Kogo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kogo Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel
mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Kogo Cytaty: Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012  -watchingmefall
Kogo Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz
Kogo Cytaty: Wybieraj, kogo masz kochać. -Cyceron
wybieraj-kogo-masz-kochać
Kogo Cytaty: Kogo udajesz takim się stajesz. -Stefan Garczyński
Kogo Cytaty: Nie chwal ni­kogo przed śmiercią. -Solon
nie-chwal-­kogo-przed-śmiercią
Kogo Cytaty: Miłością ni­kogo nie można zarazić. -Ilia Erenburg
Kogo Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides
kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Cytaty: Ten cię kocha przez kogo płaczesz. -Miguel de Cervantes
Kogo Cytaty: Ten cię kocha, przez kogo płaczesz. -Miguel de Cervantes
Kogo Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides
kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Kogo Cytaty: Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino
kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Kogo Cytaty: Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem. -Emil Zegadłowicz
kogo-bogowie-chcą-ukarać-tego-robią-pedagogiem
Kogo Cytaty: Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino
kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Kogo Cytaty: Kto kogo miłuje wad jego nie czuje. -Jan Ernesti
kto-kogo-miłuje-wad-jego-nie-czuje
Kogo Cytaty: Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga. -Ludwik XV
koronę-mamy-nie-od-kogo-innego-tylko-od-boga
Kogo Cytaty: Gdy nie mamy do kogo wracać, wracajmy do siebie. -Teresa Nietyksza
gdy-nie-mamy-do-kogo-wracać-wracajmy-do-siebie
Kogo Cytaty: Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać. -Niccolò Machiavelli
Kogo Cytaty: Ciężko jest kochać kogoś, kogo ciągle nie ma. -Damian Sad
ciężko-jest-kochać-kogoś-kogo-ągle-nie
Kogo Cytaty: Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej
kogo-szczęście-wyniesie-niech-ę-upaść-boi
Kogo Cytaty: Nie każdy, kogo złapano w czasie zamieszek, jest buntownikiem. -Ali Ibn Abi Talib
nie-każdy-kogo-złapano-w-czasie-zamieszek-jest-buntownikiem
Kogo Cytaty: Bądź dobry - każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój. -John Watson
bądź-dobry-każdy-kogo-spotkasz-prowadzi-ężki-bój
Kogo Cytaty: Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
jest-to-w-naturze-ludzkiej-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Kogo Cytaty: Oryginalność to sztuka zapamiętywania tego, co się usłyszało a zapominania od kogo. -Danny Kaye
oryginalność-to-sztuka-zapamiętywania-tego-co-ę-usłyszało-a-zapominania-od-kogo
Kogo Cytaty: Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Kogo Cytaty: Niezależnie od tego, za kogo się uważasz, zawsze jesteś kimś lepszym -Założenie NLP
niezależnie-od-tego-za-kogo-ę-uważasz-zawsze-jesteś-kimś-lepszym
Kogo Cytaty: Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości. -René Descartes (Kartezjusz)
Kogo Cytaty: Właściwe jest ludzkiej naturze nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło. -Tacyt
właściwe-jest-ludzkiej-naturze-nienawidzić-tego-kogo-ę-skrzywdziło
Kogo Cytaty: Ludzi ocenia się nie według tego kim są, ale na kogo wyglądają. -Money
ludzi-ocenia-ę-nie-według-tego-kim-są-ale-na-kogo-wyglądają
Kogo Cytaty: Nig­dy nie poz­ba­wiaj ni­kogo nadziei, może to wszys­tko, co mu pozostało. -H. Jackson Brown
nig­dy-nie poz­ba­wiaj-­kogo-nadziei-może-to wszys­tko-co mu pozostało
Kogo Cytaty: Wielką oznaką miłości jest podporządkowanie się woli tego, kogo kochamy. -Molier
wielką-oznaką-miłoś-jest-podporządkowanie-ę-woli-tego-kogo-kochamy
Kogo Cytaty: Kochać - dawać szczęście temu, kogo się kocha, a nie sobie samemu. -Aleksander Dumas Jr
kochać-dawać-szczęście-temu-kogo-ę-kocha-a-nie-sobie-samemu
Kogo Cytaty: Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi  -Niusza
ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
Kogo Cytaty: Człowiek musi mieć w życiu przynajmniej kogoś jednego u kogo zawsze ma rację. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
człowiek-musi-mieć-w-życiu-przynajmniej-kogoś-jednego-u-kogo-zawsze-rację
Kogo Cytaty: Miłość jest w każdym z nas, ale ożywić ją może ten, kogo kochamy. -Oldrich Fiser
miłość-jest-w-każdym-z-nas-ale-ożywić-ją-może-ten-kogo-kochamy