Krop­li Cytaty

Krop­li Cytaty: błękit przecieka deszczem krop­la po krop­li łza­mi aniołów prze­moczo­na dusza  -Adnachiel


błękit-przecieka-deszczem-krop­-po krop­li-łza­mi-aniołów-prze­moczo­na-dusza 
Krop­li Cytaty: Zro­bić ka­rierę - oto nauka, którą z góry, krop­la po krop­li, sączy nam zepsucie. -Victor Marie Hugo


zro­bić-ka­rierę- oto-nauka-którą-z góry-krop­-po krop­li-sączy-nam-zepsucie
Krop­li Cytaty: Jak kos­tka lodu Rozpływasz się w moich dłoniach Pod wpływem ciepła Prze­ciekasz przez palce Już nie będąc w swej postaci W której tra­fiłaś w mo­je dłonie Krop­la po krop­li cię mniej Próbu­je cię zatrzymać Za­cis­kam palce Top­niejesz mi w oczach Co­raz Ciebie mniej Masz pra­wo zmienić stan skupienia Ale mo­je dłonie są nieszczelne Wy­mykasz się i spadasz Krop­la po krop­li w dół Tracę Cię wol­no z oczu  -szpiek


Krop­li Cytaty:


przy-ludziach-czuję ę-jak krop­-wo­dy-która-spa­dając-roz­prys­ku­-ę-krop­ która-uderzając-mie­sza ę-z wo­da-i zni­ka
Krop­li Cytaty: krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Krop­li Cytaty: Te krop­ki są wzięte. -słońiczka


Krop­li Cytaty: Łzy są krop­la­mi krwi duszy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Krop­li Cytaty: po­między szumem, drzew i krop­la­mi deszczu, uk­ry­ty smutek. -cytlopka


po­między-szumem-drzew-i krop­­mi-deszczu-uk­ry­ty-smutek
Krop­li Cytaty: ka­wałek szczęścia krop­la miłości od­ro­bina serca  -jacollo7721


ka­wałek-szczęścia-krop­-miłoś-od­ro­bina-serca 
Krop­li Cytaty: Z krop­li tęskno­ty ocean za­pom­nienia, we mnie. -kszyszunia


z krop­li-tęskno­ty-ocean-za­pom­nienia-we mnie
Krop­li Cytaty: Wol­ność nie jest da­rem, ma krop­le po­tu na czole. -Zbigniew Jerzyna


wol­ność-nie jest da­rem- krop­-po­-na czole
Krop­li Cytaty: Każda krop­la prag­nie prze­lać kielich. -Andrzej Coryell


Krop­li Cytaty: Krop­la miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. -Blaise Pascal


krop­-miłoś-znaczy-więcej-ż-ocean-rozumu
Krop­li Cytaty: Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe


pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś
Krop­li Cytaty: kroplę po krop­li piję , ciszę w to­bie tyl­ko od­najdując le­ki na miłość  -tknp


kroplę-po krop­li-piję- ciszę-w-to­bie-tyl­ko-od­najdując-­ki-na miłość 
Krop­li Cytaty: Gdy ra­tująca życie krop­la jest pa­liwem two­jego serca... Wo­le umrzeć  -Ewerina


gdy-ra­tująca-życie-krop­-jest pa­liwem-two­jego-serca-wo­-umrzeć 
Krop­li Cytaty: drąży krop­la głaz by za­ryso­wać choć raz ka­mien­ne serce  -onejka


drąży-krop­-głaz-by-za­ryso­wać-choć-raz-ka­mien­ne-serce 
Krop­li Cytaty: Abor­cją pos­ta­wienie krop­ki za­nim zaczęło się zdanie. -never


abor­cją-pos­­wienie-krop­ki-za­nim-zaczęło ę-zdanie