Kropce Na Horyzoncie Cytaty

Kropce Na Horyzoncie Cytaty: idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem  -jatoja


Kropce Na Horyzoncie Cytaty: Czer­wo­ne jas­kra­we słońce zasypia... Na śnieżnym horyzoncie po­woli, roz­kosznie so­bie dogasa... Stoję przed lus­trem, sama, ro­zeb­ra­na w górę od pasa i przyglądam się półna­giej sobie. Marzę o tym abym nie była tyl­ko ja, ale my dwie, obie, które na śnieżnym horyzoncie w gorącej na­miętności, jak ono... usną sobie... -Angelique Cruelty


Kropce Na Horyzoncie Cytaty: Za­bawa człowiekiem. Cały ma­terial­ny pun­kt widze­nia - wraz z naukową re­wolucją, ut­knął w kropce. Po krop­ce jest to, cze­go nie widzi­my. Rzeczy które są sa­me z siebie*... pełne od­po­wie­dzi i nie na ro­zum ludzki by to ogarnąć. -wdech


Kropce Na Horyzoncie Cytaty: wkra­da się plamą na bieli znaczony prześla­dowcą zowie rzu­cając w oczy obel­gi nieczyste szydząc z rzeczywistości mówiąc że jest prawdą jedną z wielu ma­mi umysł tar­ga zmysły wypacza i znika z przebłyskiem na horyzoncie  -Papużka


Kropce Na Horyzoncie Cytaty: Ma­ma to miękkie ręce. Ma­ma to me­lodyj­ny głos, to chucha­nie na uderzo­ne miej­sce. Ma­ma to sa­mo dob­ro i sa­ma przy­jem­ność. Coś, co dob­rze jest mieć w każdej chwi­li życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. -Melchior Wańkowicz


Kropce Na Horyzoncie Cytaty: Prze­pisałem znów książkę Słowa biorąc od Ciebie Prze­pisałem Two­je życie Od­najdując w nim siebie Tak moc­no ze sobą zespoleni W każdym wer­sie i po kropce Prze­cinków drob­nych nie liczę W pew­nym miłos­nym zdaniu Coś na całe życie O naszym kochaniu  -Ciepłylolo


Kropce Na Horyzoncie Cytaty: w ob­wo­lucie dnia przej­rzeć raz ostatni za­mykając oczy śliz­gać palcem po mok­rym horyzoncie zwyczaj­nie niedocenionym w kla­syce natury zmysły pieścić delikatnie korę masując poczuć do­tyk wiatru który ma dziś dob­ry humor tar­gając loki sior­pię resztki już jes­tem po  czas wrócić  -Papużka