-kochani-jesteśmy-niezastąpieni-i-żaden-człowiek-nie-jest-bezużyteczny-śli-przyjaciela
Kochani  Cytaty: To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości. -Lew Tołstoj


to-że-jest-nam-dobrze-kiedy-kochamy-i-kiedy-jesteśmy-kochani-dowodzi-że-dobro-naszego-życia-tkwi-tylko-w-miłoś
Kochani  Cytaty: To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości. -Lew Tołstoj


to-że-jest-nam-dobrze-kiedy-kochamy-i-kiedy-jesteśmy-kochani-dowodzi-że-dobro-naszego-życia-tkwi-tylko-w-miłoś
Kochani  Cytaty: Jesteście interesujący, bo się interesujecie. Jesteście kochani, ponieważ potraficie kochać i ponieważ w sobie samych i w innych ludziach kochacie życie. -Erich Fromm


jesteście-interesujący-bo-ę-interesujecie-jesteście-kochani-ponieważ-potraficie-kochać-i-ponieważ-w-sobie-samych-i-w-innych-ludziach-kochacie
Kochani  Cytaty: MIŁOŚĆ: BRAK MIŁOŚCI :SPOKÓJ, SA­MOT­NOŚĆ, EGOIZM, EGOCENTRYZM... LĘK NIEPOKÓJ EUFORIA SZCZĘŚCIE ZAZDROŚĆ BÓL SMUTEK TĘSKNOTA CIERPIENIE EKSTAZA WSPÓŁCZUCIE RA­DOŚĆ .... ŁAT­WIEJ­SZE NIE ZNACZY PIĘKNIEJ­SZE KOCHANI!!! IN­SP. KARACZAN  -Niusza


Kochani  Cytaty: Pot­ra­fiła być łagod­na, czuła i uległa, prze­konał się, że ta sa­ma ko­bieta pot­ra­fi być dla dwu różnych mężczyzn kimś in­nym. Za­kochała się i jak gdy­by scho­wała pa­zury, a ut­ra­ciw­szy daw­ny swój egoizm była te­raz wzruszająco bez­bron­na, jak wszys­cy, którzy kochają bar­dziej, niż są kochani. -Pierre La Mure