Kot Nie Jest Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kot Nie Jest Cytaty: Dra­mat Kota Ko­kota w sta­nie Da­kota Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał - Up­lotła ko­tu kok; Więc kot wpadł w amok I drąc z nią ko­ta się zachrobotał. -awatar
dra­mat-kota-ko­kota-w sta­nie-da­kota-głaszcząc-ko­- a kot-chicho­ł-up­lotła-ko­-kok-więc-kot-wpadł-w amok-i-drąc-z ą
Kot Nie Jest Cytaty: Mój kot zja­da myszy. Czyż to go czy­ni złym? Ja tak nie uważam, mój kot też nie, lecz myszy na pew­no mają od­mien­ne zda­nie. Każdy zabójca sądzi, że ofiara zasługi­wała na śmierć. -Terry Goodkind
Kot Nie Jest Cytaty:
dla-myszy-kot-jest lwem 
Kot Nie Jest Cytaty: Kot nie jest ani Bogiem, ani Diabłem, jest gdzieś pomiędzy. -Jean-Louis Hue
kot-nie-jest-ani-bogiem-ani-diabłem-jest-gdzieś-pomiędzy
Kot Nie Jest Cytaty: Szczęście jest jak kot Niez­nający fi­zyki Zwiew­nej firanki  -Chemik -a
szczęście-jest jak kot-niez­nający-fi­zyki-zwiew­nej-firanki 
Kot Nie Jest Cytaty: Jeśli nie ma myszy, co tu ro­bi kot?  -Talmud
jeśli-nie  myszy-co  ro­bi-kot 
Kot Nie Jest Cytaty: Kot nie porzuca łapania myszy mimo wynalezienia pułapek. -Karol Irzykowski
kot-nie-porzuca-łapania-myszy-mimo-wynalezienia-pułapek
Kot Nie Jest Cytaty: Wiem, jak trud­no jest być roz­bitkiem - bez małżeństwa, re­ligii, dzieci, tych wszys­tkich kot­wic, dzięki którym praw­do­podob­nie można czuć się le­piej. Nie jest łat­wo żyć w wiel­kiej pus­tej przes­trze­ni samotnie. -Maria Peszek
Kot Nie Jest Cytaty: Kot nie porzu­ca łapa­nia myszy mi­mo wy­nale­zienia pułapek. -Karol Irzykowski
kot-nie porzu­ca-łapa­nia-myszy-mi­mo-wy­nale­zienia-pułapek
Kot Nie Jest Cytaty: Pies je. Kot jada. -Ann Taylor
Kot Nie Jest Cytaty: Sa­mot­ny kot Nikt mnie nie chciał Więc umarłem po dru­gim życiu. -insomnia04
sa­­ny-kot-nikt-mnie-nie chciał-więc-umarłem-po dru­gim-życiu
Kot Nie Jest Cytaty: Śmierć jak kot. Wpadnie w lot. -Alexander Bain
Kot Nie Jest Cytaty: Zos­ta­nie śle­pa jak kot, które­mu na­tura nie po­mogła w porę ot­worzyć oczu. -Krystyna Siesicka
zos­­nie-ś­pa-jak kot-które­mu-na­tura-nie po­mogła-w porę-ot­worzyć-oczu
Kot Nie Jest Cytaty: Choć jej po­wagi nie ważę lekce... od­grza­ny kot­let sma­kować mi nie chce  -Kojak
choć-jej-po­wagi-nie ważę-lekce-od­grza­ny-kot­let-sma­kować-mi nie chce 
Kot Nie Jest Cytaty: Ala ma kota, ale kot ma dość Ali. -Henryk Jagodziński
Kot Nie Jest Cytaty: Życie a do tego kot, daje niewiarygodny wynik, przysięgam! -Rainer Maria Rilke
Życie-a-do-tego-kot-daje-niewiarygodny-wynik-przysięgam
Kot Nie Jest Cytaty: Kle­kot bocianów Na Anioł Pański dzwonią Rozdzyndzyńdzlenie  -fyrfle
kle­kot-bocianów-na-anioł-pański-dzwonią-rozdzyndzyńdzlenie 
Kot Nie Jest Cytaty: wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit
wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś
Kot Nie Jest Cytaty: mój kot ma ciepłe łapki mały przytulaśny za­kochał się w pięknej panterce kwiaty zak­witły ciepłymi barwami słońce jest ciepłe a ty na mnie co i co na mnie two­je serce?  -topaz
mój-kot- ciepłe-łapki-ły-przytulaśny-za­kochał ę-w pięknej-panterce-kwiaty-zak­witły-ciepłymi-barwami-słoń-jest ciepłe-a
Kot Nie Jest Cytaty: Gdy nie mam na to ocho­ty , mój kot przychodzi i do­maga się pie­szczot. To tak jak z miłością, wie­cznie po­jawia się nieproszona. -loquentia
gdy-nie mam-na to ocho­ty- mój-kot-przychodzi-i do­maga ę-pie­szczot-to tak-jak z miłośą-wie­cznie-po­jawia ę-nieproszona
Kot Nie Jest Cytaty: Między domem a pracą są małe zakamarki szczęścia: ptak, ogród, powitanie sąsiada, uśmiech dziecka, kot wygrzewający się na słońcu. -Pam Brown
między-domem-a-pracą-są-łe-zakamarki-szczęścia-ptak-ogród-powitanie-sąsiada-uśmiech-dziecka-kot-wygrzewający-ę-na-słońcu
Kot Nie Jest Cytaty: Chciałabym się zwinąć jak kot, w su­pełek, i zasnąć. I żeby przyśniła mi się ja i po­wie­działa mi kim jestem. A mi śni się tyl­ko że nie wiem co powiedzieć. -Gold Fishy
chciałabym ę-zwinąć-jak kot-w su­pełek-i zasnąć-i żeby-przyśła-mi ę-ja i po­wie­działa-mi kim-jestem-a-mi ś ę-tyl­ko
Kot Nie Jest Cytaty: Może po to, aby otrzymać wszystko, nie wolno niczego żądać, może należy tylko patrzeć jak żyje drzewo, ptak, czuły pies, podejrzliwy kot, przyjaciel, dziecko? -Anne Philipe
może-po-to-aby-otrzymać-wszystko-nie-wolno-niczego-żądać-może-należy-tylko-patrzeć-jak-żyje-drzewo-ptak-czuły-pies-podejrzliwy-kot
Kot Nie Jest Cytaty: Bo może właśnie o to w życiu chodzi. Żeby ktoś przy to­bie był - na­wet kiedy szu­kasz w no­cy małego za­gubione­go kot­ka. Na­wet jak świe­czka się nie pali. -Katarzyna Grochola
bo może-właśnie-o to w życiu-chodzi-Żeby ktoś-przy-to­bie-był- na­wet-kiedy-szu­kasz-w no­cy-łego-za­gubione­go-kot­ka
Kot Nie Jest Cytaty: ot jed­na wiel­ka głucha sa­mot­ność w mym ser­cu gości.. a Ty do­dajesz od cza­su do cza­su stu­kot od­da­lających się obcasów.. -NieBędęJulią
ot-jed­na-wiel­ka-głucha-­­ność-w mym-ser­cu-goś-a ty do­dajesz-od cza­su-do cza­su-stu­kot-od­da­lających ę-obcasów
Kot Nie Jest Cytaty: Które­goś dnia usłyszysz stu­kot oba­casów, obej­rzysz się by zo­baczyć kim jest ta dziew­czy­na...Co ta­kiego w so­bie ma, że nie możesz od Niej oder­wać wzro­ku, jest piękna, idzie ulicą w naj­lep­szej su­kien­ce z uśmie­chem na us­tach. Wyszedłeś jej na prze­ciw, uśmie­chnąłeś się, ona minęła Cię by wtu­lić się w ra­miona mężczyz­ny jej życia stojące­go za Tobą...Nie spodziewałeś się, że tą dziew­czyną będę Ja... -Ariaa
Kot Nie Jest Cytaty: Gdy ty będziesz płakać nad roz­la­nym mle­kiem, znaj­dzie się i „kot”, który zam­ruczy z radości. Z cyk­lu po­wieści
gdy-ty będziesz-płakać-nad-roz­­nym-mle­kiem-znaj­dzie ę-i kot-który-zam­ruczy-z radoś-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Kot Nie Jest Cytaty: Nie na­leży ani okrętu przyt­wier­dzać do jed­nej kot­wi­cy, ani życia opierać na jed­nej nadziei. -Epikur
nie-na­ży-ani-okrę-przyt­wier­dzać-do jed­nej-kot­wi­cy-ani-życia-opierać-na jed­nej-nadziei
Kot Nie Jest Cytaty: Trze­ba wie­dzieć gdzie można rozłożyć żag­le i pot­ra­fić się tam za­kot­wiczyć.. wte­dy da się tam na­wet latać. -dark smurf
trze­ba-wie­dzieć-gdzie-można-rozłożyć-żag­-i pot­ra­fić ę-tam-za­kot­wiczyć-wte­dy da ę-tam-na­wet-latać
Kot Nie Jest Cytaty: Uśmiech na moich ustach czai się jak kot które­go głaszczesz spojrzeniem czekasz widzę to nie chcesz go wystraszyć w końcu wy­ciągasz rękę mo­je myśli zjeżone ze strachu choć oddech już łasi się do palców nie wiem co robić pod­daję się pieszczota prze­biega de­likat­nie przez popołudnie mruczę. -Gold Fishy
Kot Nie Jest Cytaty: kot nieto­perz ćma i strzępy człowieka po­między łonem a matką jak dni niepełne co wil­czą się nocą z dachów spa­dając o brzasku a ty śpij synku po­wiekom się wy­wiń do światła  -Papillondenuit
Kot Nie Jest Cytaty: Skra­dają się cicho, groźnie niczym de­tek­ty­wi Pin­kerto­na, biorą mnie między siebie - Przygnębienie us­ta­wia się z le­wej, Sa­mot­ność z pra­wej. Nie muszą mi po­kazy­wać odznak. Dob­rze znam tych agentów. Od lat gra­my ze sobą w kot­ka i myszkę. -Elizabeth Gilbert
Kot Nie Jest Cytaty: Pa­ladin Gniot, imię nieznane, raz w szam­bo wpodł gdy boł pijanem. I społ tak w tym szambie, boć wstoć nie boł w stanie a i tak polubioł to łodpoczywanie. A gdyć się łobudził to rzy­goł jak kot a we śnie się zesroł, Pa­ladin Gniot. -Moon G
Kot Nie Jest Cytaty: - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę. -Olusia1007
Kot Nie Jest Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 12.06.2016r. Śród sma­ku kawy Za­pachniało hortensją Es­tradą kosów Bez­sze­les­tny kot Stąpa przez siedem żyć Kos ty­lu nie miał Bar­wne mro­wis­ko Mo­hero­wych beretów Kościel­ne ławki Śpiąc two­je dłonie Pie­szczą noc nieświadomie Budząc mnie i świt Mo­zaika kwiatów Rój se­tek bzyczących pszczół Przez ka­linę Bóg  -fyrfle