Koniec życia Nie Cytaty

Koniec życia Nie Cytaty: Miej zawsze przed oczami koniec swojego życia. -Solon


miej-zawsze-przed-oczami-koniec-swojego-życia
Koniec życia Nie Cytaty: Miej zawsze przed oczami koniec swego życia. -Solon


miej-zawsze-przed-oczami-koniec-swego-życia
Koniec życia Nie Cytaty: Młodość byłaby doskonała, gdyby przytrafiała się pod koniec życia. -Herbert Henry Asquith


młodość-byłaby-doskonała-gdyby-przytrafiała-ę-pod-koniec-życia
Koniec życia Nie Cytaty: Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem. -Johann Wolfgang Goethe


ten-jest-najszczęśliwszy-z-ludzi-kto-koniec-życia-umie-powiązać-z-jego-początkiem
Koniec życia Nie Cytaty: To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku! -Winston Churchill


to-nie-jest-koniec-to-nawet-nie-jest-początek-końca-to-dopiero-koniec-początku
Koniec życia Nie Cytaty: ko­lej­ny błąd , ko­lej­ny upadek... nie mam już siły powstać... to już koniec... mój koniec... -aura69


ko­lej­ny-błąd- ko­lej­ny-upadek-nie-mam-już-ły-powstać-to-już-koniec-mój-koniec
Koniec życia Nie Cytaty: Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej... -Andrea


Koniec życia Nie Cytaty:


Koniec życia Nie Cytaty: bańka mydlana tchnięta powietrzem ma­nipu­lowa­na każdym nieod­czu­wal­nym podmuchem nie może wspiąć się w górę tyl­ko spada niegod­na dłuższe­go życia jej koniec tak mało ważny jak jej istnienie niegodna dluższej egzystencji niegod­na bytu  -wenaa01


Koniec życia Nie Cytaty: Wi­zuali­zac­ja duszy, strach zo­baczyć go w zwierciadle Ktoś zna­jomy ktoś z rodzi­ny, który przeszedł życia koniec Po­zos­ta­je po tych ludziach na nag­robkach święta pamięć Is­to­ty, które nie załat­wiły ważnych spraw, przed swoim zgonem Ocza­mi wyob­raźni naj­gor­szy dla Ciebie koszmar Gdzie go widziałeś w wielu sce­nach w sta­rym spa­lonym kinie Stań z nim twarzą w twarz i tak na prawdę zobacz Iż to tyl­ko mgła po­dob­na do oso­by co nie żyje. -Bruno


Koniec życia Nie Cytaty: Koniec końcem, żaden ultra-czerwony promień nie zwycięży dolara. -Aleksy Tołstoj


koniec-końcem-żaden-ultra-czerwony-promień-nie-zwycięży-dolara
Koniec życia Nie Cytaty: Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei. -Anonim


początek-jest-bolesny-środek-męczący-a-koniec-nie-spełnia-początkowych-nadziei
Koniec życia Nie Cytaty: Między kobiecym tak i nie, zaledwie koniec igły zmieścić się może. -Miguel de Cervantes


między-kobiecym-tak-i-nie-zaledwie-koniec-igły-zmieść-ę-może
Koniec życia Nie Cytaty: Koniec dowodzi czynów. -Owidiusz


koniec-dowodzi-czynów
Koniec życia Nie Cytaty: Koniec okresu sztuki. -Anonim


koniec-okresu-sztuki
Koniec życia Nie Cytaty: Koniec wieńczy dzieło. -Anonim


koniec-wieńczy-dzieło
Koniec życia Nie Cytaty: Koniec wieku ideologii. -Aron Raymond


Koniec życia Nie Cytaty: Człowiek zu­pełnie nie wie, kiedy to­nie, która krop­la wo­dy wyz­nacza mu koniec. -Nicholas Sparks


człowiek-zu­pełnie-nie wie-kiedy-to­nie-która-krop­-wo­dy-wyz­nacza-mu koniec