Kredytu Bez Granic Cytaty

Kredytu Bez Granic Cytaty: Wieczność i imaginacja nie mają granic. -Stefan Witwicki


wieczność-i-imaginacja-nie-mają-granic
Kredytu Bez Granic Cytaty: Zakreślenie granic równa się już ich przekraczaniu. -Fryderyk Hegel


zakreślenie-granic-równa-ę-już-ich-przekraczaniu
Kredytu Bez Granic Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Kredytu Bez Granic Cytaty: Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia. -John Locke


wiedza-człowieka-nie-jest-w-stanie-przekroczyć-granic-jego-doświadczenia
Kredytu Bez Granic Cytaty: Dojrzałość to nic innego jak świadomość swoich ograniczeń. Dotarcie do własnych granic. -Maciej Zięba


dojrzałość-to-nic-innego-jak-świadomość-swoich-ograniczeń-dotarcie-do-własnych-granic
Kredytu Bez Granic Cytaty: Myśl ludzka nie zna granic, poza tymi, które sama wyznacza -Napoleon Hill


myśl-ludzka-nie-zna-granic-poza-tymi-które-sama-wyznacza
Kredytu Bez Granic Cytaty: Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku. -Roman Ingarden


natura-ludzka-polega-na-nieustannym-wysiłku-przekraczania-granic-zwierzęcoś-tkwiącej-w-człowieku
Kredytu Bez Granic Cytaty: Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka. -Zofia Gerlach


zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka
Kredytu Bez Granic Cytaty: Uśmiech też rani Więc uważaj na swój śmiech Gdy nie znasz granic  -matijah


uśmiech-też-rani-więc-uważaj-na swój-śmiech-gdy-nie znasz-granic 
Kredytu Bez Granic Cytaty: Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz. -Ole Nydahl


Kredytu Bez Granic Cytaty: Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski


bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem
Kredytu Bez Granic Cytaty: Choćbyś wszystkie przeszedł drogi, nie dotrzesz do granic duszy; taka w niej głębia. Natura rzeczy lubi się ukrywać. -Heraklit z Efezu


choćbyś-wszystkie-przeszedł-drogi-nie-dotrzesz-do-granic-duszy-taka-w-niej-głębia-natura-rzeczy-lubi-ę-ukrywać
Kredytu Bez Granic Cytaty: Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera! -Pietro Aretino


gamratka-nie-mająca-wszystkich-cech-gamratki-przypomina-kuchnię-bez-kucharza-obiad-bez-wódki-lampę-bez-oliwy-kluski-bez-sera
Kredytu Bez Granic Cytaty: To prawda, że dobra tego świata są ograniczone i ludzie zawsze je muszą sobie wydzierać. Niedole tylko zdają się nie mieć granic. -Maria Dąbrowska


to-prawda-że-dobra-tego-świata-są-ograniczone-i-ludzie-zawsze-muszą-sobie-wydzierać-niedole-tylko-zdają-ę-nie-mieć-granic
Kredytu Bez Granic Cytaty: Wszystkie rzeczy ludzkie są krótkie i nietrwałe; i w czasie, który nie ma granic nic nie znaczą. -Seneka


wszystkie-rzeczy-ludzkie-są-krótkie-i-nietrwałe-i-w-czasie-który-nie-granic-nic-nie-znaczą
Kredytu Bez Granic Cytaty: Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfikował. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


tylko-prawo-jest-śś-określone-bezprawie-nie-granic-i-nikt-go-jeszcze-nie-skodyfikował
Kredytu Bez Granic Cytaty: Przesądy podtrzymują nas do granic sposobności, przy których nas opuszczają; zasady pozwalają jej urągać. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


przesądy-podtrzymują-nas-do-granic-sposobnoś-przy-których-nas-opuszczają-zasady-pozwalają-jej-urągać
Kredytu Bez Granic Cytaty: Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga


wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł