Kogo Bóg Chce Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides
kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides
kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Bóg spośród tysięcy wybrał do swej szczególnej służby, tego już nie zwolni, chyba za cenę potępienia. -Luise Rinser
kogo-bóg-spośród-tysięcy-wybrał-do-swej-szczególnej-służby-tego-już-nie-zwolni-chyba-za-cenę-potępienia
Kogo Bóg Chce Cytaty: Nie chcę ni­kogo ka­rać. Ale is­tnieje nadzwyczaj­na liczba ludzi, których chciałbym zabić  -George Bernard Shaw
nie-chcę-­kogo-ka­rać-ale is­tnieje-nadzwyczaj­na-liczba-ludzi-których-chciałbym-zabić 
Kogo Bóg Chce Cytaty: Ko­go bóg chce zgu­bić, te­mu wpierw ro­zum odbiera. -Sofokles
ko­go-bóg-chce-zgu­bić-te­mu-wpierw-ro­zum-odbiera
Kogo Bóg Chce Cytaty: Pi­wo jest do­wodem na to, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy by­li szczęśliwi  -Benjamin Franklin
pi­wo-jest do­wodem-na to-że bóg-nas-kocha-i chce-żebyśmy-by­li-szczęśliwi 
Kogo Bóg Chce Cytaty: Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego. -Jacques Beninge Bossuet
gdy-bóg-tekst-ludzki-przekreś-to-znaczy-że-chce-napisać-coś-ważniejszego
Kogo Bóg Chce Cytaty: Przy­padek - to kryp­to­nim Bo­ga, jeżeli Bóg nie chce się ujawnić. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Kogo Bóg Chce Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski
sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg chce, aby twoje życie upływało w takim otoczeniu, gdzie będziesz mogła oddychać Bożą atmosferą. -Elżbieta bł
bóg-chce-aby-twoje-życie-upływało-w-takim-otoczeniu-gdzie-będziesz-mogła-oddychać-bożą-atmosferą
Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg wie, co ro­bi. Nie my­li się w przydziela­niu ludziom cza­su. Każde­mu da­je czas na zro­bienie te­go, co chce, by zrobił. -Michel Quoist
bóg-wie-co ro­bi-nie my­li ę-w przydziela­niu-ludziom-cza­su-każde­mu da­-czas-na zro­bienie-te­go-co chce-by zrobił
Kogo Bóg Chce Cytaty: Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam. -Julius Schieder
cierpienie-jest-świątynią-w-której-bóg-chce-być-z-człowiekiem-sam-na-sam
Kogo Bóg Chce Cytaty: Let­nim dniem, w kapeluszu wi­tam cię przy pociągu. Ma­lino­wym pocałunkiem zat­rzy­mam cię przy sobie. Wiatr zer­wał się te­go ranka gdy pat­rzyłeś mi w oczy. Nie mówi się o tym, co działo się pod po­wieką nocy. Naj­piękniej­szy jest dzień rozświet­lo­ny twoim uśmiechem. I chcę się kochać, tak bar­dzo chcę się kochać! Gdy widzi się ciebie, pat­rzące­go na mnie, nie widzące­go ni­kogo innego.   -solus.amor
Kogo Bóg Chce Cytaty:
naj­bar­dziej-smutną-rzeczą-ja­ka-jest to to-że człowiek-nie chce-poz­nać-praw­dzi­wego-pra­wa-które-na­pisał-bóg~-pa­weł
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kobieta jest największą potęgą na ziemi, jej ręka władną jest kierować mężczyzną tam, gdzie chce go mieć sam Bóg. -Henryk Ibsen
kobieta-jest-największą-potęgą-na-ziemi-jej-ręka-władną-jest-kierować-mężczyzną-tam-gdzie-chce-go-mieć-sam-bóg
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg ludziom, których chce wychować do kierowania innymi, daje zazwyczaj życie wewnętrzne trudne i ciężkie, bo za tę cenę przygotowuje sobie mądre naczynia swego działania w duszach braci naszych! -Stefan Wyszyński kard
Kogo Bóg Chce Cytaty: Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści. -Edyta Stein
jeśli-dusza-chce-dzielić-życie-chrystusa-musi-wraz-z-nim-przejść-śmierć-krzyżową-wydać-ę-na-ukrzyżowanie-w-cierpieniu-i-śmierci-tak-jak
Kogo Bóg Chce Cytaty: Niełatwo jest się modlić. Jak się modlić, skoro nie wiemy, czy Bóg tego chce? -Mikołaj Gogol
niełatwo-jest-ę-modlić-jak-ę-modlić-skoro-nie-wiemy-czy-bóg-tego-chce
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę z Ciebie zrzu­cić mok­re ub­ra­nie i pieścić twe speszo­ne, niedoświad­czo­ne ciało. Chce tonąć w twoich kaszta­nowych, lśniących włosach i pic z twych krwis­to czer­wo­nych ust. Chcę kraść te dzi­kie spojrzenia. Chcę byś od­dała mi się i poczuła ten słod­ki smak rozkoszy. -bluecaffe
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć. -James Frey
Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi. -Georges Bernanos
bóg-jest-chlebem-którym-bóg-dzieli-ę-z-ludźmi
Kogo Bóg Chce Cytaty: Niech Cię Bóg błogosławi. Chcę całować i pieścić każde tak bardzo ukochane miejsce i zaglądać w głębię Twoich słodkich oczu, które dawno temu całkowicie podbiły moje serce. Miłość rośnie wraz z upływem czasu. -Aleksandra Fiodorowna Romanowa
Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża. -Maria Kuncewicz
bóg-nie-dba-o-racje-bóg-żąda-miłoś-i-to-jest-najtwardsza-obroża
Kogo Bóg Chce Cytaty: Niełat­wo jest się mod­lić. Jak się mod­lić, sko­ro nie wiemy, czy Bóg te­go chce?  -Mikołaj Gogol
niełat­wo-jest ę-mod­lić-jak ę-mod­lić-sko­ro-nie wiemy-czy-bóg-te­go-chce 
Kogo Bóg Chce Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel
mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Kogo Bóg Chce Cytaty: I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ... -Marza1
Kogo Bóg Chce Cytaty: Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. -Anonim
czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
Kogo Bóg Chce Cytaty: Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości. -Karol Irzykowski
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne. -Nieistniejąca
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę wie­dzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie in­te­resu­je mnie to czy in­ne zja­wis­ko. Chcę znać Je­go myśli, reszta to szczegóły. Ich möchte wis­sen, wie Gott diese Welt er­schaf­fen hat. Ich bin nicht an dem einen oder an­de­ren Phäno­men in­te­res­siert, an dem Spek­trum des einen oder an­de­ren Ele­men­tes. Ich möchte Seine Ge­dan­ken ken­nen, al­les übri­ge sind nur Ei­nzelheiten. (niem.)  -Albert Einstein
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę aby było ktoś w ta­kie dni jak ten i powiedział.. -Cho­lera ! Kocha­nie nie mar­tw się tym wszys­tkim ra­zem da­my radę ! -Ra­zem! słyszysz.. pragnę NASZE­GO! szczęścia. Ale nies­te­ty nie ma ni­kogo ta­kiego, nie ten czas..ale będzie. Na wszys­tko jest od­po­wied­ni czas i miejsce. Pa­miętaj !  -bluecaffe
Kogo Bóg Chce Cytaty: Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć