Kota Cytaty

Kota Cytaty: Dra­mat Kota Ko­kota w sta­nie Da­kota Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał - Up­lotła ko­tu kok; Więc kot wpadł w amok I drąc z nią ko­ta się zachrobotał. -awatar


dra­mat-kota-ko­kota-w sta­nie-da­kota-głaszcząc-ko­- a kot-chicho­ł-up­lotła-ko­-kok-więc-kot-wpadł-w amok-i-drąc-z ą
Kota Cytaty: Ala ma kota. -Marian Falski


Kota Cytaty: Z elementarza: Ala ma kota na punkcie złota. -Mieczysław Michał Szargan


Kota Cytaty: Nie mysz wy­biera przys­ma­ki dla kota. -Antoni Regulski


Kota Cytaty: Ala ma kota, ale kot ma dość Ali. -Henryk Jagodziński


Kota Cytaty: Gdy kota nie ma w domu, rośnie odwaga myszy. -Czesław Banach


Kota Cytaty: Bóg stworzył kota, żeby człowiek mógł głaskać tygrysa. -Wiktor Hugo


bóg-stworzył-kota-żeby-człowiek-mógł-głaskać-tygrysa
Kota Cytaty: Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności. -Daniel Defoe


kto-posiada-kota-nie-musi-ę-obawiać-samotnoś
Kota Cytaty: Miłość jest jak polna mysz, trzeba dobrego kota, by ją złapać. -Wojciech Bartoszewski


miłość-jest-jak-polna-mysz-trzeba-dobrego-kota-by-ją-złapać
Kota Cytaty: Płochli­wość kota Niezmąco­na wier­ność psa Wiej­ski trotuar  -fyrfle


płochli­wość-kota-niezmąco­na-wier­ność-psa-wiej­ski-trotuar 
Kota Cytaty: Związek kota z człowiekiem jest o wiele bliższy, niż kiedykolwiek mógłby być między samymi kotami. -Paul Leyhausen


związek-kota-z-człowiekiem-jest-o-wiele-bliższy-ż-kiedykolwiek-mógłby-być-między-samymi-kotami
Kota Cytaty: Im kota bardziej głaszczesz, tym bardziej ogon wznosi! -Pietro Aretino


im-kota-bardziej-głaszczesz-tym-bardziej-ogon-wznosi
Kota Cytaty: im kota bardziej głaszczesz, tym bardziej ogon wznosi. -Pietro Aretino


im-kota-bardziej-głaszczesz-tym-bardziej-ogon-wznosi
Kota Cytaty: Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował. -Bruce Derek


aby-mieć-właściwe-spojrzenie-na-własną-pozycję-w-życiu-człowiek-powinien-posiadać-psa-który-będzie-go-uwielbiał-i-kota-który-będzie-go
Kota Cytaty: Narzy­gał na oj­ca, narzy­gał na matkę, ob­rzy­gał sąsiada a po­tem sąsiadkę ... Gdy wyszedł na spa­cer, narzy­gał na kota. Wtem o czas go spy­tał ja­kiś idiota. A była dziesiąta jak zaczął on rzygać na fa­cia tak strasznie, że w głowie się nie mieści. Gdy skończył to spoj­rzał na swój zegarek i od­rzekł do niego : SZES­NASTA TRZYDZIEśCI!  -Moon G


Kota Cytaty: Al­bert Ein­stein, pop­roszo­ny o opi­sanie ra­dia, odpowiedział: - Widzi­cie, te­leg­raf jest rodza­jem bar­dzo, bar­dzo długiego ko­ta. Na­cis­ka­cie je­go ogon w No­wym Jor­ku, a je­go głowa miau­czy w Los An­ge­les. Ro­zumiecie? I ra­dio działa na tej sa­mej za­sadzie: wy­syłacie syg­nały stąd, a od­bierają je tam. Je­dyną różnicą jest to, że nie ma kota. -Albert Einstein


Kota Cytaty: Mo­ja ki­cia pokićkana, jest przez diabła opętana. Na sąsiada raz skoczyła i mu oczki wydrapała. Kiedy płytę zapuściłam, tańco­wała Behemoth'a. To się raczej rzad­ko zdarza żeby Ner­gal kręcił kota. Kiedy mleczka jej nalałam to mi­seczkę wywróciła i miauknęła na mnie wściek­le : '' Na­lej mi tam­te­go wi­na !!! ''. Po­tem lek­ko nawalona przy­tulała moją mamę, która śmie­chem się zaniosła mówiąc '' wyście ta­kie sa­me ''. * Dla dziew­czy­ny z sześcioma ko­tami *  -Angelique Cruelty