Kogo Bóg Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kogo Bóg Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Kogo Bóg Cytaty: Kogo Bóg spośród tysięcy wybrał do swej szczególnej służby, tego już nie zwolni, chyba za cenę potępienia. -Luise Rinser
kogo-bóg-spośród-tysięcy-wybrał-do-swej-szczególnej-służby-tego-już-nie-zwolni-chyba-za-cenę-potępienia
Kogo Bóg Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski
sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Kogo Bóg Cytaty: Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi. -Georges Bernanos
bóg-jest-chlebem-którym-bóg-dzieli-ę-z-ludźmi
Kogo Bóg Cytaty: Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża. -Maria Kuncewicz
bóg-nie-dba-o-racje-bóg-żąda-miłoś-i-to-jest-najtwardsza-obroża
Kogo Bóg Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel
mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Kogo Bóg Cytaty: Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. -Anonim
czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką
Kogo Bóg Cytaty: Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości. -Karol Irzykowski
Kogo Bóg Cytaty: Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012  -watchingmefall
Kogo Bóg Cytaty: Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę. -Walter Flex
bóg-widzi-śmierć-inaczej-ż-my-my-widzimy-ją-jako-ciemny-mur-bóg-jako-bramę
Kogo Bóg Cytaty: Bóg prag­nie, abyśmy uczci­wie roz­gry­wali naszą grę. To wszys­tko, cze­go Bóg od nas wy­maga: aby ludzie gra­li uczciwie. -Gilbert Keith Chesterton
bóg-prag­nie-abyśmy-uczci­wie-roz­gry­wali-naszą-grę-to wszys­tko-cze­go-bóg-od nas-wy­maga-aby ludzie-gra­li-uczciwie
Kogo Bóg Cytaty: Bóg pragnie, abyśmy uczciwie rozgrywali naszą grę. To wszystko, czego Bóg od nas wymaga: aby ludzie grali uczciwie. -Gilbert Keith Chesterton
bóg-pragnie-abyśmy-uczciwie-rozgrywali-naszą-grę-to-wszystko-czego-bóg-od-nas-wymaga-aby-ludzie-grali-uczciwie
Kogo Bóg Cytaty: Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości. -Mieczysław Gogacz
dzięki-spowiedzi-jest-w-nas-bóg-który-musiał-odejść-gdy-był-grzech-bóg-wraca-w-każdej-spowiedzi-w-każdym-akcie-miłoś
Kogo Bóg Cytaty: Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco-  -Writer
bóg-po­wie­dział- niech ę-stanie-i-tak-też ę-stało-po­tem-stworzył-bóg-człowieka-i-wszys­tko ę-posrało-ivo-vuco- 
Kogo Bóg Cytaty: Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni. -Jan Tadeusz
jeżeli-daj-boże-pan-bóg-jest-to-chwała-bogu-ale-natomiast-śli-nie-daj-bóg-pana-boga-nie-to-niech-was-ręka-boska-broni
Kogo Bóg Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz
Kogo Bóg Cytaty: Bóg nie byłby Bogiem, jeśliby zadawalał tylko intelekt. Aby prawdziwie być Bogiem, musi on władać sercem i przemieniać je. Bóg musi znajdować swój wyraz w każdym najdrobniejszym czynie swojego wyznawcy. -Mahatma Gandhi
Kogo Bóg Cytaty: Wybieraj, kogo masz kochać. -Cyceron
wybieraj-kogo-masz-kochać
Kogo Bóg Cytaty: Nie chwal ni­kogo przed śmiercią. -Solon
nie-chwal-­kogo-przed-śmiercią
Kogo Bóg Cytaty: Kogo udajesz takim się stajesz. -Stefan Garczyński
Kogo Bóg Cytaty: Miłością ni­kogo nie można zarazić. -Ilia Erenburg
Kogo Bóg Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides
kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Bóg Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides
kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Bóg Cytaty: Ten cię kocha przez kogo płaczesz. -Miguel de Cervantes
Kogo Bóg Cytaty: Ten cię kocha, przez kogo płaczesz. -Miguel de Cervantes
Kogo Bóg Cytaty: Kto kogo miłuje wad jego nie czuje. -Jan Ernesti
kto-kogo-miłuje-wad-jego-nie-czuje
Kogo Bóg Cytaty: Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino
kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Kogo Bóg Cytaty: Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać. -Niccolò Machiavelli
Kogo Bóg Cytaty: Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej
kogo-szczęście-wyniesie-niech-ę-upaść-boi
Kogo Bóg Cytaty: Ciężko jest kochać kogoś, kogo ciągle nie ma. -Damian Sad
ciężko-jest-kochać-kogoś-kogo-ągle-nie
Kogo Bóg Cytaty: Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga. -Ludwik XV
koronę-mamy-nie-od-kogo-innego-tylko-od-boga
Kogo Bóg Cytaty: Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino
kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Kogo Bóg Cytaty: Gdy nie mamy do kogo wracać, wracajmy do siebie. -Teresa Nietyksza
gdy-nie-mamy-do-kogo-wracać-wracajmy-do-siebie
Kogo Bóg Cytaty: Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem. -Emil Zegadłowicz
kogo-bogowie-chcą-ukarać-tego-robią-pedagogiem
Kogo Bóg Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło