Kogo Bóg Chce Cytaty

Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles


kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kogo Bóg spośród tysięcy wybrał do swej szczególnej służby, tego już nie zwolni, chyba za cenę potępienia. -Luise Rinser


kogo-bóg-spośród-tysięcy-wybrał-do-swej-szczególnej-służby-tego-już-nie-zwolni-chyba-za-cenę-potępienia
Kogo Bóg Chce Cytaty: Nie chcę ni­kogo ka­rać. Ale is­tnieje nadzwyczaj­na liczba ludzi, których chciałbym zabić  -George Bernard Shaw


nie-chcę-­kogo-ka­rać-ale is­tnieje-nadzwyczaj­na-liczba-ludzi-których-chciałbym-zabić 
Kogo Bóg Chce Cytaty: Ko­go bóg chce zgu­bić, te­mu wpierw ro­zum odbiera. -Sofokles


ko­go-bóg-chce-zgu­bić-te­mu-wpierw-ro­zum-odbiera
Kogo Bóg Chce Cytaty: Pi­wo jest do­wodem na to, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy by­li szczęśliwi  -Benjamin Franklin


pi­wo-jest do­wodem-na to-że bóg-nas-kocha-i chce-żebyśmy-by­li-szczęśliwi 
Kogo Bóg Chce Cytaty: Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego. -Jacques Beninge Bossuet


gdy-bóg-tekst-ludzki-przekreś-to-znaczy-że-chce-napisać-coś-ważniejszego
Kogo Bóg Chce Cytaty: Przy­padek - to kryp­to­nim Bo­ga, jeżeli Bóg nie chce się ujawnić. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Kogo Bóg Chce Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg chce, aby twoje życie upływało w takim otoczeniu, gdzie będziesz mogła oddychać Bożą atmosferą. -Elżbieta bł


bóg-chce-aby-twoje-życie-upływało-w-takim-otoczeniu-gdzie-będziesz-mogła-oddychać-bożą-atmosferą
Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg wie, co ro­bi. Nie my­li się w przydziela­niu ludziom cza­su. Każde­mu da­je czas na zro­bienie te­go, co chce, by zrobił. -Michel Quoist


bóg-wie-co ro­bi-nie my­li ę-w przydziela­niu-ludziom-cza­su-każde­mu da­-czas-na zro­bienie-te­go-co chce-by zrobił
Kogo Bóg Chce Cytaty: Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam. -Julius Schieder


cierpienie-jest-świątynią-w-której-bóg-chce-być-z-człowiekiem-sam-na-sam
Kogo Bóg Chce Cytaty: Let­nim dniem, w kapeluszu wi­tam cię przy pociągu. Ma­lino­wym pocałunkiem zat­rzy­mam cię przy sobie. Wiatr zer­wał się te­go ranka gdy pat­rzyłeś mi w oczy. Nie mówi się o tym, co działo się pod po­wieką nocy. Naj­piękniej­szy jest dzień rozświet­lo­ny twoim uśmiechem. I chcę się kochać, tak bar­dzo chcę się kochać! Gdy widzi się ciebie, pat­rzące­go na mnie, nie widzące­go ni­kogo innego.   -solus.amor


Kogo Bóg Chce Cytaty:


naj­bar­dziej-smutną-rzeczą-ja­ka-jest to to-że człowiek-nie chce-poz­nać-praw­dzi­wego-pra­wa-które-na­pisał-bóg~-pa­weł
Kogo Bóg Chce Cytaty: Kobieta jest największą potęgą na ziemi, jej ręka władną jest kierować mężczyzną tam, gdzie chce go mieć sam Bóg. -Henryk Ibsen


kobieta-jest-największą-potęgą-na-ziemi-jej-ręka-władną-jest-kierować-mężczyzną-tam-gdzie-chce-go-mieć-sam-bóg
Kogo Bóg Chce Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey


Kogo Bóg Chce Cytaty: Bóg ludziom, których chce wychować do kierowania innymi, daje zazwyczaj życie wewnętrzne trudne i ciężkie, bo za tę cenę przygotowuje sobie mądre naczynia swego działania w duszach braci naszych! -Stefan Wyszyński kard