Krok Do Awantur Cytaty

Krok Do Awantur Cytaty: Kielce są wyjątkowo drogie myślom i wspomnieniom wielkiej części legionistów, bo tu był pierwszy pocałunek wojny, bo to był pierwszy krok do awantur naszych girlandy. -Józef Piłsudski


kielce-są-wyjątkowo-drogie-myślom-i-wspomnieniom-wielkiej-częś-legionistów-bo-był-pierwszy-pocałunek-wojny-bo-to-był-pierwszy-krok-do
Krok Do Awantur Cytaty: Widzisz, każdy ma własną śmierć. Ona idzie za na­mi wszędzie, przez całe życie, krok w krok. -Philip Pullman


widzisz-każdy- własną-śmierć-ona idzie-za na­mi-wszędzie-przez-całe-życie-krok-w krok
Krok Do Awantur Cytaty: To ledwo jeden krok dla człowieka, lecz olbrzymi krok dla ludzkości. - wypowiedziane 21 lipca 1969 na Księżycu -Neil Armstrong


to-ledwo-jeden-krok-dla-człowieka-lecz-olbrzymi-krok-dla-ludzkoś-wypowiedziane-21-lipca-1969-na-księżycu
Krok Do Awantur Cytaty: Przychodzisz naga Kneb­lu­jesz usta Wiążesz ręce Al­bo sta­wiasz szybę Między nami Mogę pat­rzeć Porządać, pragnąć Ale nie wol­no mi  Nic głębiej czuć Mogę dotykać Na odległość Całować słowa Lecz nie użyć ust Mogę być o krok I muszę być krok w krok Ale nie razem Muszę ufać słowu Ale nie wol­no mi Wie­rzyć w czyn   -szpiek


Krok Do Awantur Cytaty: Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King


zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Krok Do Awantur Cytaty: Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spokojnie. -Stefan Wyszyński


Krok Do Awantur Cytaty: Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz:


Krok Do Awantur Cytaty: Od żartu krok tylko do waśni i gniewu. -Horacy


od-żartu-krok-tylko-do-waś-i-gniewu
Krok Do Awantur Cytaty: Nawet najdalszą podróż rozpoczyna pierwszy krok. -Lao-Tse


nawet-najdalszą-podróż-rozpoczyna-pierwszy-krok
Krok Do Awantur Cytaty: Od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok. -Napoleon Bonaparte


od-wzniosłoś-do-śmiesznoś-jest-tylko-jeden-krok
Krok Do Awantur Cytaty: Fałszywy krok może zepsuć wszelkie dobro. -Arnold Janssen Bł


fałszywy-krok-może-zepsuć-wszelkie-dobro
Krok Do Awantur Cytaty: Tyl­ko pier­wszy krok jest trudny. -Deffand


tyl­ko-pier­wszy-krok-jest trudny
Krok Do Awantur Cytaty: W miłości pierwszy krok winna uczynić kobieta. -Jean Baptiste Racine


Krok Do Awantur Cytaty: Od fanatyzmu religijnego do barbarzyństwa już tylko jeden krok. -Denis Diderot


od-fanatyzmu-religijnego-do-barbarzyństwa-już-tylko-jeden-krok
Krok Do Awantur Cytaty: Powolutku Krok po kroku Wra­camy do siebie Na zatracenie. -Immortal_Virgia


powolutku-krok-po kroku-wra­camy-do siebie-na-zatracenie
Krok Do Awantur Cytaty: W miłości pier­wszy krok win­na uczy­nić kobieta. -Jean Baptiste Racine


Krok Do Awantur Cytaty: Stanęliśmy nad prze­paścią i zro­biliśmy krok naprzód. -Bolesław Bierut


stanęliśmy-nad-prze­paśą-i zro­biliśmy-krok-naprzód
Krok Do Awantur Cytaty: Ileż ra­zy trze­ba się pod­dać z bra­ku od­wa­gi na ko­lej­ny krok. -Ryder


ileż-ra­zy-trze­ba ę-pod­dać-z bra­ku-od­wa­gi-na ko­lej­ny-krok