Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty

Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Krajobrazy są stanami duszy. -Henri Frederic Amiel


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Najgorsze w bombie atomowej jest to, że oprócz ludzi zabije krajobrazy i góry. -Ramon Gomez De La Serna


najgorsze-w-bombie-atomowej-jest-to-że-oprócz-ludzi-zabije-krajobrazy-i-góry
Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Przez krajobrazy najwięcej szczegółów pamięta się z wędrówek pieszych, gdyż ta szybkość jest właściwa rodzajowi ludzkiemu i nic nie mąci. -Jerzy Jucewicz


przez-krajobrazy-najwięcej-szczegółów-pamię-ę-z-wędrówek-pieszych-gdyż-szybkość-jest-właściwa-rodzajowi-ludzkiemu-i-nic-nie-mą
Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Tyle wiem, że modlitwa buduje most z aksamitu, po którym idziemy podlatując jak na trampolinie nad krajobrazy koloru dojrzałego złota, przemienione magicznym zatrzymaniem słońca. -Czesław Miłosz


tyle-wiem-że-modlitwa-buduje-most-z-aksamitu-po-którym-idziemy-podlatując-jak-na-trampolinie-nad-krajobrazy-koloru-dojrzałego-złota-przemienione
Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: -Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (


sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Ciężar duszy to nie worek z kartoflami. Worek z kartoflami łatwiej nieść we dwójkę. Ciężar duszy - lepiej samemu. -Barbara Gordon


ciężar-duszy-to-nie-worek-z-kartoflami-worek-z-kartoflami-łatwiej-nieść-we-dwójkę-ciężar-duszy-lepiej-samemu
Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Nie przychodźcie już do mnie więcej zbyt dob­rze zna­ne obrazy. Stoję w ja­kimś ob­cym oknie. Deszcz roz­my­wa krajobrazy. Bez kla­mek drzwi i to okno. Przeszłość głas­ka pazurami. Za szkłem lep­sze życia rosną. Kwitną pachnąc marzeniami... Bar­dzo bym chciała, tak bar­dzo mocno Od­wrócić się i sta­wić czoła Lub szkło stłuc i wyjść przez okno Lecz boję się że nie zdołam Trud­no iść, gdy lep­kie jej łapy pętają i no­gi i ręce. Gdy w żółto-bru­nat­nej mazi ut­knęło sa­mot­ne serce... -Alfa Centauri


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Życie zaświatowe jest dla duszy zrealizowaniem wszystkich wyższych idei i pragnień, w życiu cielesnym nie urzeczywistnionych, jest kwintesencją naszych aspiracji psychicznych, atmosferą z pragnień tych utworzoną, czystą a jasną sferą bytu, którą się nasza jaźń najwyższa po mękach cielesnego bytowania upaja i krzepi. Ten Eden duszy jest momentem zbierania owoców z ziarn psychicznego posiewu cielesnej egzystencji naszej... jest chwilą upojeń, złożoną z marzeń i snów złotych o szczęściu brutalną sferą życia rozwianych. -Maria Grossek - Korycka


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Obojętność to paraliż duszy. -Antoni Czechow


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Kobieta to telefon duszy. -Józef Haller


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Muzyka - kąpiel duszy. -Zenta Maurina


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Sen: furtka duszy. -Stefan Napierski


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Takt jest muzyką duszy. -Anita


takt-jest-muzyką-duszy
Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Łzy są krop­la­mi krwi duszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Łzy są kroplami krwi duszy. -Augustyn Św


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: I garderoba duszy ma swoje żurnale. -Stanisław Jerzy Lec


Krajobrazy Są Stanami Duszy Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim


przyniosłem-ulgę-swej-duszy