Koi Blizny Cytaty

Koi Blizny Cytaty: Wrześniowy siąp zim­ny­mi szpi­lami koi blizny. -kinQ


wrześniowy-ąp-zim­ny­mi-szpi­lami-koi-blizny
Koi Blizny Cytaty: Każdy gromadzi blizny w sercu. -Paulo Coelho


każdy-gromadzi-blizny-w-sercu
Koi Blizny Cytaty: Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Koi Blizny Cytaty: Praca ciała koi zmęczenie umysłu -Feliks Feldheim


praca-ciała-koi-zmęczenie-umysłu
Koi Blizny Cytaty: Śmierć koi pragnienie nie - wiedzy. -Georges Bataille


Koi Blizny Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette


Koi Blizny Cytaty: Czas nie leczy ran, po­zos­tają blizny... -włokniarzyk


czas-nie leczy-ran-po­zos­tają-blizny
Koi Blizny Cytaty: Niepo­koi nas to, cze­go nie rozumiemy. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Koi Blizny Cytaty: Za różane miej te blizny, Coś dla miłej zniósł ojczyzny. -Jan Jurkowski


za-różane-miej-te-blizny-coś-dla-miłej-zniósł-ojczyzny
Koi Blizny Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec


Koi Blizny Cytaty: Nie śmierć mnie niepo­koi, ale umieranie. -Michel Eyquem de Montaigne


Koi Blizny Cytaty: Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. -Walter Weckler


zemsta-koi-serce-nie-bardziej-ż-słona-woda-pragnienie
Koi Blizny Cytaty: Moc cza­ru koi Bar­wy, dźwięki przyrody Ra­dość poranka K.A.Sz. 2015r.07.06. -Cris


moc-cza­ru-koi-bar­wy-dźwięki-przyrody-ra­dość-poranka-kasz-2015r0706
Koi Blizny Cytaty: Miłość koi niedole i budzi w nas dzielność. Jest wezgłowiem smutku i skrzydłem męstwa. -Samuel Coleridge


miłość-koi-niedole-i-budzi-w-nas-dzielność-jest-wezgłowiem-smutku-i-skrzydłem-męstwa
Koi Blizny Cytaty: Im bliżej jes­teśmy chwi­li szczęścia, tym bar­dziej niepo­koi nas je­go ułuda. -Mikołaj Gogol


im bliżej-jes­teśmy-chwi­li-szczęścia-tym-bar­dziej-niepo­koi-nas-­go-ułuda
Koi Blizny Cytaty: Niepo­koi mnie, że to sa­mo możemy widzieć inaczej. Że każdy ma w oczach ja­kiś fil­tr i ten fil­tr po­wodu­je, iż widzi się zu­pełnie in­ne rzeczy, pat­rząc na to sa­mo. To jak uz­godnić przeszłość?  -Olga Tokarczuk


Koi Blizny Cytaty: Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka.... -AgniM


zbyt-bólu-za­dałam-zbyt-wiele-bólu-za­dano-mi-po­zos­ł-nies­mak-i blizny-nie-umiem ę-od te­go-uwol­ć-od­ąć-mam-wyrzu­ty
Koi Blizny Cytaty: Po os­trym ha­mowa­niu mo­tor­niczy tram­wa­ju zwra­ca się do pa­sażerów : - przep­raszam państwa, ale są kłopo­ty z wozem Na to ja­kiś chłopak rzu­ca : - Pan us­po­koi te konie. Wczo­raj­sza tram­wa­jowa przy­goda ;)  -Bronko