Krew Cytaty

Krew Cytaty: Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego.Księga Rodzaju 9,6. -Biblia


jeśli-kto-przeleje-krew-ludzką-przez-ludzi-być-przelana-krew-jegoksięga-rodzaju-96
Krew Cytaty: Życie zależy od krwi. Krew jest siedzibą duszy; toteż jedynym zadaniem tego świata jest wytwarzać nieustannie krew. -Francois Rabelais


Życie-zależy-od-krwi-krew-jest-siedzibą-duszy-toteż-jedynym-zadaniem-tego-świata-jest-wytwarzać-nieustannie-krew
Krew Cytaty: Krew to osob­li­wy płyn. -Johann Wolfgang Goethe


Krew Cytaty: Krew to osobliwy płyn. -Johann Wolfgang Goethe


Krew Cytaty: Łzy to krew serca... -patka5463


Krew Cytaty: Krew! To po­win­no być wewnątrz. -Woody Allen


krew-to po­win­no-być-wewnątrz
Krew Cytaty: Zapadła cisza gęsta jak krew. -Jonathan Carroll


Krew Cytaty: Krew pokonanych zmienia często barwy zwycięzcy. -Stanisław Jerzy Lec


krew-pokonanych-zmienia-często-barwy-zwycięzcy
Krew Cytaty: Najkrwawsza to tragedia, gdy krew zalewa widzów. -Stanisław Jerzy Lec


Krew Cytaty: Pisz krwią, a dowiesz się, ze krew jest duchem. -Friedrich Nietzsche


Krew Cytaty: Dobre uczynki odświeżają krew i przynoszą szczęśliwe sny. -Panati


dobre-uczynki-odświeżają-krew-i-przynoszą-szczęśliwe-sny
Krew Cytaty: Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew. -Jacek Wejroch


cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew
Krew Cytaty: Mam krew na rękach. (po skon­struowa­niu bom­by atomowej)  -Robert Oppenheimer


mam-krew-na rękach-po-skon­struowa­niu-bom­by-atomowej 
Krew Cytaty: Chwy­cił róże Po­lała się krew. Ran­ny w miłości. -Maniek2012


chwy­ł-róże-po­ła ę-krew-ran­ny-w miłoś
Krew Cytaty: Atrament uczonego i krew męczennika mają w niebie tę samą wartość. -Koran


atrament-uczonego-i-krew-męczennika-mają-w-niebie-tę-samą-wartość
Krew Cytaty: Świat należy do entuzjastów, którzy umieją zachować zimną krew. -Julian Tuwim


Świat-należy-do-entuzjastów-którzy-umieją-zachować-zimną-krew
Krew Cytaty: Świat na­leży do en­tuzjastów, którzy umieją zacho­wać zimną krew. -Julian Tuwim


Świat-na­ży-do ­tuzjastów-którzy-umieją-zacho­wać-zimną-krew
Krew Cytaty: War­to strzępić ser­ce, jeśli cen­trum wciąż pom­pu­je krew. -MyArczi


war­to-strzępić-ser­-śli-cen­trum-wciąż-pom­pu­-krew