Kot Nie Cytaty

Kot Nie Cytaty: Dra­mat Kota Ko­kota w sta­nie Da­kota Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał - Up­lotła ko­tu kok; Więc kot wpadł w amok I drąc z nią ko­ta się zachrobotał. -awatar


dra­mat-kota-ko­kota-w sta­nie-da­kota-głaszcząc-ko­- a kot-chicho­ł-up­lotła-ko­-kok-więc-kot-wpadł-w amok-i-drąc-z ą
Kot Nie Cytaty: Mój kot zja­da myszy. Czyż to go czy­ni złym? Ja tak nie uważam, mój kot też nie, lecz myszy na pew­no mają od­mien­ne zda­nie. Każdy zabójca sądzi, że ofiara zasługi­wała na śmierć. -Terry Goodkind


Kot Nie Cytaty: Jeśli nie ma myszy, co tu ro­bi kot?  -Talmud


jeśli-nie  myszy-co  ro­bi-kot 
Kot Nie Cytaty: Kot nie porzuca łapania myszy mimo wynalezienia pułapek. -Karol Irzykowski


kot-nie-porzuca-łapania-myszy-mimo-wynalezienia-pułapek
Kot Nie Cytaty: Kot nie porzu­ca łapa­nia myszy mi­mo wy­nale­zienia pułapek. -Karol Irzykowski


kot-nie porzu­ca-łapa­nia-myszy-mi­mo-wy­nale­zienia-pułapek
Kot Nie Cytaty: Pies je. Kot jada. -Ann Taylor


Kot Nie Cytaty: Sa­mot­ny kot Nikt mnie nie chciał Więc umarłem po dru­gim życiu. -insomnia04


sa­­ny-kot-nikt-mnie-nie chciał-więc-umarłem-po dru­gim-życiu
Kot Nie Cytaty: Śmierć jak kot. Wpadnie w lot. -Alexander Bain


Kot Nie Cytaty:


dla-myszy-kot-jest lwem 
Kot Nie Cytaty: Zos­ta­nie śle­pa jak kot, które­mu na­tura nie po­mogła w porę ot­worzyć oczu. -Krystyna Siesicka


zos­­nie-ś­pa-jak kot-które­mu-na­tura-nie po­mogła-w porę-ot­worzyć-oczu
Kot Nie Cytaty: Choć jej po­wagi nie ważę lekce... od­grza­ny kot­let sma­kować mi nie chce  -Kojak


choć-jej-po­wagi-nie ważę-lekce-od­grza­ny-kot­let-sma­kować-mi nie chce 
Kot Nie Cytaty: Ala ma kota, ale kot ma dość Ali. -Henryk Jagodziński


Kot Nie Cytaty: Życie a do tego kot, daje niewiarygodny wynik, przysięgam! -Rainer Maria Rilke


Życie-a-do-tego-kot-daje-niewiarygodny-wynik-przysięgam
Kot Nie Cytaty: Kle­kot bocianów Na Anioł Pański dzwonią Rozdzyndzyńdzlenie  -fyrfle


kle­kot-bocianów-na-anioł-pański-dzwonią-rozdzyndzyńdzlenie 
Kot Nie Cytaty: Szczęście jest jak kot Niez­nający fi­zyki Zwiew­nej firanki  -Chemik -a


szczęście-jest jak kot-niez­nający-fi­zyki-zwiew­nej-firanki 
Kot Nie Cytaty: wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit


wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś
Kot Nie Cytaty: Gdy nie mam na to ocho­ty , mój kot przychodzi i do­maga się pie­szczot. To tak jak z miłością, wie­cznie po­jawia się nieproszona. -loquentia


gdy-nie mam-na to ocho­ty- mój-kot-przychodzi-i do­maga ę-pie­szczot-to tak-jak z miłośą-wie­cznie-po­jawia ę-nieproszona
Kot Nie Cytaty: Między domem a pracą są małe zakamarki szczęścia: ptak, ogród, powitanie sąsiada, uśmiech dziecka, kot wygrzewający się na słońcu. -Pam Brown


między-domem-a-pracą-są-łe-zakamarki-szczęścia-ptak-ogród-powitanie-sąsiada-uśmiech-dziecka-kot-wygrzewający-ę-na-słońcu